Vương Quốc Đức Chúa Trời (Toàn bộ)

CHƯƠNG I: TNG QUAN VƯƠNG QUC

Trước khi núi non chưa sinh ra và trời đất chưa dựng nên, loài người chưa có trên mặt đất; Đức Chúa trời  đã là Thượng Đế- Ngài là Vua muôn vua – Chúa muôn Chúa. Toàn cõi vũ trụ là Vương quốc của chính Ngài.

Đức Chúa Trời đã sáng tạo vũ trụ và loài người vì cớ Ngài và sự vinh hiển của Ngài. Ngài sáng tạo loài người theo hình ảnh Ngài và giống như Ngài để đồng công với Ngài trong sự cai trị muôn loài, muôn vật của cả hoàn vũ. Đó cũng là mục đích trường cửu – ý định đời đời của Đức Chúa Trời .

A-đam tổ phụ chúng ta đã bội nghịch lời giao ước, theo lời dụ dỗ con rắn; uy quyền quản trị đã rơi vào sa-tan, ma qủy. Đức Chúa Giê-xu đã lấy lại trên thập tự giá hơn 2000 năm trước. Vương quốc Hội Thánh Đức Chúa Trời được khôi phục và tồn tại đầy vinh quang và cay đắng.

Thuật ngữ Vương quốc của Đức Chúa Trời (Kingdom of GOD) – Vương quốc bầu trời (Kingdom of heaven)

Chữ Kingdom: Vương quốc, các bản Kinh thánh thường dịch: nước.

Chữ Heaven: bầu trời, tầng trời,  khoảng không tầng trời thứ nhất; là khoảng không bao quanh, chịu sức hút trái đất, cao khoảng từ 300 đến 500km.

Vậy Kingdom of heaven nên dịch Vương quốc bầu trời hay Vương quốc tầng trời .

Các bản Kinh thánh dịch là: Nước thiên đàng, nước Trời hay nước Đức Chúa Trời. Do dịch không được chuẩn về ngữ nghĩa tiếng Việt, lại sai cả nghĩa thuộc linh; đã đem đến sự hiểu sai, hiểu lầm về ý nghĩa thuộc linh Vương quốc của Đức Chúa Trời rất đáng tiếc.

Chữ Heaven không thể dịch: thiên đàng được vì chữ thiên đàng có ngữ nghĩa hoàn toàn khác với ý nghĩa bầu trời. Nếu dịch heaven là thiên đàng thì sáng thế ký phải dịch “ ban đầu Đức Chúa Trời sáng tạo các thiên đàng và trái đất”(In the beginning God created the heavens and the earth), nghe thật chói tai vô nghĩa; hay Phao-lô đã lên thiên đàng thứ 3 ( các bản dịch tầng trời thứ 3 ).

Theo ngữ nghĩa: Thiên đàng là từ Hán Việt; Thiên là Trời; Đàng hay đường là nơi thờ phượng (Tổ đường, từ đường, giáo đường). Như vậy thiên đàng: là nơi thờ phượng ở trên trời.

Nơi thờ phượng ở trên Trời Kinh thánh gọi là Ngai hay Ngôi (Thron).Trong ý nghĩa này Vương quốc thiên đàng là Vương quốc của nơi thờ phương trên trời; các bản dịch Vương quốc thiên đàng vừa sai cả tự nghĩa, vừa không chuẩn với phạm trù thuộc linh; từ đó sự nhận biết Vương quốc của Đức Chúa trời càng thêm sai lệch.

Paradise cũng không phải là thiên đàng hay Vương quốc. Chữ Paradise: lạc viên là “nơi yên nghỉ của các thánh đồ sau khi chết“ hôm nay, ngươi sẽ ở với Ta nơi Paradise . (Luca 23:43) “ Được đem lên chốn Paradise, nghe những lời không thể nói, mà không có phép cho người nào nói ra”  2Cor 12:4

Thuật ngữ thiên đàng là một ý niệm của dân ngoại đã tồn tại lâu đời trước Chúa giáng sinh: thiên đàng là ước mơ một cuộc đổi đời, hạnh phúc sung sướng, đầy đủ tiện nghi, giàu sang phú quý. Hay thiên đường là cõi bồng lai tiên cảnh, cửu tuyền chín suối, niết bàn  mơ hồ viễn vông ảo ảnh….

