Chương IV: Tiên tri 7 ấn

Bài này thuộc phần 5 của 7 trong loạt bài Lịch trình Chúa tái lâm & 1000 Năm bình an

5 ẤN ĐÃ ỨNG NGHIỆM -2 ẤN CHƯA ỨNG NGHIỆM

Sách khải huyền không chỉ tiên tri cho Hội Thánh Chúa, mà còn báo trước cho toàn nhân loại những điều sẽ phải xảy đến; đặc biệt những đại nạn kinh hoàng: thiên tai, động đất, chiến tranh dịch lệ. Những gì đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra đều nằm trong tay Ngài. Ngài tể trị thế giới từ cực tiểu đến cực đại. Nghiên cứu khải huyền giúp thêm niềm tin về sự nhận biết Ngài; chuẩn bị cuộc sống để vui mừng đối diện với trăm lần kinh khủng hầu đến, nhất là hai ấn còn lại: Ấn số 6 và số 7 chuẩn bị mở .

Khởi đầu Khải huyền 1:3 khích lệ

“ Phước cho những ai nghe lời tiên tri này, và giữ theo điều đã viết ra đây. vì giờ đã gần rồi.”

Trong khải huyền đề cập nhiều loại sách khác nhau; mỗi loại có ý nghĩa khác, hình bóng khác. Đặc biệt quyển sách 7 ấn mang thông điệp cực kỳ quan trọng và rất mầu nhiệm, vì số phận nhân loại nằm trong sách này. Quyển sách từ tay Đấng Tạo Hóa được đóng ấn và chỉ duy Chiên con mới được mở .

Nội dung quyển sách chính là bản cáo trạng của Đức Chúa Trời dành cho các vua chúa trên đất, các bậc cầm quyền, các thế lực tôn giáo, kinh tế, chính trị và cho cả nhân loại.

A. 5 ẤN ĐÃ ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM

1. ẤN THỨ 1CON NGỰA BẠCH (Khải 6: 1-2) – KHỐI DA TRẮNG CHÂU ÂU

Mở đầu Chúa cho khải tượng

“Tôi nhìn xem thy một con ngựa bạch. Người cởi ngựa có một cái cung; có kẻ ban cho người một cái mão triều thiên, và người đi như kẻ đã thắng lại đến đâu cũng thắng nữaKhải 6:1  .

Ngựa bạch biểu tượng cho chiến thắng và chỉ được dùng để chở Đại tướng quân diễu hành trong ngày lễ duyệt binh. Ngựa bạch cũng bày tỏ sự vinh quang anh dũng oai phong của khúc khải hoàn ca.

Trong ngày Chúa tái lâm, Chúa Giê-xu cũng cưỡi ngựa bạch cùng đoàn quân đắc thắng .

Xét về lịch sử Hội Thánh, Công vụ sứ đồ khởi sự từ Giê-ru-sa-lem trung đông Châu Á, nhưng Phúc âm và Hội Thánh lại phát triển ở Châu Âu.

Qua 4 lần truyền giáo của Sứ-đồ Phao-Lô, Châu Âu da trắng đã tiếp nhận Phúc âm với lòng trung tín, bền đỗ. Châu Âu thực sự được phục hưng và trở nên trung tâm truyền giáo cho toàn thế giới. Bởi lý do đó, Đức Chúa Trời đã ban cho họ khôn ngoan, văn minh, hưng thịnh toàn diện hơn các châu lục khác.

Từ thế kỷ 17  Khối da trắng trở thành đế quốc (Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào nha) đi xâm lăng từ châu Phi sang Châu Á.

Chúa đã ban cho họ cây cung súng đạn, tàu chiến, máy bay…  Họ đi đến đâu chinh phục thuộc địa đến đó. Nước Anh từng tuyên bố “Mặt trời không bao giờ lặn trên Vương Quốc Anh”.

Ấn thứ nhất con “ngựa bạch” với “cây cung”  đã được mở từ thế kỷ thứ 1 và tồn tại cho đến ngày nay: Dân da trắng vẫn đang thống trị thế giới cả văn hóa chính trị, kinh tế, quân sự.

