Hội Thánh với nghề nghiệp, lao động

Phần 14 của loạt bài Hội thánh của Đức Chúa Trời

Nếu Chúa cho tôi một điều ước tôi sẽ chọn: biến các giáo đường nguy nga lộng lẫy thành các trung tâm dạy nghề; chuyển đổi các thần học viện thành cô nhi viện. Các ngài tự cho là “Reverence” phải trở nên những giám đốc công ty, những công nhân lành nghề theo gương Phao-lô . Phải ban cho, ban ra, ban ra nhiều hơn nữa.

Read More

Vấn đề Đồng tính luyến ái trong Hội Thánh

Phần 12 của loạt bài Hội thánh của Đức Chúa Trời

Đồng tính luyến ái là một đại thảm họa không chỉ cho riêng ai. Cả thế giới đều bất lực; Cơ-đốc-giáo phải quy hàng. Thành Sô-đôm, Gô-mô-rơ năm xưa đang tái hiện như một thách thức cho các Hội thánh Chúa! Đã đến lúc chúng ta phải có thái độ dứt khoát với vấn đề này, không lập lờ, phất phơ con cá vàng, đánh lận con đen nữa.

Read More

Các lễ trong Hội Thánh

Phần 10 của loạt bài Hội thánh của Đức Chúa Trời

Hội thánh chúng tôi xem các lễ đang tồn tại trong các hệ phái như nét văn hóa Cơ-đốc. Sự kiện Chúa giáng sinh, thương khó, phục sinh, ngũ tuần v.v…chúng ta nên luôn nhắc nhở thường xuyên để biết ơn Chúa. Còn việc bẻ bánh, làm Báp têm cho người tin Chúa là mạng lệnh Chúa, mọi môn đồ của Chúa đều được phép làm điều nầy, không phải độc quyền cho các Mục sư, không phải chờ “một ngày lễ đẹp trời nào đó” mới làm được.

Read More

Tổ chức Hội Thánh địa phương

Phần 8 của loạt bài Hội thánh của Đức Chúa Trời

Chúa Giê-xu đã đến thế gian để thực hiện Hội thánh theo khuôn mẫu từ Thiên thượng. Khuôn mẫu này được các sứ đồ thực hiện một cách trọn vẹn, hiệu quả. Sau 300 năm các môn đồ Chúa đầu tiên đã môn đồ hóa ½ dân số đế quốc La-mã. Các hệ phái Cơ-đốc nên suy nghĩ lại: tại sao đã nỗ lực quá sức mà Hội thánh không có kết quả như mong muốn. Câu trả lời: đã sai mô hình Hội thánh ban đầu! “Ăn năn làm lại từ đầu, coi mình sai trật từ đâu”, đó là sự chọn lựa khôn ngoan nhất, hiệu quả nhất.

Read More