Chương V: Tiến trình thuộc linh trong kèn thứ 7

Bài này thuộc phần 6 của 7 trong loạt bài Lịch trình Chúa tái lâm & 1000 Năm bình an

Kèn thứ 7 có rất nhiều sự kiện xảy ra, và chung kết sáng tạo cũ .

I. TRẬN CHIẾN THUỘC LINH TRÊN KHÔNG TRUNG:

1. Trận chiến giữa thiên sứ Mi-chen với Sa-tan

Tại sao phải có trận chiến thuộc linh này?.

Sau Khi Ađam phạm tội, Đức Chúa Trời cho phép Sa-tan tạm cai quản trái đất cùng bầu trời bao quanh trái đất. Sa-tan đồng nghĩa với tối tăm, ô uế .

Chúa chuẩn bị tái lâm lần thứ nhất tại không trung. Chúa cho thiên sứ Mi-chen đánh chiếm khoảng không trên trời và làm cho bầu trời trong sạch .

Trên trời cũng hiện ra một dấu khác nữa: là một con rồng lớn sắc đỏ, có 7 đầu, 10 sừng, và trên đầu có 7 mão triều thiên. Đuôi kéo theo 1/3 ngôi sao trên trời ( thiên sứ phản loạn ), đem quăng xuống đất; con rồng ấy chực người đàn bà gần đẻ, hầu cho khi đẻ ra thì nuốt con người đi ..Bấy giờ có một cuộc chiến đấu trên trời: Mi-chen và các thiên sứ khác giao chiến cùng con rồng, rồng cũng cùng các sứ mình đánh trả. Song chúng  nó không thắng, và chẳng còn thấy nó ở trên trời nữa.  Con rồng lớn đó bị quăng xuống đất, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỷ, sa-tan, dỗ dành cả thiên hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó  cũng bị quăng xuống với nó”  Khải 12:3- 4, 7-9  .

Sa-tan cùng 1/3 thiên sứ ác phải dời bộ tổng tư lệnh xuống trái đất, tiếp tục phá hoại Hội Thánh Ngài.

2 . Người đàn bà sinh con trai .

“ Đoạn, trên trời hiện ra một dấu lớn: một người đàn bà có mặt trời bao bọc, dưới chân có mặt trăng, và trên đầu có mão triều thiên bằng 12 ngôi sao. Người có thai, và kêu la vì đau đẻ.. Người sinh một con trai, con trai ấy sẽ dùng gậy sắt mà cai trị mọi dân tộc; đứa trẻ ấy được cất lên tận Ngai Đức Chúa Trời. Còn người đàn bà thì trốn vào đồng vắng, tại đó người đã đã được Đức Chúa trời sắm sẵn để nuôi mình trong 1260 ngày ( 3 năm rưỡi )”  Khải  12:1-2, 5-6.

Qua phân đoạn Kinh thánh này, hầu hết các nhà thần học,  các nền thần học tự cổ lẫn kim  đều Amen cao: Người đàn bà ở đây không ai ngoài Mari, và người con trai ấy chính là Chúa Giê-xu .

Đó là một sai lầm rất lớn; Người đàn bà ở đây chắc chắn không phải là Mari bởi các lý do sau đây :

Mari hiện đã đang ở Paradise cùng với các thánh đồ .

Khải huyền đề cập các biến cố tương lai “..Kíp sẽ phải xảy đến” Khải 1:1; Còn Mari câu chuyện đã hoàn tất ở Công vụ sứ đồ.

Người đàn bà ở đây  vào đồng vắng chỉ 3 năm rưỡi, còn Mari cùng chồng là Giô-sép xuống Ê-dip-tô lâu hơn, sống với nhau theo nghĩa vợ chồng, rồi sinh hạ thêm 4 người con: Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn, Giu-đe ( Mat 13: 55)

Sau khi người đàn bà vào đồng vắng, con rồng giận người đàn bà rồi đi tranh chiến cùng các con cái khác của nàng, là những kẻ vẫn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Chúa Giê-xu (Khải 12:17). Thậm chí Chúa cho phép Sa-tan thắng  các Hội thánh khác của nàng ( Khải  13:7) . Mari đâu có con cái nào khác.

Người con trai ở đây lại  không thể là Chúa Giê-xu vì Chúa Giê-xu đã đắc thắng sa-tan và lên tận Ngai, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời hơn hai ngàn năm rồi .

Người con trai sẽ dùng gậy sắt để cai trị muôn dân chính là các thánh đồ đắc thắng .

“Kẻ đó sẽ được cai trị bằng một cây gậy sắt, và sẽ phá tan các nước như đồ gốm khác nào chính ta đã nhận quyền cai trị đó nơi Cha ta” (Khải 2:27)

Kẻ nào thắng, Ta sẽ cho ngồi với Ta trên Ngôi Ta, như chính ta đã thắng, và đã ngồi với Cha Ta trên ngôi Ngài (Khải 3: 21).

Người con trai ở đây sẽ chính là một đại lãnh tụ thuộc linh đặc biệt, thuộc linh nổi trội tầm cỡ như Ê-ly, Môi-se hay Phao-lô.

Như vừa trình bày, người đàn bà không phài là Mari; người con trai không phải là Chúa Giê-xu. Vậy họ là ai?  Thời điểm nào họ xuất hiện? Đây một câu hỏi thú vị, thách thức sự lý giải – thuyết phục .

Trong kinh Thánh đề cập rất nhiều hình bóng về người đàn bà, khải huyền cũng nói về nhiều hình ảnh khác nhau về người đàn bà. Đặc biệt người đàn bà ở đây mang tính chất mầu nhiệm lớn    “ Mặt trời, mặt trăng, 12 ngôi sao bao bọc”. Khi người mới mang thai,  sa-tan đã biết và chuẩn bị kế hoạch tiêu diệt  “ Chực để giết” .

Người đàn bà ở đây chắc chắn là Hội thánh, là vợ mới đính hôn của Chúa Giê xu. Nhưng Khải huyền thì đề cập đến 7 Hội thánh địa phương. Trong 7 hội Thánh có 5 Hội Thánh bị chê nhiều hơn là khen. Chỉ có 2 hội Thánh khen không có lời chê đó là : Si-miệc-nơ và Phi-la-đen-phi.

Ánh sáng đã đến: Si-miệc-nơ không còn hiện hữu  chỉ còn lại Phi-la-đen-phi. Phẩm hạnh Phi-la-đen-phi ẩn chứa được đặc tính của người đàn bà ở đây:

ít năng lực nhưng giữ trọn lời Chúa, chân thật, thánh khiết, yêu thương, quyền năng” khải 3:8.

