Vương Quốc Đức Chúa Trời (Toàn bộ)

C. VƯƠNG QUỐC ĐỜI ĐỜI- GIÊ-RU-SA-LEM MỚI- TRỜI MỚI ĐẤT MỚI:

Vương quốc trời mới-đất mới có thể nói là mục đích trường cửu của Đức Chúa Trời, là đỉnh điểm của ý chỉ trọn lành, đẹp lòng của sự khôn ngoan muôn mối của Ngài.

Sau 1000 năm bình an, một lần nữa Đức Chúa Trời thử tấm lòng con người- NHÂN LOẠI MỚI

1. Sa-tan được thả ra

“ Khi hạn 1000 năm mãn rồi, quỷ sa-tan sẽ được thả, nó tiếp tục dỗ dành nhân loại mới,

“ dân Gót và Ma-gót; nó nhóm chúng lại để chiến tranh đông như cát bờ biển… Còn ma quỷ là đứa dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó phải chịu khổ cả ngày lẫn đem cho đến đời đời”  Khải 21:7-10.

2 . Nhân loại mới phản loạn

Bản chất Sa-tan là chống lại Đức Chúa Trời; vừa ra khỏi ngục nó lại cám dỗ nhân loại mới. Rất rất nhiều người nhẹ dạ theo nó và phải lãnh hậu quả như chủ nó.

Chúng nó lên khắp các vùng rộng trên mặt đất, vây dinh thánh đồ và thành yêu dấu nhưng có lửa từ trời rơi xuống thiêu hủy chúng nó”

 Khải 21:9.

   Họ đã được ân huệ tha thứ một lần rồi, được làm nhân loại mới. Họ không thỏa lòng, không muốn Đức Chúa Trời cai trị, một lần nữa theo gương tổ phụ Adam, nghe theo Sa-tan tiếp tục phản nghịch chống Trời.

Chúa thi hành án phạt mà không cần mở tòa án xét xử nữa. Chúa quăng bọn phản nghịch vào hồ lửa chung với lũ sa-tan quỷ sứ. Đây là sự chết đời đời .

3. Tòa án trắng

Sau 1000 năm đã mãn, Chúa Đức Chúa Trời thiết lập tòa án trắng là phiên tòa cuối cùng, để đoán xét người chưa tin Chúa đã chết từ Adam cho đến khi Chúa tái lâm.  

Những người chưa tin Chúa sau khi chết, hồn họ bị giam giữ ở âm phủ “ Người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn” Lu 16:23a.

a. Chủ tọa phiên tòa : Đức Chúa Trời ( Ê-lô-him )  

Bấy giờ tôi thấy một tòa án lớn và trắng cùng Đấng đang ngồi trên Ngôi; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng thấy chỗ nào cho nó nữa” Khải 20:11.

b. Nội dung cáo trạng : Ngài xét theo lương tâm .

Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra.  Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời biên trong sách ấy. Biển đem trả những người chết mình giữ; sự chết và âm phủ cũng đem trả lại những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn, sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai” Khải 20:12-14.

Qua câu kinh thánh này, cho chúng ta xác tín một lần nữa: Âm phủ không phải là hồ lửa, mà nơi giam giữ hồn người chết chưa tin Chúa.

Mỗi cuộc đời chúng ta, kể cả những người chưa tin; tất cả hành vi từ cực tiểu đến cực đại, đều được Chúa viết vào quyển sách, ghi âm quay hình vào một cuộn phim (như video clip).

Ngày phán xét, Chúa chỉ cần cho mỗi người xem lại cuộc đời mình: cả thiện lẫn ác, lớn nhỏ, tỏ tường hay kín nhiệm trong sâu thẳm tư tưởng đều được phô bày cụ thể. Chúa cũng cho họ thấy sự nhân từ nhịn nhục đến điều của Ngài đối với loài người bội nghịch.

Không cần luật sư biện hộ, tội lỗi họ đã làm, tự họ thấy rõ và nhận bản án với tâm phục khẩu phục.

Họ cũng được chia làm 2 hạng.

Hạng được làm nhân loại mới

Hạng người này cũng giống như hạng người ở bên hữu trong  Math:25. Họ được làm nhân loại mới gồm:

 • Những người chưa từng nghe phúc âm
 • Sống bằng lương tâm thanh sạch
 • Giúp đỡ con cái Chúa trong lúc khó khăn túng thiếu, bị bắt bớ tù đày
 • Yêu thương đồng loại trong lúc hoạn nạn khốn khó.
 • Trẻ con chết sớm.

