Mon do hoa hay hoa con do

7 Bước môn đồ hóa của Chúa Jesus

Bài này thuộc phần 2 của 4 trong loạt bài Môn đồ hóa

CHÚA JESUS MÔN ĐỒ HÓA

Môn đồ hóa là mục đích trọng tâm trong chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Nhiệm vụ trọng tâm của Chúa Jesus là dốc đổ tâm huyết để môn đồ hóa 12 sứ đồ. Ngài đã hoàn thành nhiệm vụ môn đồ hóa tuyệt vời.

Ấn tượng ẩn dụ người gieo giống trong 7 ẩn dụ Ma-thi-ơ 15, câu chuyện tưởng như nhà nông, nhưng quá sâu sắc giúp tôi cảm hứng viết các loạt bài về Môn đồ hóa.

Chúa dùng câu chuyện người nông dân đi gieo giống; hạt giống rơi 4 mảnh đất. Mỗi mảnh là một hình ảnh khác nhau, với kết quả khác nhau.

Bốn mảnh đất tượng trưng cho 4 tấm lòng, 4 hạng tín đồ trong Hội Thánh. Nếu áp dụng Cựu Ước, 4 mảnh đất cũng có thể tương ứng với dân Israel từ Gô-sen đến Ca-na-an.

Hạng thứ 1: vào nghe đạo, nghe nhưng chưa hiểu và chưa tin = Đất Gô-sen.

Thông thường khi chúng ta làm chứng cho một người, lúc đầu chống đối khước từ; cũng giống dân Israel tạm cư xứ Gô-sen Ai-cập tị nạn đói.

Thời gian trôi qua, nhiều sự đau đớn hay thất bại trong cuộc sống. Họ cảm nhận cuộc đời không như mình tưởng. Dân Israel chứng kiến 10 tại vạ xứ Ai Cập. Họ bằng lòng theo Môi-se một cách gượng ép. Họ ra đi mong tránh một hoàn cảnh thoát phu tù đày đọa. Đức tin họ nữa tin nửa ngờ cũng giống như người mới nghe đạo họ cũng bán tín bán nghi. Họ là mảnh đất số 1.

Hạng thứ 2: nghe vui mừng, tin, nhưng không thích học Kinh Thánh. Đức tin không lớn, đời sống không thay đổi, thử thách đến phải chối Chúa. Họ là tín đồ đáng thương “bỏ thương vương nặng”, tự làm khổ mình và làm khổ nhau, giống dân sự đồng vắng.

Hạng thứ hai này tương đương với dân Israel đã có đức tin ăn theo Môi-se vượt biển đỏ qua đồng vắng chịu thử thách.

Họ như em bé “đói la – khát khóc – thiếu thịt lằm bằm. Lúc nào cũng nhỏng nhẽo đòi quà”. Trong đồng vắng Chúa luyện bài học đức tin trông cậy.

Hạng thứ 3: Tin và chịu học Kinh Thánh; đời sống biến đổi yêu Chúa, yêu anh em, sốt sắng làm chứng đạo… nhưng thế gian hấp dẫn, Chúa cũng yêu tha thiết; nhưng thế gian cũng sống chết bám theo…. Gai góc chà chôm song hành với lúa mì. Của cải vật chất ngang tầm với lòng yêu mến Chúa. Vật chất đè nặng làm cho đạo nghẹt ngòi, không thể thành môn đồ thật, chỉ là môn đồ nhái giống hàng Trung Quốc mà thôi.

Sau 40 năm đồng vắng, thế hệ thứ nhất chết hết (không đắc thắng xác thịt) đồng nghĩa không trở nên môn đồ. Thế hệ tiếp theo vâng phục Giô-suê vượt Giô-đanh tiến vào xứ Ca-na-an đánh chiếm Thành Giê-ri-cô, thành A-hy và 31 vua.

Bốn bài học căn bản thất bại thành A-hi, A can phạm tội, Giô-suê kết ước Ga-ba-ôn và không diệt hết dân Ca-na-an.  Cũng giống mảnh số 3 yêu thế gian và các vật thế gian.