Chúa đang phải khôi phục Hội Thánh Phi-la-đen-phi như một tân nương đẹp đẽ, như một  trinh nữ trang điểm diễm kiều như Hội thánh vinh diệu: không vết không nhăn, không chi giống như vậy; tinh sạch như mặt trời, đẹp đẽ như mặt trăng, mạnh mẽ khác nào đạo binh dương cờ xí.

Người đàn bà xác định được thì người con trai không cần bàn thảo. Người con trai hiện đang hoài thai trong lời hứa, trong tiên tri. Vì chúng ta đang ở thời điểm ấn thứ năm . Còn người đàn bà sẽ xuất hiện vào đầu kèn thứ 7 .

Một sai lầm rất lớn của nền thần học Công Giáo La-mã là đã cường giải Kinh thánh: đoạn mô tả người đàn bà ở trên trời “ có mặt trời bao bọc, dưới chân có mặt trăng, đầu đội mão triều thiên 12 ngôi sao “  họ gán cho đó là Ma-ri được hồn xác lên trời và được phong làm nữ vương trên trời, trên cả Đức Chúa Trời  ( mẹ của Đức Chúa trời ).

 Thật sự đây là hình bóng chỉ về hội thánh Phi-la-đen-phi khôi phục .

3 .Người đàn bà được vào đồng vắng .

Đồng vắng có thể là hải đảo xa xôi, cũng có thể trong rừng sâu, cũng có thể nơi nào đó được Chúa bảo vệ trong thời gian 3 năm rưỡi để xa mặt con rồng .

Ý nghĩa một thì, nửa thì và các thì; theo thiển ý của tôi đó là thời gian chờ đợi Chúa cất  lên từng đợt. Vì Phi-la-đen-phi được Chúa chọn và ưu tiên cất lên trước các Cơ đốc nhân khác ( con cái khác của nàng gồm các hệ phái Cơ đốc cải chánh ) .

4. Người con trai  cất lên tận Ngai Đức Chúa Trời

Như phần trên đã trình bày, người con trai ở đây chắc chắn ra từ Phi-la-den-phi. Nhưng ở đâu và khi nào thì còn trong vòng bí ẩn của Đức Chúa Trời; vào khoảng đầu kèn thứ  7. Đây là một đại lãnh tụ thuộc linh đặc biệt, có tầm ảnh hưởng toàn thế giới; Chúa cất sống lên tận Ngai Đức Chúa trời

Kẻ nào thắng, Ta sẽ cho ngồi với Ta trên ngôi Ta, như chính Ta đã thắng và ngồi với Cha Ta trên ngôi Ngàikhải 3:21.

Người con trai sẽ cùng Chúa Giê-xu xuống không trung đón Hội thánh.

     “ Người sinh một con trai, con trai ấy sẽ dùng gậy sắt mà cai trị mọi dân tộc; đứa trẻ ấy được tiếp lên tới Đức Chúa Trời, và tới Ngôi Ngài ”  khải 12:5

5 . Người chết trong Christ ( ở Paradise) sống lại trước nhất

Kinh thánh cho chúng ta biết, mọi thánh đồ trong Christ  sau khi chết : “ hồn đều ở Paradise, linh trở lại Đức Chúa Trời, xác vốn cát bụi, phải trở về  bụi đất”.

Paradise là lạc viên; họ sẽ được sống lại trước khi Hội thánh được cất

“ bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết”  I Tês 4:16 .

6 . Ma quỷ hiệp nhất: tam vị nhất thể

Antichrist xuất hiện

 “ Đoạn tôi thấy ở dưới biển lên một con thú có 10 sừng 7 đầu, trên những sừng có 10 mão triều thiên, và những đầu có danh hiệu phạm thượng.. Hết thảy những dân sự trên đất đều thờ lạy nó, là những kẻ không có tên trong sách sự sống của Chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế”   Khải 13:1,7.

Antichrist là một nhân vật đặc biệt, là một chính khách đại gia ảnh hưởng toàn thế giới, là đệ tử ruột của Satan. Sa-tan hà hơi vào An-ti-christ và chiếm hữu hoàn toàn thân hồn linh nó. Nó trở thành siêu nhân, một đại lãnh tụ: có khả năng, có uy lực quân sự, đủ cả  thế lực kinh tế, chính trị,  có tài năng thuyết phục, kiêu ngạo cỡ Lucipher mọi người phải đi theo, vâng phục, thờ lạy nó. Chúa cho phép nó tồn tại chỉ 3 năm rưỡi .

“ Nó được ban cho cái miệng nói những lời kiêu ngạo phạm thượng ; và nó được quyền làm việc trong 42 tháng” Khải 13:5

Thế giới lúc này sẽ thay đổi khác thường: chủ nghĩa  dân tộc cựu đoan không còn tồn tại; tự do – dân chủ nhân quyền cũng biến mất. Quốc gia biên giới lãnh thổ không ai còn quan tâm;  tôn giáo, đảng phái cũng không phải vấn đề gây tranh cãi… tất cả , tất cả chỉ còn lại : kinh tế thương mại sống và làm gì để sống .

“ Nó cũng khiến mọi người nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi, đều chịu ghi dấu trên tay hữu, hoặc trên trán, hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay số của tên nó, thì không thể mua cùng bán được. Đây tỏ sự khôn ngoan: kẻ nào thông minh, hãy tính số con thú, vì đó là một số người: số đó là 666” Khải 13:16-18

Dấu ấn 666 đã xuất hiện ở Hoa Kỳ và Châu âu, gọi là con Chip. Điều ứng nghiệm lý thú là: Con chip 666 chỉ tác dụng khi cài bên tay phải hay ở trán; họ thử cài bên tay trái nó phản tác dụng ngay.

Ai chấp nhận đóng ấn 666 thì được làm ăn, ai không chấp nhận phải lãnh hậu quả: không được làm ăn chung, sẽ bị đói kém, khổ sở, bị loại ra ngoài xã hội và có thể bị giết luôn .

Không phải ngẫu nhiên năm 1995 tổng thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ Bill Clington đưa chủ thuyết WTO “ Tổ chức thương mại thế giới”. WTO mới ra đời mà lại có ảnh hưởng rất lớn, có thể nói tổ chức lớn nhất trong lịch sử nhân loại. WTO đang chi phối  mọi nước, mọi thế lực kinh tế toàn cầu; kể cả nước Nga vĩ đại bao nhiêu năm chần chừ cũng phải xin và được kết nạp năm 2010 .

