Hội Thánh với nghề nghiệp, lao động

Phần 14 của loạt bài Hội thánh của Đức Chúa Trời

Nếu Chúa cho tôi một điều ước tôi sẽ chọn: biến các giáo đường nguy nga lộng lẫy thành các trung tâm dạy nghề; chuyển đổi các thần học viện thành cô nhi viện. Các ngài tự cho là “Reverence” phải trở nên những giám đốc công ty, những công nhân lành nghề theo gương Phao-lô . Phải ban cho, ban ra, ban ra nhiều hơn nữa.

Read More

Vấn đề Đồng tính luyến ái trong Hội Thánh

Phần 12 của loạt bài Hội thánh của Đức Chúa Trời

Đồng tính luyến ái là một đại thảm họa không chỉ cho riêng ai. Cả thế giới đều bất lực; Cơ-đốc-giáo phải quy hàng. Thành Sô-đôm, Gô-mô-rơ năm xưa đang tái hiện như một thách thức cho các Hội thánh Chúa! Đã đến lúc chúng ta phải có thái độ dứt khoát với vấn đề này, không lập lờ, phất phơ con cá vàng, đánh lận con đen nữa.

Read More

Hội Thánh địa phương: Danh xưng, giới hạn và ích lợi

Phần 7 của loạt bài Hội thánh của Đức Chúa Trời

Trong Kinh thánh chỉ có con đường – không chỉ tốt nhất, mà là duy nhất – để các Hội Thánh Chúa tại Việt nam phải trở về nguồn: mỗi Hội thánh địa phương phải độc lập, tự chủ tài chánh, tự tìm kiếm Chúa, “ bền lòng giữ lời dạy các sứ đồ” (Kinh thánh).

Read More