Kinh Thánh nói gì về đồng tính luyến ái?

Biên tập viên Staff asked 8 years ago

Ngày nay đồng tính luyến ái là vấn đề đang dần trở nên phổ biến và được xã hội chấp nhận. Là Cơ Đốc Nhân, chúng ta có thái độ thế nào về tình trạng này? Liệu đó có phải là tội lỗi hay chỉ là một dạng bệnh lý xã hội?

Xin MS trả lời.