Làm thế nào để có một chức vụ thành công?

Suy ngẫm ngày mới!

Làm thế nào để có một chức vụ thành công?

Tôi tin không ai không muốn thành công – thành công trong công việc đang đầu tư. Trước khi bàn thành công, ta thử suy nghĩ về thất bại. Thất bại vì không làm đúng theo quy luật; mỗi ngành nghề đều có quy luật riêng, ok?

Trước đây Đảng ta đã làm kinh tế theo kiểu duy ý chí, sai đâu sửa đó cuối cùng làm đâu sai đó vì sai đó sửa đâu! Sai tại gốc, muốn thành công phải sửa tận gốc; sửa quy luật thị trường “ thị trường muốn gì, không phải mình muốn gì? Không phải ra thật nhiều nghị quyết “ tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc “. Họ đã thấy và đã đổi mới từ năm 1986, ngày nay là kết quả của khởi đầu từ 1986. Đổi mới tư duy, đổi mới theo quy luật thị trường.

Trở lại làm thế nào để chức vụ chăn bầy hay các mục vụ hội thánh có kết quả! Hầu hết các hệ phái giống như kiểu Đảng ta trước năm 1986. Hầu việc Chúa theo kiểu duy ý chí “ hô khẩu hiệu là chính “ không quan tâm đến quy luật thuộc linh “ luật Thánh linh sự sống Rôma “ kiêng ăn, cầu nguyện, làm chứng truyền giáo dâng hiến….kết quả không như ý muốn: làm nhiều ăn ít, đựng tiền công trong túi lủng…

Vậy giải pháp nào để Chúa thăm viếng hội thánh trở lại như thập niên 90?

 1. Phải làm đúng theo quy luật thuộc linh, theo ý Chúa (nhận lời Rhema) trực tiếp. Chúa muốn hôm nay.
 2. Phải tổ chức hội nghị, lắng nghe tiếng nói của người được xức dầu như hội nghị Giê ru sa lem, rồi được anh em thông qua (đồng lòng).
 3. Phải thực hiện theo tiếng nói chung của hội nghị (trước đây ai cũng lấy mình làm Chúa).

Theo tôi, chúng ta đã sai lầm từ đầu:

 1. Sự chọn lựa kêu gọi vào chức vụ không rõ ràng, động cơ sai. Giáo hội tuyển theo kiểu theo nhu cầu giáo hội mình. Như tuyển công chức, tuyển nhân viên…
 2. Không đào tạo theo chuẩn của Chúa; đào tạo mục vụ ví dụ: CCC chỉ cần thuộc bốn định luật thuộc linh là sai đi truyền giáo rồi còn dùng từ “môn đồ hoá muôn dân”.

Vậy chúng ta phải làm lại bốn bước:

 1. Phải biết cho chắc sự kêu gọi vào chức vụ (khác kêu gọi vào hội thánh) Phi-e-rơ đã cảnh cáo.
 2. Khi biết chắc Chúa kêu gọi dâng mình (lòng ưa muốn chức vụ) thì phải được môn đồ hoá, có thể vào viện thần học hay chương trình đào tạo của giáo hội.
 3. Xem kỷ được tái sinh chưa, được gặp Chúa chưa, được biến đổi không, tiếp tục môn đồ hoá.
 4. Cho đi thực tập, rút bài học thực tiễn, kinh nghiệm Chúa tăng thêm – tình yêu Chúa tăng thêm, kết quả gia thêm…

Nếu làm đúng theo trình tự này, chắc chắn hội thánh phục hưng.

Muốn môn đồ hoá một người cũng phải theo quy luật ba bước theo mẫu Chúa và Phao-lô:

 1. Phải có môn đồ thật: Thầy làm gương, làm mẫu, làm trước cho học trò xem. Yêu trước, hy sinh nhịn nhục trước (nhất là làm phép lạ (cầu nguyện chữa bệnh đuổi quỷ…). Điều này vắng bóng ngày nay. Các giáo sư thần học viện, cách Mục sư phần đông cán bộ tôn giáo cho nên chỉ đào tạo cán bộ tôn giáo thôi (thầy nào trò đó, làm sao chà chôm sinh ra nho được?).
 2. Phải có chương trình thật: có lẽ thật tốt, sống tốt còn khó (huống hồ lẽ thật sai làm sao sống đúng được. Sai một li đi một giặm. Dân Y-sơ ra-ên xin một vua, kết thúc làm phu tù; xin chim cút, hơn 22 ngàn người bỏ mạng.
 3. Phải có học trò thật: đây là khâu quyết định. Nếu không có học trò thật (sự kêu gọi thật) thì hai vấn đề trên thất bại 80% rồi. Nếu được Chúa kêu gọi thì Ngài có cách cho ra khỏi Ba-bi-lon, rồi giúp đỡ họ.

Ngày trở về Việt Nam sau 12 ngày vợ chồng ngao du xứ đắc nhất thế giới. Chúa là Đấng tiếp trợ kịp thời. Thanks God!

Ngày 28/4/23,

Nguyễn Duy Thắng.

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.