Mon do hoa hay hoa con do

7 Bước môn đồ hóa của Chúa Jesus

Phần 2 của loạt bài Môn đồ hóa

Đọc kỹ 4 sách phúc âm, chúng ta thấy công tác quan trọng nhất của Chúa là: Chọn lựa 12 sứ đồ rồi môn đồ hóa họ; tiếp theo Ngài môn đồ hóa 70 người và kết thúc 120 môn đồ ở phòng cao. Chiến lược môn đồ hóa của Chúa thật tuyệt vời. Chúng ta thử đi sâu đường lối môn đồ hóa của Ngài và hiệu quả đã môn đồ hóa muôn dân ra sao?

Read More