Lịch Trình Chúa Tái Lâm (toàn tập)

Trong tinh thần cầu thị, say mê lời Chúa. Tôi đã mất hơn 20 năm để suy gẫm, học tập, nghiên cứu về chủ đề Chúa tái lâm. Tôi mạo muội viết lên những điều này không ngoài mục đích tôn vinh Ngài, ngợi khen Ngài. Ước mong mỗi con cái Chúa tỉnh thức, suy gẫm tìm kiếm Chúa hết lòng; ước mong Thánh Linh sẽ khải thị để chúng ta vui mừng đón Ngài.

Read More

Chương IV: Tiên tri 7 ấn

Sách khải huyền không chỉ tiên tri cho Hội Thánh Chúa, mà còn báo trước cho toàn nhân loại những điều sẽ phải xảy đến; đặc biệt những đại nạn kinh hoàng: thiên tai, động đất, chiến tranh dịch lệ. Nghiên cứu khải huyền giúp thêm niềm tin về sự nhận biết Ngài; chuẩn bị cuộc sống để vui mừng đối diện với trăm lần kinh khủng hầu đến, nhất là hai ấn còn lại: Ấn số 6 và số 7 chuẩn bị mở.

Read More