KHỦNG BỐ BẮT CÓC

Có một nhóm chuyên bắt cóc đòi tiền chuộc. Một hôm đi qua một ngôi làng, bỗng gặp một gia đình giàu sang xe pháo, người làm đông đúc. Thế là cả nhóm tìm cách bắt cóc bà chủ đòi tiền chuộc.

Công việc bắt cóc bà chủ êm xuồng mát mái. Một cú điện thoại cho chồng bà : Chúng tôi đã bắt cóc vợ ông; ông phải trả cho chúng tôi 20 triệu vào tài khoản…… Nếu ông không đáp ứng theo yêu cầu chúng tôi, thì mạng sống bà không bảo đảm.

Ông chồng vừa nghe xong cú điện thoại; ông vội vàng lái xe ra ngân hàng rút 40 triệu; chia làm hai gói, chạy về nhà báo cho cả gia đình biết bà đã bị bắt cóc. Đúng như yêu cầu đòi hỏi, ông đến gặp đám khủng bố thương lượng.

Ông ôn tồn thảo luận rất cởi mở cảm thông với bọn bắt cóc. Ông đưa hai gói mỗi gói 20 triệu và chậm rải giải thích : 20 triệu tôi thỏa mản theo yêu cầu của các ông; còn gói 20 triệu tôi nhờ quý ông giữ bà lại. Một tuần lễ sau, nhóm khủng bố mang 80 triệu trở lại nhà ông và năn  nỉ: Xin ông nhận lại bà giùm chúng tôi, bà quậy quá chúng tôi không chịu nỗi.

 

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

One thought to “KHỦNG BỐ BẮT CÓC”

  1. Một hôm nọ co 2 mục sư nói chuyện với nhau : Hơn mấy tháng rồi tôi ngồi chờ khủng bố đến viếng nhà tôi, nhưng chẳng thấy chúng nó quan tâm. Có lẽ chúng nó hiểu đã biết sợ….

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.