Hội Thánh với nghề nghiệp, lao động

Bài này thuộc phần 14 của 19 trong loạt bài Hội thánh của Đức Chúa Trời

VI. HỘI THÁNH VỚI NGHỀ NGHIỆP, LAO ĐỘNG:

Cổ nhân có câu “nhàn cư vi bất thiện”. Thật vậy, tội của mọi tội là tội lười biếng.

Lười biếng sinh ra nghèo đói, đói sinh ra trộm cắp, hết trộm cắp thành cướp của giết người…..

Hỡi kẻ biếng nhác, ngươi sẽ nằm cho đến chừng nào?
Bao giờ ngươi sẽ ngủ thức dậy?
Ngủ một chút, chợp mắt một chút, khoanh tay nằm một chút…., thì sự nghèo khổ của ngươi sẽ đến như kẻ đi rảo,
Và sự thiếu thốn của ngươi tới như người cầm binh khí”  Châm 6: 9-11

Lao động không chỉ tạo ra của cải nuôi sống bản thân, gia đình mà lao động còn tạo ra một nhân cách, tạo ra sự sống và niềm tin cho chính bản thân. Sống không lao động, sống nhờ vả (dù là của cha mẹ) như cây chùm gởi, như ký sinh trùng; sống như cõi trên, cõi lơ lửng. Trong làm ăn, chúng ta hòa nhập với xã hội, thấy được giá trị của đồng tiền. Trong kinh doanh buộc phải cầu nguyện nhiều: nan đề thị trường luôn đến từng ngày, từng giờ.

Trong Kinh thánh tân ước không có thuật ngữ : “dâng mình trọn thời gian” mà chỉ bảo “dâng thân thể”Sứ đồ Phao-lô nói:

“Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể  mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em”. Rô-ma 12: 1

Từ “dâng mình trọn thời gian”, đường lối “mục-sư không phải làm ăn” xuất hiện từ thế kỷ thứ 4, khi Hoàng đế Constantin quốc hữu hóa Hội thánh Chúa. Constantin đã biến thiêng chức thành công chức, rồi như bịnh dịch di truyền kháng thuốc cho đến hôm nay.

Nếu Chúa cho tôi một điều ước tôi sẽ chọn: biến các giáo đường nguy nga lộng lẫy thành các trung tâm dạy nghề; chuyển đổi các thần học viện thành cô nhi viện. Các ngài tự cho là “Reverence” phải trở nên những giám đốc công ty, những công nhân lành nghề theo gương Phao-lô . Phải ban cho, ban ra, ban ra nhiều hơn nữa.

Phải nói không với lười biếng; phải gớm ghiếc với triết lý “ bảo vệ nguồn cấp dưỡng” ăn mày ăn xin. Hội chúng và các nhà tài trợ chấm dứt ngay chương trình nuôi dưỡng “hội cái bang thời đại”. Cho họ một cơ hội để hòa nhập với xã hội loài người.

“Chính anh em biết điều mình phải làm để học đòi chúng tôi; vì chúng tôi không có ăn ở sái bậy giữa anh em, chưa từng ăn dưng của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc, để khỏi lụy một người nào trong anh em hết….Khi chúng tôi ở cùng anh em, cũng đã rao bảo cho anh em rằng: nếu ai không khứng làm việc, thì cũng không nên ăn nữa…..Ví bằng có ai không tuân theo lời chúng tôi nói, thì hãy ghi lấy, chớ giao thông với họ, hầu cho họ nhân đó biết xấu hổ”  II Tê sa 3: 7,8,10,14

Ngày 12 tháng 11 năm 2014

Mục sư Nguyễn Duy Thắng

Mục sư Nguyễn Duy Thắng

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.