Các nhà thơ, nhà văn thường dùng chữ thiên đàng như cảm hứng khoái lạc, sự thành công thành đạt, hay sự thất vọng chán chường, nói gàn, nói bướng .

Tố hữu nói “ Đời đâu bỗng chốc hóa thiên đàng

Vũ Hoàng Chương:  “ Nhận tôi đi dù địa ngục hay thiên đàng” .

Ý nghĩa Vương quốc trong Kinh thánh khác hơn  nhiều so với ý nghĩa thiên đàng trong dân gian.

Vương quốc là một nước, một quốc gia theo thể chế Quân chủ: Vua toàn quyền quyết định mọi vấn đề của đất nước: Lập pháp – Hành pháp – Tư pháp thuộc vua .Vua muốn thương ai tùy vua; muốn ghét ai tùy vua      ( Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung ).

Vua gọi là Quốc Vương hay Hoàng Đế . Còn một nước theo thể chế quân chủ ( vua lãnh đạo) gọi là Vương quốc .Người ta nói vương quốc Bỉ, vương quốc Thái Lan, vương quốc Anh. Không ai nói vương quốc Mỹ hay vương quốc Pháp( vì các nước này không theo chế độ nhà vua). Người ta nói Quốc vương Thái Lan thăm Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ; không ai nói vương quốc Thái Lan thăm Hoa Kỳ .

Vương quốc ( Kingdom ) là lẽ thật đặc biệt quan trọng, Giăng Báp-tít khởi sự giảng “ hãy ăn năn, vì Vương quốc tầng trời đã đến gần”(Repent  kingdom of heaven is near) . Chính Chúa Giê-xu cũng khởi sự giảng như vậy .

Trong sách Ma-thi-ơ chữ Vương quốc tầng trời lặp lại 53 lần. Nhiều học giả Kinh thánh gọi sách Ma-thi-ơ là sách Vương quốc và Chúa Giê-xu đã giới thiệu Ngài là Quốc vương, Đức Chúa Trời là Phụ Vương. Trái đất là Vương quốc của Ngài. Các ẩn dụ đều đề cập về Quốc vương và Vương quốc .

CHƯƠNG II : CÁC THUT NG ĐC TÍNH  VƯƠNG QUC

Có 7 thuật ngữ Vương quốc :

1. Vương quốc thầy tế lễ thượng phẩm (Kingdom of Priests) 

Theo ý định ban đầu, Đức Chúa Trời đã có chương trình cứu chuộc toàn thể loài người  “ Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ  nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người”  (Sáng 3:15) .

Thông qua dân Y-sơ-ra-en Chúa cứu toàn nhân loại

“ Vậy bây giờ, nếu các ngươi vâng lời ta trọn vẹn  và giữ mọi giao ước Ta, thì trong muôn dân, các ngươi sẽ thuộc riêng về Ta, vì cả thế gian đều đã thuộc về Ta, các ngươi sẽ thành một Vương quốc tế lễ” ( you will be for Me a kingdom of priests ), cùng một dân tộc Thánh cho Ta”    (Xuất 19:5-6).

Chúa muốn toàn dân tộc Do Thái làm thầy tế lễ thượng phẩm cho toàn nhân loại, vì Ngài muốn cứu hết thảy loài người .

Nhưng dân Y-sơ-ra-en phản loạn, bội giao ước, thờ bò vàng (xuất 32 ) Đức Chúa Trời một lần nữa phải thay đổi kế hoạch: chỉ giữ A rôn và dòng giống ông làm thầy tế lễ thượng phẩm,  chi phái Lê-vi phụ tá; còn tuyển dân bội nghịch mất chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm theo ý định ban đầu.

2 . Vương quốc tầng trời (Kingdom of heaven)

Chúa Giê-xu dùng hầu hết trong sách Ma-thi-ơ, các ẩn dụ về Vương quốc tầng trời ám chỉ giới hạn không phận Vương quốc là khoảng không bao bọc và chịu sức hút của trái đất. Chữ heaven ở thể số ít.“Đức Chúa Trời đặt tên khoảng không là bầu trời  (heaven)”  ( Sáng 1:8)

Vương quốc tầng trời chính là  Hội thánh của Đức Chúa trời và Vương quốc 1000 năm bình an ở trái đất nầy . Vương quốc bầu trời chỉ giới hạn trong trái đất này.