“ Vả, dân ngoại vốn không có luật pháp, khi họ tự nhiên làm những việc luật pháp dạy biểu, thì những người ấy dầu không có luật pháp, cũng tự nên luật pháp cho chính mình. Họ tỏ ra rằng việc mà luật pháp dạy biểu đã ghi trong lòng họ: Chính lương tâm mình làm chứng cho luật pháp, còn ý tưởng mình khi thì cáo giác mình  khi thì binh vực mình. Ấy là điều sẽ hiện ra trong ngày Đức Chúa Trời xét đoán những việc kin nhiệm của loài người, y theo Tin lành tôi ”

 Rô-ma 2:14-16.

 “ Đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở giữa chúng sẽ làm dân của Ngài ( Nhân loại mới ); chính  Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Sẽ không còn sự chết, cũng không còn than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi” Khải  2: 3-4.

 Rất nhiều Cơ-đốc nhân ngộ nhận dân của Ngài ở đây là con cái Chúa. Vì con cái Chúa là các vua cai trị họ. Hơn nữa tòa án trắng là để xét xử những người đã chết chưa tin Chúa, từ Adam cho đến khi Chúa tái lâm

Đến đây, chúng ta giải quyết được vấn nạn: trẻ con được cứu hay không được cứu – trẻ con có bị vào hồ lửa không!.

Động từ được cứu rỗi hiểu theo kinh thánh là được làm con cái của  Ngài ( ai tin Con mới được sự sống đời đời ) .

Trẻ con được cứu, khác với Hội thánh được cứu. Các cháu chỉ được làm nhân loại mới, không phải vào hỏa ngục như người cố tình phạm tội. Trẻ con mà vào hỏa ngục, thì Đức Chúa Trời quá cực ác đâu thua gì Hít-le, Tần-Thủy-Hoàng, hồi giáo khủng bố .

Như vậy, số người được cứu trong tòa án trắng sẽ cùng với số nhân loại mới còn lại trong 1000 năm bình an, tất cả sẽ làm dân của Vương quốc các tầng trời – trời mới – đất mới

Hạng không được cứu: Vào hồ lửa đời đời

Hạng này cũng giống như hạng bị vào hồ lửa đời đời ở trên . Bản chất gian ác: hành vi độc ác, thờ hình tượng, thờ ma lạy quỷ  chối bỏ lương tâm ….

 “Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đang gớm ghiếc, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ hình tượng, và phàm kẻ nào nói dối,phần của chúng nó ở trong hồ lửa và diêm cháy bừng bừng: Đó là sự chết thứ hai”. Khải  20:15

 “Kẻ nào không được biên và sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa Khải  21: 8.

4.Tổ chức Vương quốc đời đời  (Trời mới – Đất mới – Giê-ru-sa-lem-mới )

    Sau 1000 năm và tòa án trắng kết thúc. Chúa thành lập Vương quốc các tầng trời còn gọi Vương quốc vĩnh hằng. Vương quốc các tầng trời là mục đích trường cửu của Đức Chúa Trời

“Kế đó, sự cuối cùng sẽ đến, là lúc Ngài ( Chúa Giê-xu ) giao Vương quốc lại cho Cha, sau khi đã tiêu diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị và mọi thế lực ”  ICor 15:24.

 “Đoạn, tôi thấy trời mới đất mới; vì trời thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa. Tôi cũng thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một tân nương trang điểm đón chào Đức lang Quân. Tôi nghe tiếng lớn từ nơi Thiên Chúa phán rằng: Ấy là đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! họ  sẽ làm dân Ngài; Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với họ ( nhân loại mới). Ngài sẽ rau hết nước mắt cho họ, sẽ không còn sự chết, cũng không còn than khóc kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Đấng ngự trên ngôi phán rằng: Nầy, Ta làm mới lại hết thảy muôn vật”   Khải 21:1-5.

Nếu tính thời gian từ khi Đức Chúa trời khôi phục lại trái đất- Mặt trời- mặt trăng cùng các vì sao trên trời và sáng tạo nên Adam khoảng 7000 năm.

Từ Adam đến Abraham khoảng 2000 năm.

Từ Abraham cho đến Chúa Giê-xu giáng sinh khoảng 2000 năm.

Từ Chúa Giê-xu cho đến khi Ngài Tái lâm 2000 năm.

Chúa tái lâm thiết lập 1000 năm bình an.

Cộng lại đúng 7000 năm .

Khoảng thời gian 7000 năm là tiến trình cứu chuộc trọn vẹn của Đức Chúa Trời cho vũ trụ và loài người.Trước mặt Đức Chúa Trời ngàn năm như một ngày và một ngày như ngàn năm.Chúa không có thời gian và không gian.