Ấn thứ nhất đã mở: con ngựa bạch đã xuất hiện: Khối da trắng Châu Âu đã hình thành. Lời tiên tri của Đức Chúa trời đã được ứng nghiệm .

2.ẤN THỨ 2 : CON NGỰA HỒNG ( Khải 6: 3-4) – KHỐI CỘNG SẢN

Chúa tiếp tục mở ấn thứ nhì

..Liền có con ngựa khác sắc hồng hiện ra. Người cưỡi ngựa có quyền cất hòa bình khỏi thế gian để người ta giết hại lẫn nhau; và có kẻ ban cho người một  thanh gươm lớn.” Kh 6:4

Con ngựa hồng hay ngựa đỏ  là loài ngựa rất khỏe, rất hiếu chiến hung dữ, dùng cho chiến tranh hủy diệt.

Ngựa đỏ được huấn luyện để ra trận, khác với ngựa bạch  làm kiểng để duyệt binh .

Người cưỡi ngựa lại được thêm một “thanh gươm lớn” với uy quyền có thể gây chiến tranh cho toàn thế giới

“ cất hòa bình khỏi thế giới , mọi người chém giết lẫn nhau”

Con ngựa đỏ không ai hơn là khối mà cả người Cộng sản lẫn không cộng sản đều xác nhận đó là khối đỏ: Maxist- Leninist. Năm 1917 Lê-nin đã thắng chế độ Nga Hoàng,  thành lập chế độ Cộng sản Liên bang Xô viết, đến năm 1945 thêm khối Đông Âu, năm 49 Trung Hoa lục địa, tiếp theo Bắc Triều Tiên, Việt nam, Lào, Cam- bốt ….Khối Vasava đã hình thành và cũng đã cáo chung; hôm nay chỉ còn tồn tại 4 nước.

 Ngựa đỏ đã ra đời đã mang lại cho nhân loại bao chiến tranh chết chóc; người cưỡi ngựa đỏ từng tuyên bố phải đỏ hóa nhân loại “ loài người phải trở nên cộng sản chủ nghĩa ,“ con ngựa hồng” vẫn đang tồn tại .

3. ẤN THỨ 3: CON NGỰA ĐEN ( Khải 6: 5-6 ) – KHỐI DA ĐEN CHÂU PHI

“… tôi nhìn xem thấy con ngựa đen. Kẻ ngồi trên ngựa tay cầm cái cân.. một đấu lúa mì bán một đơ-ni-ê, ba đấu lúa mạch bán một đơ-ni-ê; nhưng dầu và rượu thì chớ động đến Khải 6:5-6

Con ngựa ô là khối da đen, con ngựa thương gia với cái cân :đo- đong- đếm. Đây là khối dầu hỏa “ Apect”.

Dầu hỏa là huyết mạch của kinh tế thế giới; nó cũng là động cơ của chiến tranh từ trung Đông rồi lan khắp nơi. Đánh nhau, hủy diệt mọi thứ; nhưng dầu lửa được bảo vệ nghiêm ngặt dầu và rượu thì chớ động đến”.

Đầu thế kỷ 20 khối Apect- khối dầu lửa đã hình thành và đang trở thành thế lực đế quốc tài chánh hùng mạnh chi phối mọi hoạt động văn hóa, chính trị, kinh tế, quân sự toàn thể hành tinh này .

Đức Chúa Trời đã biết trước, sứ đồ Giăng đã tiên tri thật diệu kỳ; con ngựa ô đã gầm thét hơn ½ thế kỷ nay .

4. ẤN THỨ 4 : CON NGỰA VÀNG ( Khải 6: 7-8 ) – KHỐI DA VÀNG CHÂU Á

Đây là con ngựa đặc biệt: Ngựa sắc máu, ngựa hủy diệt,  ngựa âm phủ

.. tôi thấy con ngựa vàng vàng hiện ra. Người cưỡi ngựa tên là âm phủ. Họ được quyền trên một góc tư thế gian, đặng sát hại dân sự bằng gươm đao, đói kém, bằng dịch lệ và bằng các loài thú dữ trên đất”  Khải 6:8

Con ngựa này chính là  Châu Á da vàng chúng ta. Dân da vàng mũi tẹt với số dân chiếm 2/3 loài người. Lịch sử Á Châu là lịch sử của hận thù, giai cấp đấu tranh, chủ nghĩa cực đoan dân tộc, nội chiếm ngoại xâm nồi da xáo thịt không bao giờ yên ổn. Lịch sử Châu Á là lịch sử của chiến tranh huynh đệ tương tàn, khát máu, khủng bố hủy diệt. Tội ác diệt chủng  đứng  hàng đầu thế giới.

