Chương I: Khái quát lịch trình Chúa tái lâm

Trong tích tắc, trong nháy mắt, khi tiếng kèn chót thổi, mọi kẻ chết trong Christ đều được sống lại một thể không còn hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa, rồi được cất lên không trung gặp mặt Chúa và ở với Ngài luôn luôn, thế thì anh em hãy dùng lời đó để an ủi nhau” ICor 15:52

Read More

Phụ lục: 5 Ẩn dụ liên quan đến Chúa tái lâm

Qua các ẩn dụ trên cho chúng ta xác tín: chương trình cứu chuộc Đức Chúa Trời thật rõ ràng, minh bạch, Ngài thưởng phạt nghiêm minh, công tội rõ ràng, không lọt người, lọt tội. Ngày xét đoán tại không trung bao gồm mọi tín đồ được tái sinh từ Công vụ sứ đồ cho đến tiếng kèn chót. Thánh đồ chỉ có 2 hạng : hạng đắc thắng được vào tiệc cưới Chiên con và hạng sa bại ào nơi nghiến răng, khóc lóc.

Read More

Lịch Trình Chúa Tái Lâm (toàn tập)

Trong tinh thần cầu thị, say mê lời Chúa. Tôi đã mất hơn 20 năm để suy gẫm, học tập, nghiên cứu về chủ đề Chúa tái lâm. Tôi mạo muội viết lên những điều này không ngoài mục đích tôn vinh Ngài, ngợi khen Ngài. Ước mong mỗi con cái Chúa tỉnh thức, suy gẫm tìm kiếm Chúa hết lòng; ước mong Thánh Linh sẽ khải thị để chúng ta vui mừng đón Ngài.

Read More

Chương IV: Tiên tri 7 ấn

Sách khải huyền không chỉ tiên tri cho Hội Thánh Chúa, mà còn báo trước cho toàn nhân loại những điều sẽ phải xảy đến; đặc biệt những đại nạn kinh hoàng: thiên tai, động đất, chiến tranh dịch lệ. Nghiên cứu khải huyền giúp thêm niềm tin về sự nhận biết Ngài; chuẩn bị cuộc sống để vui mừng đối diện với trăm lần kinh khủng hầu đến, nhất là hai ấn còn lại: Ấn số 6 và số 7 chuẩn bị mở.

Read More

Tiên tri lịch sử hội thánh được ứng nghiệm

Chương III: Tiên tri lịch sử Hội thánh đã ứng nghiệm

Xuyên suốt thực trạng thuộc linh 7 Hội Thánh khải huyền và 7 ẩn dụ Mat:13. Chúng ta khám phá những điều thú vị: Đức Chúa Trời toàn tri, Ngài biết trước lịch sử Hội Thánh 2000 năm sẽ phải xảy ra, và những điều đó cũng đã ứng nghiệm. Nhưng Ngài cầm 7 sứ giả và điều khiển Hội Thánh của Ngài theo ý muốn tốt lành của Ngài; cũng như thế giới cũng phải chuyển động theo như Ngài đã dự ngôn. Đức Chúa Trời đang điều khiển cả Hội Thánh lẫn thế gian chống lại Ngài.

Read More