Đám Cưới Vàng

Ở nước Anh, tình trạng đạo đức suy đồi, hôn nhân ly dị như đổi áo thay quần. Nữ Hoàng Anh rất đau lòng vốn tự hào một nước lấy cơ-đốc-giáo ( Anh-giáo) là quốc giáo. Để khích lệ và động viên những cơ-đốc nhân giữ niềm tin, kính mến Chúa. Nữ Hoàng Anh ra […]

Read More