Ngựa vàng Châu Á với số vũ khí hiện đại đủ khả năng  đốt cháy nhân loại trong vòng vài ngày. Con ngựa vàng cũng đã đến .

5. ẤN THỨ 5: CÁC THÁNH TỬ ĐẠO MONG CHÚA TÁI LÂM

“… tôi thấy dưới bàn thờ những linh hồn của những thánh tử đạo vì lời chứng họ đã làm … Lạy Chúa là Đấng Thánh và chân thật, Chúa trì hoãn xét đoán vì huyết chúng tôi báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào?  Khải 6:9  

2000 năm Hội Thánh hiện diện trên đất, hàng triệu triệu hồn Thánh tử đạo đang nghỉ yên nơi Paradise. Hàng tỉ con cái Ngài đang sống trên đất ngày đêm kêu cầu, trông đợi, rên xiết, mong chờ ngày Chúa sớm tái lâm .

Bốn ấn đã qua, không còn nghi ngờ gì nữa. Chúng ta đang ở ấn thứ 5. Chúa biết những nỗi thống khổ dân Ngài, Chúa đã an ủi họ những lời ngọt ngào

“ Mỗi người trong số họ được ban cho một chiếc áo dài trắng, hãy an nghỉ chờ đợi ít lâu nữa, cho đến lúc đủ số bạn đồng lao và anh em của họ cũng bị giết như họ”  khải 6:11

Qua câu kinh thánh này Chúa hé mở cho chúng ta ánh sáng, tại sao Chúa Giê-xu nói ngày giờ Chúa tái lâm chỉ có Cha mới biết. Vì sự kiện Chúa tái lâm có liên hệ đến Hội thánh chúng ta, số người tin và tuận đạo phải bổ túc đủ số của Đức Chúa Trời, con số này chỉ có một mình Chúa Cha biết.

Cho nên, mỗi chúng ta là Cơ đốc nhân, phải gia tăng sự chứng đạo, truyền đạo, kể cả tuận đạo. khi số lượng đủ chắc chắn Chúa sẽ đến không chậm trễ .

Một lần nữa chúng ta xác tín trong niềm tin  qua  khải huyền Chúng ta đang ở ấn số 5.

Tóm lại:  Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng , toàn thiện. Ngài tể trị Hội Thánh Ngài cũng như lịch sử toàn thể nhân loại; Những gì đã, đang xảy ra trên hành tinh này đều nằm trong ý chỉ của Ngài. Các vua chúa, các nhà cầm quyền dù là vô thần hay hữu thần, tất cả đều nằm trong tay Ngài.

Chúng ta là cơ đốc nhân đừng nhìn hoàn cảnh, đừng nhìn sức mạnh Pha-ra-ôn đời nay; tất cả phải được chôn dưới ngũ đại dương một ngày không xa; Vương quốc đời đời đang ở trong tầm tay những ai ngày đêm kêu cầu Chúa .

TÓM LƯỢC 5 ẤN ĐÃ ỨNG NGHIỆM

Ấn 1

NGỰA BẠCH – KHỐI DA TRẮNG

ẤN 2

NGỰA HỒNG – KHỐI CỘNG SẢN

Ấn 3

NGỰA ĐEN – KHỐI CHÂU PHI, DẦU HỎA

Ấn 4

NGỰA VÀNG – KHỐI CHÂU Á

Ấn 5

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO MONG CHÚA MAU TÁI LÂM

 

B. 2 ẤN CHƯA ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM

Chúa tái lâm là một tiến trình theo sự toàn tri của Ngài xuyên suốt từ sáng thế cho đến khải huyền.

5 ấn đã qua, còn lại 2 ấn quan trọng để Chúa kết thúc thế  gian kiêu ngạo, độc ác này .