Tổ chức này là bước đầu chuẩn bị để con thú dưới biển lên, con thú trên đất đến; chúng sẽ lùa thế giới về một mối, một siêu lãnh tụ An-ti-christ sẽ xuất hiện để lãnh đạo thế giới này  như lời tiên tri đang dần ứng nghiệm .

Liên minh ma quỷ hình thành 

Satan trên trời xuống, thú dưới biển lên, kết hợp thêm tiên tri giả trên đất thành một liên minh “ tam vị nhất thể” hùng mạnh nhất từ khai tiên lập địa.

Nó làm nhữ phép lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trời rơi xuống đất trước mặt người ta … Nó được quyền hà hơi sống vào tượng con thú,  hầu cho tượng ấy nói được và khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lạy con thú đó sẽ bị tiêu diệt”   khải 13:13-15

Tôi thấy miệng rồng, miệng thú, miệng tiên tri giả có 3 tà thần ra, giống như ếch nhái” khải 16:13  .

Đây cũng là cơ hội cuối cùng cho Sa-tan dốc hết tài năng, uy quyền để phá hoại Hội thánh Chúa .

Sa-tan thống nhất cả thế giới: mọi thế lực của các tôn giáo bao gồm cả Công giáo La-mã, Do thái giáo, Hồi giáo, Cơ đốc giáo bội đạo sẽ bị khuất phục bởi uy quyền kinh tế. Nó cũng tạo cuộc hòa bình giả để lừa dối mọi người.

     “ Vì chính anh em biết rõ lắm ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Khi người ta sẽ nói rằng: hòa bình và an ninh, thì tai họa thình lình vụt đến như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén, và người ta không tránh khỏi đâu”  – I Têsa 5:2-3

7. Người đàn bà ẩn mình trong đồng vắng : một thì , nửa thì và các thì .

“ Nhưng người phụ nữ được ban cho đôi cánh đại bàng để bay đến chỗ của nàng trong hoang mạc, nơi nàng sẽ được nuôi dưỡng một thì, các thì, và nửa thì, tránh xa con rắn” Khải 12: 14

Tại sao lại một thì, nửa thì và các thì và chỉ ở trong thời gian 3 năm rưỡi. Đây là cũng là câu hỏi rất thú vị .

Satan biết người đàn bà này là Hội Thánh Phi-la-den-phi chân thật sẽ sinh người con trai  được cất lên tận Ngai Đức Chúa Trời.

Chúa đã cứu vào đồng vắng ở đó để chờ cất sống lên không trung gặp Chúa.

Vì ngươi ( HT Phi-la-đen-phi)  giữ lời nhịn nhục Ta, Ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi đại nạn” khải 3:10.

Chỉ có hội thánh Phi-la-đen-phi được đặc quyền này.

Còn ý nghĩa một thì, nữa thì và các thì: Chúa sẽ cất sống Hội thánh Phi-la-đen-phi thành nhiều đợt theo mức độ thuộc linh của từng người .

8 . Satan bách hại con cái khác của nàng

Satan không còn gì để mất, con cái thật của Chúa cũng chẳng còn chi để giữ, sẵn sàng tử đạo vì danh Chúa. Thế giới chung quanh bắt đầu thành một địa ngục trần gian, một khối hỗn man vô chính phủ; hòa bình giả tạo đã cáo chung.

Chúa cho phép Satan tấn công và thắng con cái khác của nàng. Con cái khác của nàng là các hệ phái Cơ đốc và người Do-Thái .

Con rồng giận người đàn bà, bèn đi tranh chiến cùng các con cái khác của người, là những kẻ vẫn giữ điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Chúa Giê-xu” khải 12:17 .

Nó được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắngkhải 13:7a

“ Ai có tai, hãy nghe! Nếu ai phải bị lưu đày, người ấy sẽ phải đi lưu đày; nếu ai phải bị định giết bằng gươm, người ấy sẽ bị giết bởi gươm. Đây là lòng kiên nhẫn và đức tin của các thánh đồ”   khải 13:9-10.

Việc tuận đạo này đều nằm trong ý Ngài

Thiên sứ quăng lưỡi liềm xuống đất, cắt vườn nho ( con cái Chúa ) và ném nho vào thùng thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Thùng ấy phải bị giày đạp ngoài thành; rồi có huyết ở ngoài chảy ra, huyết đó lên đến chỗ khớp ngựa, dài khoảng 300 km” – khải 14:19-20  .

Qua các câu Kinh thánh trên cho chúng ta thấy, thuyết Hội thánh được cất lên trước 7 năm đại nạn là vô căn cứ, ảo tưởng, vô trách nhiệm – thuyết đó ra đời để ru ngủ những tín đồ yêu thế gian, nhưng lại hèn nhát không dám nhìn vào sự thật – tìm bình an nghĩa địa.

Đầu tiếng kèn chót ( kèn thứ 7 ), tương ứng với khoảng 3 năm rưỡi sau thời kỳ đại nạn các thánh đồ còn sống trong mọi hệ phái mới được cất, cất trong sự tuận đạo – cuối cùng một số ít còn sống sót qua những đợt thanh trừng của An-ti-christ sẽ được cất sống lên cùng với Đức Thánh Linh.

Không có tiền Thiên hy-niên; cũng không có hậu Thiên-hy-niên, mà chỉ sau tiếng kèn chót; Chúa Giê-xu cùng đoàn quân đắc thắng cởi ngựa bạch xuống núi Ô-li-ve để thiết lập 1000 năm bình an .

9. Thành thánh Giê-ru-sa-lem được xây lại

Thành Giê-ru-sa-lem cũng lang thang phiêu bạc như dân Y-sơ-ra-en. Trải qua bao năm tháng, thành thánh đã mấy lần được trùng tu. Chúa Giê-xu đã nói tiên tri về thành thánh phải sụp đổ, thậm chí không còn hòn đá nào trên hòn đá nào! Dân Y-sơ-ra-en đã tự hào, tự mãn, tôn thờ thành này hơn cả Chúa Giê-xu.

Năm 70 Đế quốc La-mã đánh phá và đốt thành chỉ còn lại một mảnh vách làm kỷ niệm ( bức tường khóc).

Gần 20 thế kỷ trôi qua, dân Do Thái lại phải tan lạc khắp hành tinh bởi tội đóng đinh Chúa. Năm 1946 mới có tên lại trên bản đồ thế giới.

Một trong những ưu tư và quyết tâm hàng đầu của tuyển dân Đức Chúa Trời : là xây dưng lại thành thánh Giê-ru-sa-lem để dâng của lễ chiều, của lễ sáng như Đa-ni-ên tiên tri .

