Làm Sao Để Nhận Lời Rhema?

Phần 3 của loạt bài Lời Rhema

Những quan điểm thần học phi kinh thánh: Chúa không còn phán lời Rhema đã không còn đứng vững nữa. Nhưng quan điểm sai lầm khác lúc nào Chúa cũng phán lại còn nguy hiểm hơn, kết thúc chính họ thất vọng, mất uy tín vì những lời tuyên bố không ứng nghiệm. Tuy nhiên làm thế nào để nhận lời Rhema không quá đơn giản như một số nhà thần học giàu cảm xúc, lắm tưởng tượng. Có 5 nguyên tắc căn bản để nhận lời Rhema.

Read More