1. ẤN THỨ 6 : ĐỘNG ĐẤT CỰC LỚN

Một điều thú vị, ấn số 6 lại trùng hợp với Mat 24:21,29

“ Vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khai thiên lập địa cho đến bây giờ chưa từng có và sau này cũng không hề có nữa. Những sự tai nạn ấy vừa mới qua , thì mặt trời liền tối tăm, mặt trăng không sáng  các ngôi sao từ trời sa xuống, và các thế lực của từng trời rúng động”.

Sách Khải huyền 6: 12-17 cũng nói tương tự:

 “ khi Chiên con mở ấn số 6, tôi thấy một cơn động đất cực lớn; mặt trời trở nên tối như tấm lông đen, mặt trăng trở nên đỏ như máu, các vì sao trên trời rơi xuống đất như  những trái xanh từ cây vả rụng xuống trong trận cuồng phong. Bầu trời cuốn mất như quyển sách cuốn lại, tất cả các núi, các đảo đều bị dời khỏi chỗ mình. Các vua trên đất, những người có địa vị cao, các tướng lĩnh, những người giàu sang, quyền thế,  nô lệ, những người tự do đều trốn trong các hang và giữa các tảng đá trên núi . ..Hãy đổ xuống trên chúng tôi và giấu chúng tôi khỏi mặt của Đấng ngồi trên Ngai và khỏi cơn thạnh nộ của Chiên con. Ngày thạnh nộ lớn của các Đấng ấy đã đến,  ai có thể đứng nổi.

Thế giới đã trải qua nhiều thiên tai động đất, sóng thần rất lớn; nhưng đối chiếu với ấn số 6 thì chưa đúng. Hơn nữa trong ấn số 6, mặt trời tối tăm như túi lông đen, mặt trăng đỏ như máu, điều này cũng chưa thấy; các ngôi sao cũng chưa va chạm trái đất khiến các từng trời rúng động, tan vỡ từng mảnh.

Tất cả các hiện tượng đó chưa thấy, hay nói khác ấn thứ 6 chưa xảy ra .

Nhân loại đang chứng kiến những tiến bộ khoa học công nghệ vũ khí nguyên tử, bom khinh khí; sự khôn ngoan quá sức tưởng tượng của loài người; những máy vi xử lý, những phi thuyền đã đáp xuống sao hỏa v.v… cũng là những điều báo động ấn số 6 sắp đến .

Những đại gia, những quan quyền thế lực run sợ; họ đã làm nhà chống bom nguyên tử dưới lòng đất, trong lòng những đỉnh núi cao để tránh cơn thạnh nộ của Đấng chí cao. Thật đáng tội nghiệp cho sự ngây thơ trẻ con của họ. Những điều đó một lần nữa cũng báo động ấn số 6 đến gần.

Các nhà khoa học đều báo động vành đai lửa cánh quạt Thái bình dương sẽ nổ ra bất cứ lúc nào. Nếu vành đai lửa nổ chỉ cần 12 độ risther, nó tạo ra cơn sóng thần gấp bội lần trận động đất 9.1 độ Nhật bản năm 2011.

Khi ấy cột sóng thần sẽ cao hàng trăm mét; hàng tỉ người các nước bao quanh Thái bình dương sẽ “báp-tem” dưới lòng  biển sâu như binh xa, tướng quân Pha-ra-ôn trong biển đỏ. Chưa kể các lò phản ứng nguyên tử, các hạm đội, tàu ngầm nguyên tử cũng thi nhau nổ vô tội vạ.

Vâng, các nền văn minh hôm nay, những tòa nhà chọc trời rồi sẽ thấy !

“ Trời đất bị dời đi như cuốn sách cuốn tròn, hết thảy các núi các đảo bị quăng ra khỏi chỗ mình …Cơn thạnh nộ Ngài đã đến, ai còn đứng nổiKhải 6:17.

2. ẤN THỨ 7:  CÓ 7 KÈN – KÈN THỨ 7 CÓ 7 BÁT

Ấn số 7 là ấn cuối cùng, ấn trọn vẹn của cơn thạnh nộ, bát thạnh nộ của Đức Chúa Trời.