3. Vương quốc các tầng trời (Kingdom of heavens)

“ Ban đầu Đức Chúa Trời sáng tạo các tầng trời và trái đất” (In the beginning God created the heavens and the earth).Các tầng trời đồng nghĩa với vũ trụ (Universe) ( Sáng 1:1).

Các tầng trời bao gồm toàn thể các thiên hà của vũ trụ vô thủy vô chung. Vương quốc các tầng trời là ý định khởi đầu và sẽ được hình thành sau 1000 năm. Vương quốc các tầng trời còn gọi Vương quốc trời mới – đất mới – Giê-ru-sa-lem mới  – vương  quốc Cha – vương quốc đời đời “

4. Vương quốc thuộc linh chính là Hội Thánh

Các môn đồ nhiều lần hỏi Ngài Vương quốc Ngài khi nào đến. Chúa Giê-xu trả lời “ Ta là Vương quốc, Ta ở đâu Vương quốc ở đó – Vương quốc Ta ở trong lòng các ngươi”  (Lu 17:20) .

Vâng Chúa là Quốc vương và Ngài cũng là Vương quốc. Sau khi Chúa phục sinh, Ngài mở mắt cho môn đồ hiểu Kinh thánh. Chúa phán “ Bình an cho các ngươi-hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh”  ( Giăng 20:22)   .

Sứ đồ Phao-lô cũng kinh nghiệm Chúa Giê-xu là Vương quốc bình an

“ Vương quốc của Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn – uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức thánh Linh”  (Rô-ma 14:17).

5. Vương quốc 1000 năm bình an

Vương quốc 1000 năm bình an còn gọi Vương quốc Con  ( kingdom of Son  )

“ Song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với Ngài 1000 năm” (Khải  20: 6c) . Vương quốc 1000 năm  ở trên trái đất này.

Sau 1000 năm, Chúa Giê-xu giao Nước lại cho Đức Chúa Cha (Phụ Vương)

Kế đó, cuối cùng sẽ đến, là lúc Ngài giao Vương quốc lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị,và mọi thế lực”  (ICor 15:24) .

 6. Vương quốc Đức Chúa Trời  (Kingdom of God)

Các sách Tin lành: Ma-thi-ơ, Mac, Lu-ca, Giăng về sau; phần nhiều Kinh thánh dùng Vương quốc của Đức Chúa Trời .

Vương quốc Đức Chúa Trời là tổng bao hàm các Vương quốc, vì chính Ngài là Quốc vương lẫn Vương quốc; Ngài là Chúa, là chủ Vương quốc các tầng trời và cả Vương quốc đời đời.

7. Vương quốc đời đời (Eternal Kingdom)

Vương quốc đời đời là hình bóng nói về sự vĩnh hằng của Vương quốc Đức Chúa Trời. Ngài muốn khẳng định Nước Ngài không có thời gian, không gian, không ngày không đêm, không tháng, không năm, không biên giới, không thay đổi – duy nhất – bền vững- vĩnh hằng .

Các ngươi được dự phần vào một vương quốc không bao giớ rúng động” ( Hêb 12:28 )

“Vương quốc Ngài còn đến đời đời – tồn tại vĩnh viễn” (Đa ni ên 4:3).

Tóm lai : Qua 7 biểu hiện, 7 đặc trưng Vương quốc; chúng ta thấy mỗi biểu hiện có ý nghĩa khác nhau, đặc thù khác nhau. Phạm trù và ý nghĩa Vương quốc rất khác biệt với ý nghĩa thiên đàng. Chúa Giê-xu không thiết lập thiên đàng và trong nguyên văn Kinh thánh không có chữ thiên đàng.

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

2 thoughts to “Vương Quốc Đức Chúa Trời (Toàn bộ)”

  1. Cám ơn MS vì những bài học về thuộc linh rất sâu sắc, ý nghĩa và theo sát kinh thánh.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.