Hạng thứ 4: Tấm lòng tốt, tấm lòng dọn sẵng; lời Chúa ngọt ngào; tấm lòng thay đổi giống như Ngài. Kết quả hột 100 – 60 – 30 . Tuyệt vời trên cả tuyệt vời.

Hình ảnh bốn mảnh đất cũng chỉ là một mảnh trải qua 4 giai đoạn biến đổi. Bốn giai đoạn biến đổi gọi là môn đồ hóa. Tất cả đều bắt đầu từ số 1 rồi đến số 2 tiếp số 3. Kết quả cuối cùng là số 4. Cũng giống dân Do Thái khởi từ Gô-sen qua đồng vắng, tới Ca-na-an rồi định cư 12 chi phái.

Sau khi diệt hết 31 Vua, Giô-suê chia đất cho 12 chi phái, cũng giống kết quả mảnh số 4 một hột 100 – 60 – 30. Mỗi chi phái được nhận phần đất do công sức mình đóng góp.

Không ai mới sinh ra biết bò hay biết đi được. Không ai mới tin lại kết quả 100-60-30 đước. Chúa đã môn đồ hóa 12 sứ đồ như một tiến trình 4 mãnh đất.

Chúng ta đọc kỹ 4 sách phúc âm, công tác quan trọng nhất của Chúa là : Chọn lựa 12 sứ đồ rồi môn đồ hóa họ; tiếp theo Ngài môn đồ hóa 70 người và kết thúc 120 môn đồ ở phòng cao. Chiến lược môn đồ hóa của Chúa thật tuyệt vời. Chúng ta thử đi sâu đường lối môn đồ hóa của Ngài và hiệu quả đã môn đồ hóa muôn dân ra sao?

Qua nghiên cứu tôi thấy có 7 bước.

Bước 1 : Chọn môn đồ

Theo trình tự, kinh thánh đã bày tỏ chương trình cứu chuộc của Chúa thật rõ ràng: Sau khi Ngài đã đắc thắng cám dỗ 40 ngày đêm. Công việc đầu tiên cũng là công việc quan trọng nhất là: Ngài tìm và chọn lựa 12 Sứ đồ (Mat 4:18-25) . Một số người xin làm môn đồ , Chúa đã từ chối. Khâu đầu vào tốt, đầu ra sẽ tốt. Chúa đã chọn lựa kỹ như vậy, mà còn bị Giu-đa-ích-ca-ri-ốt lừa đảo.

Xem thêm bài: Chương trình cứu chuộc trong Chúa Jesus.

Bước 2: Huấn luyện môn đồ

Tiếp theo Ngài khởi sự giảng dạy 8 phước và các phẩm hạnh của môn đồ thật. Có thể nói toàn bộ chương trình cứu chuộc hay môn đồ hóa đều nằm trong Ma-thi-ơ đoạn 5.

Bước 3: Thực tập đức tin

Ngài khác thầy thông giáo và pha-ri-si; Ngài dạy đâu Ngài thực hành, làm gương trước hết: Chữa lành mọi bệnh tật, giải cứu tà ma quỷ ám… Làm đủ mọi phép lạ dấu kỳ: Đi bộ trên mặt biển, quở gió bảo yên lặng, hóa bánh, cá cho cả chục ngàn người ăn…

Ngài cũng quở trách môn đồ thiếu đức tin, uốn nắn những sai trật trong cuộc sống: ganh tị, tranh giành hơn thua, kiện cáo nhau  các kiểu như con người thế gian…. Chúa đã dạy dỗ, rèn luyện biến đổi từ con người xác thịt trở nên người thuộc linh. Môn đồ hóa là thay đổi tấm lòng, thay đổi tâm trí, thay đổi nhận thức: từ tấm lòng bằng đá sang tấm lòng bằng thịt; từ tư duy thế gian sang tư duy về trời. Môn đồ hóa không phải luyện tri thức thần học, luyện kỹ năng giảng dạy, nói năng hùng biện thuyết phục mọi người mà tấm lòng thì chai lỳ xác thịt như bọn Pha-ri-si.