Ấn thứ 7 có 7 kèn; kèn thứ 7 có 7 bát. Mọi biến cố quan trọng nhất của lịch sử nhân loại đều nằm trong giai đoạn này. Chúng ta cần tĩnh tâm suy gẫm lời Chúa trong sách Khải Huyền, sẽ không còn mù mờ, ấm ớ hội tề,khỏi phải tranh luận : tiền hy niên, hậu hy niên; đoán mò, thầy bói; không còn mất thời gian để tranh cãi Hội thánh được cất lên trước 7 năm hay sau 7 năm đại nạn; mà xác tín Hội thánh được cất khi tiếng kèn chót, và Chúa tái lâm theo trình tự của kế hoạch mà Ngài đã hoàn thiện từ trước buổi sáng thế.

Kèn thứ 7 là kèn chót mà Phao-Lô đề cập:

“… trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót sẽ thổi, mọi kẻ chết đều được sống lại thể không hư nát, và chúng ta thảy đều được biến hóa”  ICor 15:52.

“ Bấy giờ những kẻ chết trong Christ, sẽ được sống lại trước hết”.  I Têsa 4:16

Trong ấn thứ 7 có thể chia làm 2 phần:

Kèn thứ 1 đến kèn 6: Chúa hủy diệt trái đất cùng các sinh vật trên đất, chiến tranh lớn bùng nổ làm chết 1/3 loài người.

Kèn thứ 7:

  • Hội Thánh bị bách hại, được cất lên không trung gặp Chúa , tòa án Đấng Christ sẽ được mở ra để xét đoán con cái Chúa.
  • Chúa  tái lâm trên núi Ô-li-ve của trái đất để phán xét nhân loại còn lại trên đất.

BY KÈN

a. Kèn 1 : Mưa đá và lửa pha với huyết,1/3 đất,  cây cối, cỏ xanh bị cháy rụi.(Khải 8: 7)

b. Kèn 2 : Thiên thạch bằng lửa lao xuống biển. 1/3 biển hóa ra huyết; 1/3 sinh vật cùng tàu bè trên biển tiêu tán. (Khải 8: 8-9)

c. Kèn 3 : Một ngôi sao lớn từ trời rơi xuống trái đất, tên ngôi sao là ngải cứu, đụng đến 1/3 sông suối, làm chết nhiều người. (Khải 8: 10-11)

d. Kèn 4:  1/3 mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao bị hại và 1/3 mất ánh sáng. (Khải 8: 12)

e. Kèn 5: Mở vực sâu có châu chấu độc bay ra cắn dân ngoại đau đớn trong vòng 5 tháng, muốn chết cũng không chết được. Vua của nó là sứ giả của vực sâu, là thần sự chết. (Khải 9: 1- 12)

f. Kèn 6: Thiên sứ cực ác được thả ra để hủy diệt 1/3 loài người bởi đạo quân 200 triệu. Số người còn sót lại sau những tai vạ trên vẫn không ăn năn, tiếp tục chống lại người của Đức Chúa Trời. Một hiện tượng chưa xảy ra cho loài người: hai cây Ô-li-ve xuất hiện khiến cho dân Y-sơ-ra-en, cả nhân loại kinh ngạc.

Hai cây Ô-li-ve : Ê-li và Môi-se  sống lại

(Khải 11: 1-13)

Dân Y-sơ-ra-ên cho đến giờ ngày nay, vẫn chưa tin Chúa Giê-xu là Đấng Christ ( Mesia ). Họ vẫn thờ Đức Chúa Trời một Ngôi ( Đức Giê-hô-va ) theo nghi lễ Ngũ kinh Môi-se .

