Lịch Trình Chúa Tái Lâm (toàn tập)

Trong tinh thần cầu thị, say mê lời Chúa. Tôi đã mất hơn 20 năm để suy gẫm, học tập, nghiên cứu về chủ đề Chúa tái lâm. Tôi mạo muội viết lên những điều này không ngoài mục đích tôn vinh Ngài, ngợi khen Ngài. Ước mong mỗi con cái Chúa tỉnh thức, suy gẫm tìm kiếm Chúa hết lòng; ước mong Thánh Linh sẽ khải thị để chúng ta vui mừng đón Ngài.

Read More