Lời Chúa hay kinh Thánh Bản thân có quyền năng không?

Lời Chúa hay kinh Thánh Bản thân có quyền năng không?

Đây là vấn đề, là câu hỏi không ít người hiểu lầm. Kinh thánh là quyền sách viết bằng chữ, ký tự bằng chữ như bao quyển sách khác; người Trung hoa nói “văn dĩ tải đạo”. Chúa dùng quyển sách Kinh thánh để chuyển tư tưởng của Chúa – đường lối của Chúa – ý chỉ của Chúa để con người biết Chúa là ai, để con người tin Ngài có sự sống đời đời.

Kinh thánh tự nó là chữ, không có quyền năng, “văn tự làm cho chết, chỉ có Thánh linh mới làm cho Kinh thánh sống lại”.
Nếu Kinh thánh tự nó có quyền năng thì Sa-tan, thầy thông giáo đã không đóng đinh Chúa Giê su, tà giáo và bội đạo không đến..

Chúng ta hay lấy một câu hay vài câu Kinh thánh minh hoạ Kinh thánh có quyền năng như Kinh thánh sắc như gươm hai lưỡi, phân hồn, linh, cốt tủy, hay chúng ta thánh hoá nhờ lời Chúa… Chúng ta không hiểu lời Chúa biến thành quyền năng, thay đổi tâm trí và lòng dạ con người khi nào, bằng cách nào. Các điều răn của Chúa và các giới răn của các tôn giáo giống nhau, kể cả đạo đức học…

Nhưng chỉ có người nào có lòng tin mới được biến đổi, mới kinh nghiệm thay đổi tấm lòng “thánh hoá”.

Ngay cơ đốc nhân, nhiều người giỏi Kinh thánh, tiến sỹ thần học , chức vụ cao trọng các giáo phái nhưng tội lỗi gia tăng theo cả tà giáo, một số trở về ngoại giáo.

Có ba điều làm Kinh thánh biến thành quyền năng “văn tự chết thành sự sống – xương cốt Ê-li sê sống lại”:

  1. Phải có Đức tin : kinh thánh là lời Chúa
  2. Phải được tái sinh và nhờ Thánh linh thêm sức hay ngài xức dầu lời Ngài và mình cầu xin
  3. Bền đỗ cầu nguyện- Chúa thay đổi

Không phải lúc nào chúng ta cầu xin, lời Chúa đáp ứng ngay, có lúc rất thất vọng, tưởng như Chúa không có, Kinh thánh không có quyền năng.

Cũng phải trải qua yếu đuối thất vọng rồi sẽ kinh nghiệm Chúa giải cứu : “đi trong trũng bóng chết… rồi cây trượng cây gậy sẽ đến”. Môi se 40 đồng vắng, ông chán hết, không còn tin gì hết… Chúa khởi sự làm ok.

Hãy đọc kinh thánh và nhờ cậy Thánh linh.

Amen!

Mục sư Nguyễn duy Thắng

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.