Bởi lòng thương xót của Ngài đã giao ước với tổ phụ Ap-ra-ham, Đa-vít – Đức Chúa Trời cho Ê-li và Môi-se sống lại như người thật để xác tín Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si-a hầu dân Do Thái tin nhận Giê-xu là Đấng Christ

Hai người làm chứng ấy là 2 cây Ô-li-ve và 2 chân đèn đứng trước mặt Chúa của thế gian. Nếu ai muốn làm hại 2 người đó, thì có lửa ra từ miệng hai người thiêu nuốt kẻ thù nghịch mình: kẻ nào muốn giết 2 người thì cũng bị giết như vậy. Hai người có quyền đóng trời lại, để trời không mưa trong khi mình nói tiên tri; hai người cũng có quyền biến nước thành huyết và khiến các thứ tai nạn làm hại trên đất khi họ muốn”  Khải 11:4-6

Đối chiếu cựu ước hai người này không ai ngoài tiên tri Ê-li và Môi-se . Vậy 2 ông sẽ xuất hiện cuối  kèn số 6 và khởi sự giảng Phúc âm trong 3 năm rưỡi ( cuối kèn thứ 6).

Hai ông chỉ sống và giảng phúc âm cho dân Do Thái đúng 42 tháng  ( 3 năm rưỡi ). Chúa ban cho 2 ông nhiều dấu kỳ phép lạ lớn giống như hai ông đã làm trước đây.

Hai ông cầu nguyện Chúa đã đóng trời không mưa 3 năm rưỡi và biến nước thành huyết .

Sau biến cố đó ,dân Do thái sẽ  trở lại tin và chịu Báp-tem trong danh Chúa Giê-xu, khiến cho An-ti-chrit giận hoảng, tìm cách hãm hại 2 ông như đã từng đóng đinh Chúa trước đây .

Đúng như kỳ đã định, con thú vực sâu lên, giết chết 2 ông. Các dân sự chống Chúa trên đất vui mừng hớn hở vì tưởng rằng họ đã tiêu diệt được kẻ thù làm khổ họ. Sa-tan tưởng rằng đã thắng người của  Đức Chúa Trời.

Nhưng sau 3 ngày rưỡi, hai người phục sinh, đứng thẳng dậy, mọi người một phen kinh hãi quyền năng của Chúa; rồi hai người được cất lên không trung trước sự chứng kiến của muôn dân muôn nước; đặc biệt những người có tên con thú. Mọi thông tin truyền thanh truyền hình, các mạng internet  tha hồ đưa tin .

Dù những phép lạ, nhiều sự kiện kinh thiên động địa như vậy; nhưng lòng họ vẫn chai lì, cứng cỏi  không ăn năn, bởi sự hà hơi của con thú; thậm chí còn điên cuồng chống lại Đức Chúa Trời . 

TIẾN TRÌNH KÈN THỨ 1 ĐẾN THỨ 6

KÈN THỨ 1

Mưa đá, lửa, máu – 1/3 đất, cây cối bị cháy.

KÈN THỨ 2

Thiên thạch đụng biển- 1/3 biển thành huyết- 1/3 sinh vật, tàu bè bị hủy diệt.

KÈN THỨ 3

Ngôi sao Ngải cứu đụng sông, cháy- 1/3 sông, suối biến thành đắng làm chết nhiều người.

KÈN THỨ 4

1/3 mặt trời, mặt trăng, các vì sao bị tối tăm.

KÈM THỨ 5

Vực sâu mở ra, có châu chấu như bọ cạp cắn người ngoại đau đớn kinh khủng trong 5 tháng.

KÈN THỨ 6

200 triệu quân hình thành, diệt 1/3 loài người

g. Kèn thứ 7:  có 7 bát :           .

TÓM LƯỢC 7 BÁT THẠNH NỘ (Khải  16)

BÁT THỨ 1

Con thú đã đóng ấn 666 cho bọn đệ tử của nó

BÁT THỨ 2

Biển hóa thành huyết, giết chết mọi sinh vật

BÁT THỨ 3

Sông suối thành huyết – Chúa phán xét thế giới

BÁT THỨ 4

Mặt trời nóng cháy thiêu đốt loài người nhưng họ vẫn cứng lòng.

BÁT THỨ 5

Nước con thú tối tăm, ghẻ chốc đau đớn tột cùng nhưng vẫn không ăn năn.

BÁT THỨ 6

Tam vị nhất thể : Satan –thú dưới đất – tiên tri giả lộ diện .

BÁT THỨ 7

Động đất cực lớn, chung kết thế gian,Chúa tái lâm trên núi Ô-li-ve , thiết lập 1000 năm bình an .

Ms: Nguyễn Duy Thắng

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.