Thử bàn về lễ

Thử bàn về lễ Lễ thời Cựu Ước Lễ thời Tân Ước Lễ là nghi thức trân trọng được luật pháp quy định theo hình thức lẫn nội dung bắt buộc. Kinh Thánh gọi: Lê-vi ký – Phục-truyền luật-lệ ký Chúa dùng hai sách trong Ngũ Kinh Môi-se viết hay ghi lại để dân Do […]

Read More

Có phải tất từng chữ từng câu kinh thánh từ cựu ước đến Tân ước đều là lời của Đức Chúa Trời?

Đây là câu hỏi, nhiều cơ đốc nhân hiểu chưa chuẩn, hậu quả sự vâng phục lung tung, cái đáng vâng phục thì xem nhẹ, cái chỉ để tham khảo thì nỗ lực mà làm, hậu quả đức tin rối loạn. Kinh thánh từ Cựu ước đến Tân ước là phương tiện ân điển giải […]

Read More

Lời Chúa hay kinh Thánh Bản thân có quyền năng không?

Đây là vấn đề, là câu hỏi không ít người hiểu lầm. Kinh thánh là quyền sách viết bằng chữ, ký tự bằng chữ như bao quyển sách khác; người Trung hoa nói “văn dĩ tải đạo”. Chúa dùng quyển sách Kinh thánh để chuyển tư tưởng của Chúa – đường lối của Chúa – ý chỉ của Chúa để con người biết Chúa là ai, để con người tin Ngài có sự sống đời đời.

Read More