Người khá biết và hiểu rằng từ khi ra lịnh và tu bổ và xây lại Giê-ru-sa-lem, cho đến Đấng chịu xức dầu, tức là vua, thì được 7 tuần lễ, và 62 tuần lễ; thành đó sẽ được xây lại, có đường phố và hào, trong kỳ khó khăn”  Đaniên 9:25.

Điều này Chúa Giê-xu đã cảnh tỉnh khi đền cũ chưa tàn phá và đền mới chưa hình thành trong tâm trí dân Ngài

“Họ sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm, sẽ bị đem đi làm phu tù giữa các dân ngoại, thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại giày đạp, cho đến chừng nào các kỳ dân ngoại được trọnLuca 21:24

Mọi linh kiện của thành thánh dân Do-Thái đã được chuẩn bị chu đáo từ thập niên 60.

Sở dĩ chưa xây được, vì người Hồi giáo đã xây Thánh đường Mai-ca trên nền cũ Giê-ru-sa-lem. Cuộc chiến tranh trung đông giữa dân Do Thái với khối Hồi giáo Ả-rập thật chất là trận chiến thuộc linh giành lại đền thờ Giê-ru-sa-lem. Hai bên đều quyết tâm sống chết giữ cho bằng được.

Đền Giê-ru-sa-lem là lời tiên tri quyết định, có ảnh hưởng rất lớn cho thế giới. Hoa-Kỳ, Châu Âu và Y-sơ-ra-en một khối ( khối Y-sác thuộc linh); Các nước Ả rập của khối Hồi giáo ( khối Ích-ma-en, Ê-sau xác thịt) đang chiến tranh giành phần đất Giê-ru-sa-lem. Chắc chắn Chúa phải thắng và lời tiên tri cuối cùng về đền Giê-ru-sa-lem phải được ứng nghiệm.  Sau này An-ti-christ sẽ vào đền Thánh Giê-ru-sa-lem  cho mình là Chúa .

“Tức là kẻ đối địch, tôn mình lên trên ,mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lạy, đến nỗi nó vào ngồi trong đền Đức Chúa Trời”  ITêsa 2:4

Y-sơ-ra-ên cùng Hoa Kỳ phải thực hiện ý nguyện sâu thẳm nhất của họ và cũng là điều “ Ý Cha phải được nên”.

Muốn xây lại đền thờ, không có cách nào khác phải dùng chiến tranh hủy phá “ Thánh địa Mai-ca” Hồi giáo.

Có lẽ đến tiếng kèn 6 hay đầu kèn thứ 7 mới xây được. Thời gian này 2 cây Ô-li-ve xuất hiện của 3 năm rưỡi đầu đại nạn. Chiến tranh thế giới thứ 3 cũng đến trong giai đoạn này.

10. Babylôn lớn bị đổ

Babylôn lớn, babylôn nhỏ – đại dâm phụ, tiểu dâm phụ là hình bóng về Cơ-đốc-giáo bội đạo, bao hàm Công giáo La mã và các hệ phái cải chánh. Babylôn có nghĩa: lộn xộn, pha trộn, thỏa hiệp. Họ lấy các điều răn, lời truyền khẩu của loài người thêm vào lời Chúa, làm cho đạo Ngài như một bài ca tân cổ giao duyên, không còn thuần khiết, bột pha men, cây cải thành cây cổ thụ.

Trong những ngày cực rốt, kèn số 6-7; Công giáo La-mã, các tổ chức tôn giáo Tin lành, Do Thái giáo sẽ ký hiệp ước sống chung hòa bình với  An-ti-christ.

Chúa thạnh nộ phán xét chúng nó

các ngươi hãy làm cho nó như nó đã làm cho kẻ khác; hãy báo lại gấp hai công việc nó, hãy pha cho nó gấp 2 chén mà nó đã pha cho kẻ khác . . cùng một ngày, những tai nạn này sẽ giáng trên nó, nào sự chết, nào sự than khóc, nào đói kém, và nó còn bị lửa thiêu mình đi nữa; Vì Đức Chúa Trời là Chúa quyền năng phán xét nó. Các vua thế gian đã phạm tội dâm dục và say đắm trong các cuộc xa hoa trụy lạc, thấy khói từ lửa thiêu rụi nó; nó khóc lóc than thở”  Khải 18:6-9  .

Ngày nay, các ngôi giáo đường xa hoa lộng lẫy, sang trọng, hoành tráng  của Công giáo La-mã, cùng với những nhà thờ kiếng hàng trăm triệu đô la thi nhau khoe sang, khoe giàu. Chúa sẽ cho Satan phá hủy chúng nó như thành Giê-ru-sa-lem không còn hòn đá nào chồng lên hòn đá nào hết. Họ sẽ thấy khốn thay, khốn nạn, khốn kiếp, khốn khổ mà sứ đồ giăng đã thấy 2000 năm trước .

Những điều đó sẽ phải đến, Chúa kêu gọi con cái thật của Ngài đang ở trong các Ba-by-lôn tôn giáo hãy mau mau ra khỏi để tránh sự phán xét.

“ Người mù dẫn người mù cả hai phải lăn cù xuống hố”.  Hỡi dân ta hãy ra khỏi Ba-by-lôn, kẻo các ngươi dự phần tội lỗi với nó, cũng chịu những tai họa nó nữa chăng” Khải 18:4b.

II PHÁN XÉT HỘI THÁNH TẠI KHÔNG TRUNG

Đức chúa Trời là Đấng công bình có nghĩa Ngài phải thưởng phạt nghiêm minh, không kể có tội là vô tội

“ Bởi vì tất cả chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mọi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt”  IICôr5:10  .

Nhưng phán xét lúc nào? ở đâu? các tiêu chí phán xét như thế nào,  cần làm sáng tỏ.

Trong THE RYRIE STUDY BIBLE NEW INTERNATIONAL VERSION of CHARLES CALDWELL RYRIE , Th.D ,Ph.D trang 1776 The future Judgments. Tác giả đã đề cập đến 5 sự phán xét của Đức Chúa Trời cho 5 thời điểm khác nhau.

Phiên tòa đầu tiên là xét xử Hội thánh thời tân ước sau khi được cất lên không trung gặp Chúa . Quang cảnh phiên tòa được tác giả mô tả thật chuẩn xác sáng tỏ : Phiên tòa gồm 6 yếu tố :

1 . THỜI GIAN : Sau khi hội thánh được cất

2 . NƠI PHÁN XÉT : Tại không trung

3 . CHỦ TỌA : Chúa Giê-xu

4 . BỊ CÁO : Tất cả các thánh đồ Đấng Christ

5 . CÁO TRẠNG : mọi việc làm khi còn trong xác thịt

6 . kẾT QUẢ : Phần thưởng và hình phạt .