Ngài đóng đủ các vai:

  • Khi thì làm vú nuôi: nuôi dưỡng.
  • Khi thì làm cha: yêu thương nhân từ.
  • Lúc làm thầy:  dạy dỗ huấn luyện.
  • Lúc làm bạn: tâm sự chia sẻ ngọt bùi.
  • Khi làm quan xét: sửa phạt nghiêm minh.
  • Lúc làm Vua: uy quyền ra lịnh sóng gió cũng phải khiếp sợ, môn đồ tâm phục, khẩu phục.

Bước 4: Thực tập cho môn đồ phải làm những gì Chúa đã làm. Chúa kiểm tra, chỉnh sửa

Đức Chúa Jesus gọi 12 sứ đồ đến, ban quyền phép trừ ma, và chữa các thứ tật bịnh” (Mat 10:1)

Kế đó, Ngài sai 70 môn đồ khác, sai từng đôi đi trước Ngài, đến các thành và các nơi mà Ngài sẽ đến”  (Luca 10:1)

Chúa chúng ta không bao cấp làm thay, không đánh trống bỏ dùi. Ngài sai môn đồ đi thực tập, Ngài luôn ở bên theo dõi kiểm tra, hoàn thiện công tác .

Bước 5: Ban Thánh Linh cho môn đồ: Tái sinh môn đồ

Từ cựu ước đến khi Chúa đến, Đức Chúa Trời chỉ cho Thánh Linh bên ngoài môn đồ ( bao phủ như chiếc áo, che phủ như cái dù), có thể làm nhiều dấu kỳ phép lạ hay nói tiên tri như Ê-li hay Đa-ni-en..

Ngài nói điều đó chỉ về Thánh Linh mà những người tin Ngài sẽ nhận được; Bởi Thánh Linh chưa giáng xuống, vì Chúa Jesus chưa được vinh hiển (phục sinh)” (Giăng 7:39)

Quả thật, lẽ thật này đã được sáng tỏ sau khi Chúa phục sinh, các sứ đồ mới hiểu Thánh Linh bên trong là thế nào? Họ đã được tái sinh, nhận được Thánh linh vào tâm linh; họ kinh nghiệm biến đổi và chiến thắng xác thịt và ma quỷ thật nhẹ nhàng, siêu việt. Không cần phải tu thân (tự thân vận động) để trở nên môn đồ Đấng Christ

Ngài lại nói với họ: bình an cho các con! Như Cha đã sai Ta thế nào, Ta cũng sai các con thế ấy. Nói xong, Ngài hà hơi trên họ và nói: Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh”(Giăng 20:21-22)

Có thể nói tái sinh là bước khởi đầu của môn đồ hóa. Các sứ đồ, môn đồ đã theo Ngài 3 năm, Chúa cho ơn, quyền năng dấu kỳ phép lạ cầu nguyện cho người chết sống lại… Nhưng chưa được tái sinh thật là điều khó hiểu. Cho nên môn đồ ( Deciphe) là người tin Chúa, theo chúa, làm học trò của Chúa; nhưng môn đồ hóa (Decipheship) là phải học tập, rèn luyện, biến đổi hàng ngày để mỗi bước chân đi trở nên giống Chúa hơn. Để gọi là môn đồ chỉ cần được tái sinh (có Thánh Linh trong tâm linh – spirit); còn môn đồ hóa phải đầy dẫy Thánh linh bên ngoài tiến dần đầy dẫy cả bên trong tâm hồn (soul).

Công tác Chúa chỉ dừng ngang đây; Chúa về trời chuyển giao cho Thánh Linh hoàn thiện chương trình môn đồ hóa.

Xem thêm bài: Chương trình cứu chuộc của Đức Thánh Linh.

