Mục lục: Lịch trình Chúa tái lâm & 1000 Năm bình an

Bài này thuộc phần 1 của 7 trong loạt bài Lịch trình Chúa tái lâm & 1000 Năm bình an

Lịch trình Chúa tái lâm & 1000 Năm bình an

CHƯƠNG I : Khái quát lịch trình Chúa tái lâm

CHƯƠNG II : Những lời tiên tri đã ứng nghiệm

 1. Hiện tượng thiên nhiên
 2. Đạo đức sa bại
 3. Bội đạo gia tăng, tà giáo, Christ giả cũng gia tăng
 4. Phúc âm giảng ra khắp đất
 5. Satan, ma quỷ gia tăng dấu kỳ, phép lạ

CHƯƠNG III : Tiên tri lịch sử Hội Thánh đã ứng nghiệm

7 Hội Thánh khải huyền ứng với 7 ẩn dụ Mat 13

 1. Hội Thánh Ê-phê-sô — Ẩn dụ số 1 : Gieo giống
 2. Hội Thánh Si-miệc-nơ — Ẩn dụ số 2 : Cỏ lùng
 3. Hội Thánh Bẹt-găm — Ẩn dụ số 3 : Cây cải thành cây cổ thụ.
 4. Hội Thánh Thi-a-ti-rơ — Ẩn dụ số 4 : Men người đàn bà
 5. Hội Thánh Sạt-đe — Ẩn dụ số 5 : Của báu trong ruộng
 6. Hội Thánh Phi-la-đen-phi — Ẩn dụ số 6 : Ngọc quý
 7. Hội Thánh Lao-đi-xê — Ẩn dụ số 7 : Bắt cá lớn

CHƯƠNG IV : Tiên tri 7 Ấn  5 Ấn đã ứng nghiệm – 2 Ấn chưa

A. 5 Ấn đã ứng nghiệm:

 1. Ấn thứ nhất : Con ngựa bạch – khối da trắng Châu Âu
 2. Ấn thứ hai : Con ngựa hồng – Khối Cộng sản
 3. Ấn thứ ba : Con ngựa ô — Khối da đen Châu Phi
 4. Ấn thứ tư : Con ngựa vàng – Khối da vàng Châu Á
 5. Ấn thứ năm : Các Thánh tử đạo , Thánh đồ mong Chúa tái lâm

B. 2 Ấn chưa được ứng nghiệm:

 1. Ấn thứ sáu : Cơn động đất cực mạnh
 2. Ấn thứ bảy : Có 7 kèn – kèn thứ 7 có 7 bát

 7 KÈN

 1. Kèn thứ nhất : Mưa đá , lửa xuống trái đất phá hủy 1/3 trái đất
 2. Kèn thứ hai : Thiên thạch lớn đụng đại dương phá hủy 1/3 biển
 3. Kèn thứ ba : Một ngôi sao trên trời rơi xuống phá hủy 1/3 sông
 4. kèn thứ tư : 1/3 mặt trời, mặt trăng , ngôi sao mất ánh sáng
 5. Kèn thứ năm: Châu chấu hại người ngoại 5 tháng
 6. Kèn thứ sáu : Số kỵ binh 200 triệu diệt 1/3 loài người
 7. Kèn thứ bảy : Có 7 bát thạnh nộ

7 BÁT THẠNH NỘ

 1. Bát thứ 1: ghẻ chóc kinh khủng trên dân ngoại.
 2. Bát thứ 2 : biển biến ra huyết, mọi sinh vật trong biển đều chết hết.
 3. Bát thứ 3: sông, suối biến ra huyết vì chúng đã làm đổ huyết thánh đồ.
 4. Bát thứ 4: mặt trời nóng cháy loài người, chúng nó vẫn cứng lòng không ăn năn.
 5. Bát thứ 5: đụng ngôi con thú, tối tăm, tự cắn lưỡi.
 6. Bát thứ 6: sông Ơ phơ rát khô cạn – ba tà thần lộ diện.
 7. Bát thứ 7: tiếng lớn trong Đền Giê ru sa lem vang ra. Động đất, Chúa tái lâm tại núi Ô-li-ve.

CHƯƠNG V : TIẾN TRÌNH THUỘC LINH TRONG KÈN THỨ 7

I. TRẬN CHIẾN THUỘC LINH TRÊN KHÔNG TRUNG

 1. Trận chiến Mi-ca-en với Sa-tan.
 2. Người đàn bà sinh con trai.
 3. Người đàn bà vào đồng vắng.
 4. Người con trai được cất lên Ngai Đức Chúa Trời.
 5. Thánh đồ ở Paradise sống lại trước.
 6. Sa-tan hiệp nhất 3 vị nhất thể.
 7. Người đàn bà ẩn mình trong đồng vắng một thì, các thì và nửa thì.
 8. Sa-tan bách hại con cái khác của nàng.
 9. Thành Thánh Giê-ru-sa-lem xây lại.
 10. Babylon sụp đổ.

II . PHÁN XÉT HỘI THÁNH TẠI KHÔNG TRUNG

 1. Ngưòi đắc thắng được đồng trị
 2. Người sa bại vào nghiến răng khóc lóc

III . CHÚA TÁI LÂM NÚI Ô-LI-VE

 1. Trận chiến Ha-ma-gê-đôn
 2. Dân sót Do Thái làm thầy tế lễ.
 3. Tòa án phán xét dân ngoại
 4. Thiết lập 1000 năm bình an.

PHẦN PHỤ LỤC: 5 ẨN DỤ

Mục sư Nguyễn Duy Thắng

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.