NI DUNG PHÁN XÉT

         Đây là phần rất quan trọng cho mỗi chúng ta ngày nay. Hầu hết các ẩn dụ mà chính Chúa Giê-xu dạy dỗ các môn đồ đều đề cập đến Vương Quốc của Đức Chúa Trời và làm sao để vào Vương Quốc. Sách Ma-thi-ơ được gọi là sách Vương Quốc, chính Ngài giới thiệu Ngài là Quốc Vương, hay Hoàng Đế. Trong các ẩn dụ đều nhấn mạnh: Chúa sẽ thưởng phạt nghiêm minh con cái Ngài.

Tôi chọn 4 ẩn dụ tiêu biểu, minh họa cho đường lối xét xử nghiêm minh, cũng như tiêu chí để dự tiệc cưới Chiên con và đồng trị với Ngài; hoặc  hình phạt vào nơi nghiến răng khóc lóc.

Bốn ẩn dụ gồm: ta-lâng (Mat25:14-30) ; nén bạc (Lu 19:11-27). Tiệc cưới Chiên Con (Mat 22:1-14) ; 10 nữ đồng trinh (Mat 25:1-13).

Bốn ẩn dụ này xét theo 2 khía cạnh:

Môn đồ hóa ( được thánh hóa bề trong) : ẩn dụ Tiệc cưới Chiên Con,  10 người nữ đồng trinh

Công tác phuc vụ : ẩn dụ Ta-lâng, nén bạc .

Trong cả 4 ẩn dụ, chủ đề chính là Vương Quốc và tiêu chí vào Vương Quốc. Sau khi phán xét được chia thành 2 hạng.

1. Hạng đắc thắng được đồng trị với Chúa

Đầy tớ trung tín nhận phần thưởng theo mức độ thay đổi con người bề trong và được đồng trị tương xứng 1000 năm bình an và đời đời.

  Ẩn dụ tiệc cưới :( Mat 22:1-14)

Hạng đắc thắng liên hệ “áo lễ” . Áo lễ là nghĩa hạnh thánh đồ – Khải 19:8

  Ẩn dụ 10 nữ đồng trinh: ( Mat 25:1-13 ).

Năm người khôn có “dầu” dự trữ. Dầu là hình bóng Thánh Linh dư dật trong lòng.

  Ẩn dụ Ta-lâng (Mat 25:14-30) .

Công tác thuộc linh lãi tăng gấp hai; phần thưởng tương xứng.

 Ẩn dụ Nén bạc (Luca 19:11-27 ).

Lãi suất tăng gấp bội, phần thưởng cũng tăng theo cấp số .

2. Hạng sa bại bị quăng vào nơi khóc lóc, nghiến răng

Đầy tớ bất trung bị quở trách và phải vào nơi nghiến răng khóc lóc 1000 năm.

  Ẩn dụ tiệc cưới :

không có áo lễ bị đuổi ra ngoài, không được dự tiệc cưới Chiên con, lại bi đuổi ra ngoài nơi nghiến răng khóc lóc ( Mat22:13)

 Ẩn dụ 10 nữ đồng trinh :

5 dại không có dầu dự trữ trong bình ( lòng không có dầu dự trữ, tấm lòng không chịu thay đổi ) không được dự tiệc cưới Chiên con. (Mat:25:10).

 Ẩn dụ ta-lâng :

Bị đuổi ra ngoài là nơi có khóc lóc nghiến răng.  (Mat25:30)

  Ẩn dụ nén bạc :

Cùng chung số phận như người 1 ta-lâng, hình phạt nặng hơn:

Phải bị chém trước mặt Chúa, nặng hơn người không có áo lễ(Luca 19:27)

 TÓM LI :

Qua 4 ẩn dụ chúng ta thấy đường lối xét đoán Hội thánh Ngài thật nghiêm minh công bình.

Hạng người đắc thắng phải có đời sống ngay thẳng, hết lòng, tận hiến, hy sinh trả giá rất đắt cho Vương Quốc. Số môn đồ trung tín luôn ở số ít “ nhiều người được gọi, nhưng ít người được chọn”. Hơn 3 triệu người ra khỏi Ai-Cập vào đồng vắng; nhưng chỉ có Giô-suê, Ca-lép vào được Ca-na-an  ( mảnh đất số 4 ).

Hạng sa bại là hạng làm biếng, muốn ngồi mát ăn bát vàng, lại khôn lõi, mồm mép, lý sự cùn. Số người này chiếm gần hết từ mảnh đất số 1 đến số 3 .

( Xem thêm phần phụ lục: 5 Ẩn dụ liên quan đến Chúa tái lâm ). 

SƠ ĐỒ PHÁN XÉT HỘI THÁNH

CHỦ TỌA
Chúa Giê-xu

BÊN HỮU

Người đắc thắng Đồng trị – dự tiệc cưới.

BÊN TẢ

Người sa bại vào nơi nghiến răng – khóc lóc.

 

 

                                              

 

 

 

III. CHÚA TÁI LÂM TẠI NÚI Ô-LI-VE

Chúa Giê-xu thăng thiên tại núi Ô-li-ve, Ngài cũng hứa sẽ tái lâm cũng tại nơi này .

“ Hỡi người Ga-li-lê, sao các ông cứ nhìn lên trời như thế? Đức Chúa Giê-xu nầy đã được cất lên trời khỏi các ông, cũng sẽ trở lại như cách các ông đã thấy Ngài lên trời vậy.Sau đó, các môn đồ từ núi gọi là Ô-li-ve trở về thành Giê-ru-sa-lem” – Công vụ 1:11-12

Tiên tri Xa-cha-ri cũng đã tiên báo trước đó 500 năm

Trong ngày đó, chân Ngài sẽ đứng trên núi Ô-li-ve, là núi đối ngang Giê-ru-sa-lem về phía đông; và núi ô-li-ve sẽ bị xé ra ở chính giữa, tạo nên một thung lũng rất lớn từ đông sang tây; một nửa núi dời qua phía bắc, nữa kia dời qua phía nam” – Xa cha ri  14:4

Các nhà khoa học đã khám phá, hiện tại núi Ô-li-ve đã có hiện tượng  nứt làm đôi.

1 . Trận chiến Ha-ma-gê-đôn cuối cùng

Sa-tan, An-ti-christ, tiên tri giả cùng thế giới loài người đã mang ấn 666, chúng chuẩn bị đạo binh đông đảo, cùng mọi vũ khí hiện đại, từ phương bắc kéo xuống để giao chiến cùng Đức Chúa Trời tại núi Ô-li-ve.