Tổ chức vương quốc Cha: vương quốc các tầng trời ( Kingdom of  Father – kingdom of heavens )

Nếu Vương quốc 1000 năm bình an chỉ giới hạn trong trái đất, thì Vương quốc các tầng trời mở rộng cả vũ trụ. Không còn đại dương, không còn ánh sáng mặt trời, mặt trăng và các vì sao đêm. Mặt trời, mặt trăng cùng muôn ngàn tinh tú –muôn muôn thiên hà không còn phát ra ánh sáng và sẽ trở thành nơi ở cho nhân loại mới.

Nhân loại mới cũng được biến hóa như Adam đầu tiên, tiếp tục sinh con đẻ cái cho dẫy đầy vũ trụ và dân số Vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ như sao trên trời, như cát dưới biển, hàng tỉ tỉ nhân loại mới sẽ định cư vĩnh viễn nơi hàng tỉ tỉ ngôi sao của hàng vạn thiên hà ( Galaxy).

Thành Thánh Giê-ru sa-lem mới là trung tâm của vũ trụ, sự vinh hiển Đức Chúa Trời trong thành Thánh sẽ phát ra ánh sáng thay ánh sáng mặt trời, mặt trăng cùng muôn ngàn tinh tú .

  “ Thành cũng không cần mặt trời, mặt trăng để soi sáng; vì vinh hiển của Đức Chúa Trời chói sáng cho và Chiên con là ngọn đèn của thành. Các dân sẽ đi giữa sự sáng thành đó và các vua trên đất sẽ đem vinh hiển  mình vào đó” Khải 21:23-24

Kiến ốc :

Thành thánh Giê-ru-sa-lem mới theo khối hình vuông: Bề dài, bề ngang, bề cao bằng  nhau dài 2400 km. Diện tích chiếm gần hết trung đông  4.840.000 km2. Cao hơn 285 lần núi Ê-vơ-ret. Cao ốc nhất thế giới cũng mới đạt khoảng 500 m. Trí tưởng tượng chúng ta cũng không thể hình dung nỗi sự vĩ đại đáng kinh về công việc Đức Chúa Trời .

 Vật liệu xây dựng :

Vật liệu xây dựng chúng ta cũng không khả năng để tưởng tượng tới: Tất cả bằng đá quý – vàng ròng 100% .

“ Tường thì xây bằng bích ngọc, thành thì xây bằng vàng ròng, tợ như thủy tinh trong vắt ” Khải 21:18.

Bây giờ, Đức Chúa trời ( Ê-lô-him ) ở trong Giê-ru-sa-lem mới là trung tâm của vũ trụ, ánh sáng vinh quang từ trong Giê-ru-sa-lem mới phát ra ánh sáng cho cả vũ trụ; các tầng trời chỉ có một nguồn sáng duy nhất từ thành thánh Giê-ru-sa-lem

Chương trình cứu chuộc vũ trụ và nhân loại được hoàn thiện:

     “ Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống, trong như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra. Ở giữa thành phố và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, một tháng một lần ra trái; và lá cây đó dùng để chữ lành cho các dân (Nhân loại mới). Chẳng còn sự nguyền rủa nữa; Ngôi của Đức Chúa Trời và Chiên Con sẽ  ở trong thành; các tôi tớ Ngài sẽ phục việc Ngài; chúng sẽ được thấy mặt Chúa, và danh Chúa sẽ ở trên trán họ. Đêm không còn nữa, và chúng sẽ không cần đến ánh sang đèn nhân tạo hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ chiếu sáng cho họ; và chúng sẽ trị vì đời đời” Khải 22:1-4 ( nhân loại mới cai trị vũ trụ, còn Hội thánh cai  trị nhân loại mới).

Nhân loại mới cứ tiếp tục sinh sôi nẩy nở, không còn chết, giống như thời Adam đầu tiên chưa phạm tội ; không còn già nua, bệnh tật, chết chóc. Hàng tỉ tỉ nhân loại mới ra đời. Chúng ta đừng sợ nạn nhân mãn, không đủ chỗ ở, thiếu lương thực, thiếu thuốc men….