Bước 6: Ban đầy dẫy Thánh Linh bên ngoài

Có Thánh Linh và đầy dẫy Thánh Linh là hai bước khác nhau. Tái sinh là khởi điểm, đầy dẫy Thánh linh là tiến trình môn đồ hóa

Tiếng Hy- lạp đầy dẫy bên ngoài là: Plethoo

Con trẻ ấy được đầy dẫy (Pletho) Thánh Linh từ trong lòng mẹ” (Luca 1:15)

Ê-li-sa-bét được đầy dẫy (Pletho)Thánh Linh “( Luca 1:41)

Đầy dẫy Thánh linh ở đây có nghĩa : Đức Thánh Linh bao phủ bào thai Giăng-báp-tít, bao phủ Ê-li-sa-bét bên ngoài như  chiếc áo khoác bên ngoài. Họ cũng chỉ là con người thiên nhiên, chỉ có niềm tin tổ phụ và kính sợ Đức Chúa Trời. Đây cũng là giao ước cũ’

Trước khi thăng thiên trên núi Ô-li-ve, Chúa Jesus đã dặn 120 môn đồ phải chờ để nhận lãnh đầy dẫy Thánh linh

Đến ngày lễ ngũ tuần… Tất cả các môn đồ đều được đầy dẫy (pletho) Thánh linh”( Cv 2:1,4)

Phao-lô đầy dẫy Thánh linh” (Cv 13: 9)

Sau khi các môn đồ đầy dẫy Thánh linh, họ nói tiếng mới, được quyền năng truyền giáo mạnh mẽ dạn dĩ, can đảm, 120 môn đồ nối gót chân Ngài: Môn đồ hóa từ Giê-ru-sa-lem…cho đến tận cùng trái đất trong cơn bắt bớ dữ tợn.

Bước 7: Ban đầy dẫy Thánh Linh bên trong (pleroo)

Đầy dẫy Thánh linh bên trong ( Pleroo) là đỉnh cao của môn đồ hóa, đầy dẫy Thánh linh bên trong đồng nghĩa với biến đổi, thánh hóa tâm hồn; đó là một quá trình lâu dài, khổ đau vì phải được thập tự giá xử lý bản ngã.

Vì người nào đã chịu đau đớn trong xác thịt , thì đã dứt khỏi tội lỗi ( giải phóng khỏi nguồn gốc tội lỗi)” (Iphi-e-rơ 4:1b)

Đừng say rượu, vì rượu xui luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy (pheroo) Đức Thánh Linh” (Êphê-sô  5:18)

Muốn say rượu phải uống nhiều rượu; muốn say Thánh linh, cũng phải uống nhiều Thánh linh vào lòng.  Môn đồ được đầy dẫy Thánh linh bên trong được gọi người thuộc linh: người thuộc linh là người lệ thuộc Chúa, nô lệ Chúa, làm gì cũng được Chúa dẫn dắt… Đó là môn đồ trọn vẹn như Giô-suê, Ca-lép đã vào được xứ  Ca-na-an đượm sữa và mật, họ được Chúa dẫn dắt, không còn sai lầm nghiêm trọng như thời đồng vắng, như 3 năm đầu theo Ngài. Họ hiểu kinh thánh chuẩn xác, ứng dụng kinh thánh đúng đối tượng, đúng lúc ,đúng thì, mới tiếp tục môn đồ hóa người khác.

“.. Song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh linh đã dạy, dùng tiếng thuộc linh để giải nghĩa tiếng thuộc linh”( ICo:2:13)

Về phần các con, sự xức dầu đã chịu từ nơi Chúa vẩn còn ở trong mình, thì không cần ai dạy cho hết; song vì sự xức dầu của Ngài dạy các con đủ việc”( IGiăng 2:27)

Xin tham khảo thêm 2 Thành và 31 Vua cùng tác giả

Chỉnh sửa xong 10 giờ  ngày 31 tháng 5 năm 2017

Mục sư: Nguyễn Duy Thắng

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.