Chúa khiến chúng cứng lòng như Pha-ra-ôn; Chúng tưởng Chúa Giê-xu như lúc giáng sinh, Ngài đã bị chúng nó sỉ nhục, đóng đinh trên thập tự giá. Lần này Ngài tiêu diệt chúng bằng quyền năng bởi lời phán Ngài.

Chúng nhóm một chỗ gọi là Ha-ma-ghê-đôn để chống lại Đức Chúa trời  …. Tôi thấy con thú và các vua thế gian cùng những đạo binh mình nhóm lại tranh chiến cùng Đấng cưởI ngựa và với đạo binh của Ngài”  Khải 19:16-19.

Vả, nầy sẽ là tai vạ mà Đức-Giê-hô-va dùng để phạt mọi dân tranh chiến cùng Giê-ru-sa-lem: Ngài sẽ làm cho ai nấy khi chân đương đứng thì thịt mục nát ra, mắt mục trong vành nó,lưỡi cũng mục trong miệng nóXa cha ri  14:12.

Phán xét An-ti-chist –tiên tri giả .

Sau trận Hạt-ma-gê-đôn, Ngài liền ném tiên tri giả cùng An-ti-christ vào hồ lửa đời đời .

Nhưng con thú bị bắt cùng tiên tri giả đã làm phép lạ trước mặt con thú, nhờ đó lừa dối những người đã nhận danh hiệu con thú cũng thờ lạy hình tượng nó, cũng bị bắt với nó nữa. Cả hai đều đương sống bị quăng xuống hồ lửa và diêm cháy bừng bừng” – Khải 19:20.

  Sa-tan bị xiềng 1000 năm .

Tại sao Sa-tan không bị ném vào hồ lửa mà chỉ bị xiềng 1000 năm dưới vực sâu. Chương trình Đức Chúa Trời thật  tuyệt vời ; Chúa còn dùng sa-tan một lần cuối sau 1000 năm nữa

“Người bắt con rồng tức là con rắn đời xưa, là ma quỷ, là Satan mà xiềng nó lại đến 1000 năm. Người ném nó xuống vực sâu, đóng cửa vực và niêm phong lại, để nó không còn lừa dối các nước nữa, cho đến khi 1000 năm chấm dứt. Sau đó Satan phải được thả ra một thời gian ngắn” – Khải 20:2-3

2. Dân do thái làm thầy tế lễ

Sau khi 2 cây Ô-li-ve làm phép lạ và nói tiên tri. Dân Y-sơ-ra-ên hầu hết trở lại tin Chúa Giê-xu là Đấng Christ, rồi phải tuận đạo và được cất lên không trung như các Cơ đốc nhân khác.  Một số chạy lánh nạn vào rừng sâu, một số cố thủ Đền Giê-ru-sa-lem ; họ vẫn trung tín thờ phượng Giê-hô-va Đức Chúa Trời theo ngũ kinh Môi-se cho đến khi Chúa tái lâm; số người còn sống sót này sẽ được hưởng phước hạnh tổ phụ của Áp-ra-ham và Đa-vít “ Ta sẽ chúc phước ngươi và dòng dõi ngươi cho đến đời đời”. Sứ đồ Phao-lô nhắc lại

Nếu luận về Phúc Âm thì họ nghịch thù anh em, con luận về sự lựa chọn, thì họ được yêu thương vì cớ tổ phụRô ma 1:28.

Chúa dùng họ làm thầy tế lễ dạy Kinh thánh cho nhân loại mới trong 1000 năm bình an.

nhiều dân tộc sẽ đến và nói rằng: Hãy đến, chúng ta sẽ lên núi  Đức Giê-hô-va, nơi nhà Đức Chúa Trời của Gia-cốp: ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài, chúng ta sẽ đi trong các lối của Ngài. Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời Đức Giê-hô-va ra từ Giê-ru-sa-lem”   Ê-sai 2:3

“ Như vậy, muôn dân và nhiều nước lớn sẽ đến Giê-ru-sa-lem tìm kiếm Đức Giê-hô-va vạn quân, và ở đó nài xin ơn Đức Giê-hô-va. Ngài phán như vầy: Sẽ xảy ra trong ngày đó có 10 người từ mọi thứ tiếng trong các nước ra nắm vạt áo của người Giu-đa, mà nói rằng:chúng ta sẽ đi cùng các ông, vì chúng ta có nghe rằng Đức Giê-hô-va ở cùng các ông”   Xa cha ri 8:22-23.

Nhân loại mới trở lại như Adam trong vườn Địa đàng, họ phải được học Kinh thánh để hiểu đường lối của Giê-hô-va Đức Chúa Trời; còn dân y-sơ-ra-en cũng phải trở lại địa vị ban đầu  (vương quốc tế lễ) như Ngài đã dùng Môi-se khải thị trong đồng vắng

“ Vậy, bây giờ, nếu các ngươi vâng lời Ta và giữ mọi giao ước Ta, thì trong muôn dân các ngươi sẽ thuộc về Ta, và cả thế gian cũng thuộc về Ta, các ngươi sẽ thành Vương quốc thầy tế lễ       ( Kingdom of priests) cùng một dân tộc Thánh cho Ta” – Xuất 19: 5-6.

Sách Công vụ sứ đồ nhắc lại ý chỉ của Đức Chúa Trời từ ban đầu tại vườn địa đàng : thời luật pháp, dùng gậy sắt để cai trị.

Rồi đó, Ta sẽ trở lại dựng đền tạm của vua Đa-vít bị đổ nát. Ta sẽ sửa sự hư nát của đền đó lại mà gây dựng lên” cv 15:16.

3 . Tòa án dân ngoại

Sau khi dẹp xong Sa-tan ma quỷ ; Chúa Giê-xu thiết lập tòa án phán xét dân ngoại.

Xem tiếp The Ryrie study bible New International Version trang 1776  mục B. Judgment of Gentils.

Tác giả cùng đồng quan điểm, đây là người ngoại ( Gentils ) cũng có thể tín đồ chưa tái sinh.

Tác giả giới thiệu phiên tòa rất chi tiết, minh bạch .

1 : Không gian : Chúa tái lâm trên trái đất

2 : Nơi chốn : Thung lũng Giô-sa-phát

3 : Chủ tọa    : Chúa Giê-xu

4 : Bị cáo       : Người ngoại còn sống sót trên đất

5  : Cáo trạng : Đối xử với Hội thánh Chúa

6  : Kết thúc   :Một số được cứu ( làm nhân loại mới), một số vào hồ lửa .