Nhân loại mới cũng không có nhu cầu du lịch, không cần xe 2 bánh, 4 bánh; không cần tàu thủy, tàu ngầm hay tàu bay. Con người muốn đi du chơi thưởng ngoạn rừng sâu hái trái; chỉ gọi đại bàng đến chở đến bất cứ ở đâu mình muốn. Muốn xuống biển sâu tham quan thế giới loài cá, chỉ gọi cá voi, không cần tàu ngầm tốn kém. Muốn thăm bạn bè gần xa, gọi chú ngựa, lạc đà đưa đi…. Mọi nhu cầu: ăn gì? Uống gì? Mặc gì ? không còn trong trí óc loài người. Mọi nhu cầu khác: học hành vui chơi giải trí Chúa đã dự bị sẵn trước như Ngài đã sắm sẵn cho Adam trong vườn Địa đàng.

Chúa biến mặt trời, mặt trăng và muôn ngàn vì sao, muôn vạn thiên hà thành nơi ở cho nhân loại mới. Vương quốc các tầng trời mở rộng cả toàn cõi vũ trụ và tồn tại vĩnh viễn.

Mặt trời không còn chiếu sáng, mặt trăng cũng biến mất ánh sáng lung linh, các vì sao ban đêm cũng không còn khoe ánh sáng; tất cả ,tất cả đổi mới theo sự toàn năng của Đức Chúa Trời.

Loài người không còn ý niệm thời gian hay không gian;Vì không còn ngày, không còn đêm, không còn tháng năm; không còn 4 mùa xuân- hạ – thu- đông . Nhãn quan – nhân sinh quan vũ trụ quan đều thay đổi theo sự thay đổi của vũ trụ.

Chúng ta lãnh đạo sẽ di chuyển bằng vận tốc ánh sáng. Nhân loại mới không cần đến nhà lầu xe hơi; những sản phẩm văn minh nhân loại, những công trình đồ sộ nguy nga, những tháp Ba bên hiện đại sẽ không tồn tại trong Vương quốc đời đời. Đức Chúa Trời đổi mới muôn vật.

Thử mang hết khôn ngoan, văn minh nhân loại từ thượng cổ cho tới hôm nay cũng không hình dung nỗi Vương quốc của Đức Chúa Trời kỳ diệu như thế!

Tất cả  tuần tự sẽ đến, mọi việc bắt nguồn từ hôm nay, ai có tai hãy suy gẫm.

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

3 thoughts to “Vương Quốc Đức Chúa Trời (Toàn bộ)”

