Hội Thánh với nghề nghiệp, lao động

Phần 14 của loạt bài Hội thánh của Đức Chúa Trời

Nếu Chúa cho tôi một điều ước tôi sẽ chọn: biến các giáo đường nguy nga lộng lẫy thành các trung tâm dạy nghề; chuyển đổi các thần học viện thành cô nhi viện. Các ngài tự cho là “Reverence” phải trở nên những giám đốc công ty, những công nhân lành nghề theo gương Phao-lô . Phải ban cho, ban ra, ban ra nhiều hơn nữa.

Read More

Tổ chức Hội Thánh địa phương

Phần 8 của loạt bài Hội thánh của Đức Chúa Trời

Chúa Giê-xu đã đến thế gian để thực hiện Hội thánh theo khuôn mẫu từ Thiên thượng. Khuôn mẫu này được các sứ đồ thực hiện một cách trọn vẹn, hiệu quả. Sau 300 năm các môn đồ Chúa đầu tiên đã môn đồ hóa ½ dân số đế quốc La-mã. Các hệ phái Cơ-đốc nên suy nghĩ lại: tại sao đã nỗ lực quá sức mà Hội thánh không có kết quả như mong muốn. Câu trả lời: đã sai mô hình Hội thánh ban đầu! “Ăn năn làm lại từ đầu, coi mình sai trật từ đâu”, đó là sự chọn lựa khôn ngoan nhất, hiệu quả nhất.

Read More

Hội Thánh địa phương: Danh xưng, giới hạn và ích lợi

Phần 7 của loạt bài Hội thánh của Đức Chúa Trời

Trong Kinh thánh chỉ có con đường – không chỉ tốt nhất, mà là duy nhất – để các Hội Thánh Chúa tại Việt nam phải trở về nguồn: mỗi Hội thánh địa phương phải độc lập, tự chủ tài chánh, tự tìm kiếm Chúa, “ bền lòng giữ lời dạy các sứ đồ” (Kinh thánh).

Read More

Danh xưng Hội Thánh

Phần 3 của loạt bài Hội thánh của Đức Chúa Trời

Ngày nay danh xưng Hội Thánh: mặc ai nấy đặt, đặt tên vô tội vạ, vô nguyên tắc, vô trật tự; loạn hơn cào cào, ngang hơn cua bò ngang. Còn đường lối tổ chức lại mô phỏng tổ chức của công ty xí nghiệp. Hậu quả: đấu tranh bè đảng, tham lam, tranh giành chức quyền, hỗn loạn là điều phải đến.

Read More