Sự tái lâm của Chúa tại núi Ô-li-ve là điều mầu nhiệm, Chúa đã tiên tri cho Giô-en 835 năm trước Chúa giáng sinh

Ta sẽ nhóm các nước lại và đem chúng nó xuống trong trũng Giô-sa-phát. Tại đó Ta sẽ đoán xét chúng nó vì cớ dân Ta, vì Y-sơ-ra-en là sản nghiệp của Ta  mà chúng nó đã làm cho tan tác giữa các dân tộc, và chúng nó đã chia đất Ta raGiô-en3:2.

Chúa Giê-xu minh họa thêm ẩn dụ đoán xét dân ngoại sự phán xét cuối cùng.

‘’ khi con Người ngự trong ngôi vinh hiển mà đến với các Thiên sứ thánh, thì Ngài ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài. Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài”  Mat 25:31-32

Như đã trình bày ở trên, sau tiếng kèn chót tất cả mọi tín đồ Đấng Christ từ kẻ chết lẫn người còn sống đều đã được biến hóa thân thể cất lên không trung gặp Chúa .

Chúng ta lưu ý mạch văn; đây là ẩn dụ thể so sánh ‘’muôn dân nhóm lại “ trước mặt Ngài; rồi Ngài chia ra làm 2 loại như  kẻ chăn chiên chia chiên với dê  ‘’.

Muôn dân”: bao gồm những người ngoại còn sống sót sau 7 bát thạnh nộ.

Như kẻ chăn chiên chia chiên với dê”. Người chăn chiên ở đây không phải Chúa Giê-su mà là một nông dân chăn chiên ngoài đời (thể so sánh- giống như). Mỗi buổi sáng họ dẫn bầy chiên và bầy dê ra khỏi chuồng; rồi chia chiên ra một bên và dê ra một bên. Ở trung đông chiên và dê nhốt chung trong một chuồng bằng đá, nhưng khi ra đồng kiếm ăn thì người chăn chia chúng ra từng bầy riêng, đi kiếm ăn riêng.

“ ..Người chăn kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngoài Giăng 10:3

Ngài không nói:  bên này là chiên Ta ( con cái Chúa); bên kia là dê ( người ngoại)

Đây là thể văn tu từ học so sánh mà Kinh thánh thường sử dụng như 7 ẩn dụ Ma-thi-ơ đoạn 13 đã đề cập ”Vương quốc ví như”….

Nội dung của sự phát xét ở đây khác nhiều so với sự phán xét các ẩn dụ liên hệ đến Hội thánh.

Bên hữu

Bấy giờ, vua sẽ phán những người ngồi bên hữu rằng: hỡi các ngươi được Cha Ta ban phước, hãy đến nhận lấy Vương quốc bầu trời  (kingdom of heaven) đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất . Vì Ta đói các ngươi cho ăn, Ta khát các ngươi cho uống; Ta là khách lạ các ngươi tiếp rước Ta , Ta trần truồng các ngươi mặc cho Ta; Ta đau các ngươi thăm Ta; Ta bị tù các ngươi viếng Ta. Lúc ấy người công bình sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, Khi nào chúng con đã thấy Chúa đói, mà mời ăn; hoặc khát mà mời uống ….Vua trả lời rằng: Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một trong những người anh em Ta ( Hội Thánh Ta ), ấy đã làm cho chính mình Ta vậy” – Mat 25:34-40.

Qua mẫu đối thoại này, xác minh tỏ tường, hạng người này không phải là con cái Chúa , Lý do :

      Thứ 1:

 Họ chỉ nhận nước ( Vương quốc ) từ sáng thế (from foundation of the world); trong lúc Hội Thánh thừa thọ Vương quốc của Đức Chúa Trời từ trước sáng thế.

“trước khi sáng thế , Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ “– (For He chose us in Him Before the creation of the world ). Ê-phê-sô 1:4a

      Thứ 2:

Chính những người này khi nhận phước, nhận Vương quốc, họ quá ngạc nhiên như từ trên trời rơi xuống:  thưa Chúa: con đâu biết Chúa là ai – có bao giờ con gặp Chúa, con giúp đỡ Chúa gì đâu. Câu trả lời rất chân thật đáng thương.

Họ chỉ có lòng tốt với con cái Ngài; họ vô tư làm từ thiện lúc con cái Ngài gặp khó khăn trong những cơn đại nạn. Những người đó có thể là cha mẹ, anh chị em thân tộc. Chúa chấm công họ, bởi lương tâm tốt của họ và Ngài ban thưởng như người có công .

Thứ 3

Phần thưởng của họ chỉ làm công dân của Vương quốc bầu trời ; tôi dùng thuật ngữ ( Nhân loại mới ). Họ cũng được biến hóa thân thể và trở lại như thời Adam trong vườn Địa đàng.   

Bên tả

“ Kế đó, Ngài phán những người bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa sả, hãy lui ra khỏi Ta; đi vào hồ lửa đời đời đã sắm sẵn cho  quỷ vương và lũ quỷ sứ nó. Vì ta đói các ngươi không cho ăn.. Đến phiên các người này thưa rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi thấy Chúa đói mà không mời ăn… Ngài bèn đáp lại rằng: Quả thật Ta nói cùng các ngươi hễ các ngươi không làm những việc đó cho anh em Ta.. Là không làm cho chính Ta’ Mat 25:41-45

Qua mẫu đối thoại này cho chúng ta xác minh một lần nữa: hạng người này là người ngoại, sống gian ác, liên minh với An-ti-christ, đã đóng ứng 666 chống lại Chúa và Hội Thánh Chúa trong 7 năm đại nạn .

Hình phạt kinh khiếp của họ vào hồ lửa đời đời cùng với ma quỷ .

  

SƠ ĐỒ TÒA ÁN NGƯỜI NGOẠI

 

 

Nam núi Ô li ve               Trũng Giô sa phát            Bắc núi Ô li ve

(Giô ên 3:2

Xa cha ri 14:4)

GIÊ-XU

Hoàng đế=Chủ tọa

Các ngai của các thánh= Thẩm phán đoàn

 

BÊN TẢ                                                    BÊN HỮU

Kẻ gian ác                                                Người lương tâm tốt

Chống Chúa                                               giúp đỡ con cái Chúa

ÁN PHẠT                                                     PHẦN THƯỞNG

Hồ lửa đời đời chung                  Làm nhân loại mới của V Q                                                                               

Antichrist + tiên tri giả                 ĐCT trong 1000 năm bình an

 

 

4. Thiết lập Vương quốc 1000 năm bình an

Vương quốc là một nước theo chế độ nhà vua hay thể chế Quân chủ. Vua toàn quyền nắm giữ lập pháp – hành pháp – tư pháp. Chúa Giê-xu là Hoàng Đế– Môn đồ Ngài là những tiểu vương.