 1. Trước hết tôi xin cảm ơn quý mục sư cùng những người trong ban biên tập. Thật công khó của tất thảy thật đáng quý biết bao!
  Tôi cũng có đôi dòng tâm sự:
  Thật ra, Chúa Jesus cũng đã nói rõ rồi. Phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy Chúa. Cũng một thể ấy, khi đến với Chúa thì chúng ta cũng phải lấy tâm thần lẽ thật mà hướng về Chúa để THAY ĐỔI CÁI NHÌN CỦA CHÚNG TA, KHÔNG ĐỂ NHỮNG ĐỊNH KIẾN CỦA CON NGƯỜI CHI PHỐI MÀ NHÌN NHẬN THEO CÁCH CHÚA NHÌN NHẬN.
  Gương người xưa còn đó, là các thầy thông giáo và người Pharisee. Họ có phải không hướng về Chúa, không tìm cầu Chúa không? Tôi không tin rằng trong dòng ấy chẳng có lấy một người nào thật tâm tìm kiếm Chân Chúa. Sứ đồ Phao-lô là một minh chứng cho điều này. Nhưng tại sao họ lại bị Chúa Jesus lên án? Bởi vì họ đã lấy cái lý trí mình mà gán ghép, áp đặt lên Kinh Thánh. Chúng ta cũng nên lưu ý rằng tình trạng khi đó cũng giống như bây giờ, tức là Kinh Thánh cũng vẫn lưu truyền nhiều bản, như bản Bảy Mươi, bản các cuộn Biển Chết… thậm chí là các nguy kinh nữa. Họ chỉ dừng lại ở mức độ suy đoán dựa trên chữ nghĩa, tức là chỉ dừng lại ở cái bề ngoài mà không tiến vào sâu bên trong được. Vậy nên có kẻ từ đó mà sanh ra đủ thứ các tâm xấu, như kêu ngạo, lên mình… từ đó dẫn đến việc họ “đoạt lấy chìa khóa của sự biết, chính mình không vào, mà người khác muốn vào, lại ngăn-cấm không cho!” (Lu-ca 11:52), và bị Đức Chúa Trời lên án.
  Tôi rất quý tấm lòng của quý mục sư cùng toàn thể anh chị em. Vậy nên tôi cũng xin mạo muội mà nói ra những lời từ tận đáy lòng này. Xin quý vị nhìn lại tấm gương của người xưa mà tránh đừng đi theo vết xe đổ của họ. Tại sao trong 4 sách Phúc Âm, rất nhiều hành động, cùng cử chỉ lời nói của Chúa Jesus có khi lại có vẻ như ngược lại với Kinh Thánh vậy? Hãy nhớ điều Ngài nói, Ngài sẽ phá thành này và xây lại trong vòng ba ngày! Chúng ta hãy tự hỏi chính mình rằng, trong lòng chúng ta đã xây biết bao nhiêu thành rồi? Xin Chúa giúp đỡ chúng ta phá bỏ nó. Phải thực hành cái đức bỏ mình, hạ mình mà Chúa Jesus đã nhấn mạnh trong 4 sách Phúc Âm thì mới tránh được con đường của các thầy thông giáo – Pharisee vậy.
  Đọc bài viết này, tôi bất giác cảm thấy rất buồn. Thiết nghĩ rằng từ ngữ mà chính Đức Chúa Trời đã dùng thì chắc chắn là phải đúng chứ? Mà có vẻ nó cũng sai thật nhỉ, thành ra những từ nào khác dùng để chỉ về vấn đề mà từ đó nói tới cũng là sai luôn chứ nhỉ? Tại sao vậy? Vậy thì thế nào là đúng, thế nào là sai? Nếu các vị đã đọc tới đây rồi thì xin quý vị đừng để lòng mình nảy sinh hàng loạt các bản ngã xác thịt lên. Xin quý vị cứ bình tĩnh lại, bởi những điều đó không bao giờ đến từ Chúa cả.
  Các từ ngữ mà bài viết liệt kê, thậm chí là từ “Vương Quốc Đức Chúa Trời”, và mở rộng ra là toàn bộ mọi từ ngữ khắp các ngôn ngữ để nói về cùng một điều này, nếu nói nó đúng thì nó sai, mà nếu nói nó sai thì nó cũng đúng luôn. Đúng cũng là nó, sai cũng là nó, không đúng không sai chẳng là nó, bởi lẽ không có một ngôn ngữ nào có thể diễn đạt được điều đó. Nếu Chúa Jesus thật sự muốn nói về Thiên Đàng, thì có lẽ Ngài sẽ nói: Nước Thiên Đàng là như thế này, rồi Ngài dừng bặt tất cả mọi sự lại, không nói gì, có chăng Ngài chỉ nở một nụ cười. Và hành động đó chính là Thiên Đàng! Thiên Đàng không có thể tài nào nói ra bằng bất kỳ ngữ ngôn nào của loài người. Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng Chúa đã đến vì tình yêu thương lớn lao của Ngài để cứu chuộc nhân loại, nên Chúa đã mượn từ ngữ của loài người để tạm nói cho con người có thể hiểu được, hình dung được. Vậy nên, khi bản dịch 1925 được dịch, Đức Chúa Trời đã dùng từ Thiên Đàng làm phương tiện cho người Việt có thể nắm bắt được điều Chúa muốn nói tới. Không phải cụ Phan Khôi dùng từ Thiên Đàng, mà chính Đức Chúa Trời sử dụng. Trong đức tin Cơ Đốc, Cơ đốc nhân luôn xác quyết rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng, Toàn Tại, Toàn Tri là Đấng tể trị trong mọi sự. Vậy nên, các bản Kinh được viết ra đều ở dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời.
  Như vậy, điều gì là vượt lên trên tất cả điều đó? Mọi sự lý luận của lý trí con người đều là những điều ngu dại trước mặt Đức Chúa Trời. Rất, rất nhiều điều ẩn chứa trong đó mà Đức Chúa Trời mong mỏi có người dốc hết lòng sấn tới, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà gõ cửa thì Chúa nhất định sẽ trả lời. Và chắc chắn đó sẽ là câu trả lời vượt quá suy tưởng của con người. Những mong rằng, tất cả mỗi người trong chúng ta rồi sẽ không còn chạy theo những cái lăng xăng của đời này mà điều chỉnh mình theo đúng cách nhìn của Chúa. Những mong tất thảy chúng ta có thể dừng lại hành động bới lông tìm vết vô nghĩa này mà quay lại với chính Chúa.
  Có đôi lời nêu lên để hết thảy mỗi chúng ta đều có dịp để suy nghĩ lại, mà vượt thoát mọi xiềng xích mà đến với Chân Chúa. Mọi sự, nếu là lấy lý luận, định kiến của con người thì mãi cứ là một cái vòng luẩn quẩn không lối thoát.
  Muốn thật hết lòng. Amen.

 2. Cám ơn MS vì những bài học về thuộc linh rất sâu sắc, ý nghĩa và theo sát kinh thánh.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.