Chúa Giê-xu cùng các môn đồ chính thức thiết lập  Vương quốc 1000 năm bình an .

Tôi lại thấy những ngai và những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Kế đó, tôi thấy linh- hồn những kẻ phải bị chết chém. Vì sự làm chứng cho Đức Chúa Giê-xu và vì lời Đức Chúa Trời, linh- hồn những kẻ chẳng thờ lạy con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó  hoăc trên trán hoặc trên tay mình. Các người ấy được sống và trị vì với Đấng Christ trong 1000 năm ….Song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với Ngài trong 1000 năm”

Khải 20:4-6.

Thông thường chúng ta hiểu bình an ( Peace ) là hòa bình, không xung đột, an ninh… Ý nghĩa bình an của 1000 năm ở đây mang ý nghĩa sâu rộng hơn nhiều .

Vương quốc 1000 năm bình an là một nước dưới sự trị vì của chính Chúa Giê-xu; cả trái đất chỉ có một nước. Con người không còn sinh, lão, bịnh, tử; không còn phạm tội ( sa-tan đã bị xiềng ), không còn chiến tranh, không còn hận thù cay đắng;  không còn quốc gia lãnh thổ, không còn tôn giáo tín ngưỡng; không còn màu  da, ngôn ngữ; không còn giai cấp giàu sang hay nghèo giàu; không còn trí thức hay công nhân, nông thôn hay thành thị; không còn châu Á, châu Âu hay Mỹ La tinh. Không còn chủ tớ, không còn đấu tranh lãnh hải, lãnh thổ; không còn và không bao giờ còn nước mắt hay hận thù chiến tranh tang thương đắng cay….

“ Bấy giờ muông sói sẽ ở với chiên con, beo nằm với dê con; bò con sư tử cùng ở chung một chỗ, một đứa con trẻ sẽ dắt chúng nó đi .. ‘’ Esai 11:6-9  .

Hành tinh này chỉ và chỉ còn một Vương quốc- một Vương quốc của Đức Chúa Trời: chỉ một ngôn ngữ, chỉ một tiếng nói,  chỉ một chính thể và chỉ có tình thương yêu hiệp một như ý định ban đầu của Đức Chúa Trời sáng tạo Adam trong vườn Địa đàng

Vương quốc Ngài không còn sợ cọp beo rắn rít; không còn cá lớn nuốt cá bé hay cá sấu đụng cá ngừ. Người với người chỉ biết yêu nhau; người với muôn thú cũng là bạn thân yêu chí cốt; muôn thú sống với nhau như tình bằng hữu .

“ Ngài sẽ làm sự phán xét giữa các dân đoán định các nước phương xa; và họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo làm lưỡi liềm; nước này chẳng giá gươm lên nước khác, và cũng không chuẩn bị chiến tranh nữa ‘ Mi-chê 4:3  .

Sa-tan đã bị xiềng 1000 năm; cho nên muốn phạm tội cũng không được; đây là điều với tâm trí hạn hẹp, chúng ta không thể hình dung được một Vương quốc của Đức Chúa Trời như vậy, điều đó chỉ có trong  chuyện thần thoại, chỉ có trong mơ mà thôi.

( Xem thêm sách Vương quốc của Đức Chúa Trời – cùng tác giả )

Đến đây chúng ta mới nhận rõ Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng, toàn mỹ. Tất cả những điều này chỉ có ý nghĩa khi chúng ta có : ĐỨC TIN – VÂNG PHỤC – Ở TRONG CHRIST

TÓM LI

Trong vương quốc 1000 năm bình an sẽ còn lại :

1 . Các thánh đồ đắc thắng sẽ làm tiểu vương ( tiểu Thượng Đế) ,  cai trị nhân loại mới bằng cây gậy sắt.

2 . Người Do Thái sẽ làm thầy tế lễ thượng phẩm dạy Kinh thánh cho nhân loại mới.

3 . Nhân loại mới cũng được biến hóa thân thể như Adam trong vường địa đàng.

4 . Toàn trái đất này chỉ có một Vương quốc- một sự lãnh đạo “Quân chủ pháp trị”

5 . Kinh thánh là hiến pháp – luật pháp

6 . Các thiên sứ thánh làm lính hầu việc Vương quốc (Hê-bơ-rơ 1:14).

7 . Tất cả các nền văn minh, khoa học, đề biến mất.

LI KT  

Chúa tái lâm là vấn đề quan trọng hàng đầu, không riêng cho Cơ đốc giáo; mà còn cho toàn  thể nhân loại. Chúa tái lâm là một tiến trình, theo một đường lối nhất quán bởi ý định đời đời của Ngài. Những gì Ngài đã làm, đang làm và sẽ làm đều theo trình tự, kế hoạch của những lời tiên tri trong toàn bộ kinh thánh, đặc biệt là khải huyền. Những lời tiên tri chưa ứng nghiệm phải lần lượt được ứng nghiệm rồi cuối cùng Chúa sẽ đến.

Một câu chuyện vui của một vị Giáo sư thần học viện . Ông ra một câu hỏi rất thú vị cho một nhóm nghiên cứu sinh . Câu hỏi: Nếu tuần sau Chúa tái lâm, các bạn phải làm gi ?.

Có 3 nhóm trả lời khác nhau :

Nhóm 1 : Nếu tuần sau Chúa trở lại, chúng ta mời hết tất cả thân tộc, bạn bè xa gần về. Cùng nhau vui chơi, hưởng thụ cho hết của cải tài sản, rồi may cho mỗi người một bộ đồ trắng đắt tiền nhất để đón Chúa Tái lâm.

Nhóm 2 : Lo âu sợ hãi kiêng ăn, cầu nguyện; ăn năn, tha nợ, tha tội cho nhau rồi tích cực rao giảng Phúc âm ngày đêm.

Nhóm 3 : Ngợi khen thờ phượng, vui mừng nhảy múa, bình an chờ đợi.

Trong 3 nhóm, nhóm nào Chúa đẹp lòng nhất theo ý kiến quý vị ?

Mọi sự bắt đầu từ ngày hôm nay .

Chỉnh sửa lần thứ 4, xong 7h00 sáng ngày 30/2/ 2013 .

Ms: Nguyễn Duy Thắng

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

2 thoughts to “Chương V: Tiến trình thuộc linh trong kèn thứ 7”

    1. Cô nên suy gẫm kỉ để không bị thần học hệ phái con người hù dọa, đoán mò, tưởng tượng làm rối loạn đức tin. Ngài tái lâm theo trình tự các lời tiên tri Amen..

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.