Đám Cưới Vàng

Ở nước Anh, tình trạng đạo đức suy đồi, hôn nhân ly dị như đổi áo thay quần. Nữ Hoàng Anh rất đau lòng vốn tự hào một nước lấy cơ-đốc-giáo ( Anh-giáo) là quốc giáo.

Để khích lệ và động viên những cơ-đốc nhân giữ niềm tin, kính mến Chúa. Nữ Hoàng Anh ra một luật: Ai sống với nhau được 25 năm sẽ được huy chương bạc; ai sống 50 không ly dị sẽ được huy chương vàng.

Đã lâu lắm mới có một vị mục sư tổ chức đám cưới vàng. Cả Vương triều Hoàng Gia như đang sống trong mơ; vội vàng tổ chức trọng thể lễ trao huy chương vàng cho một người đáng kính.

Các cơ quan thông tấn, truyền thanh, truyền hình báo chí, trang mạng, facebook trong ngoài nước phải dăng ký trước cả tháng mới có chỗ. Nữ Hoàng Anh đích thân trao huy chương vàng.

Cả vương quốc Anh như đang sống trong tự hào, vì lần đầu tiên có một người sống chung thủy được 50 năm.

Buổi lễ đang diễn ra trang trọng; có nhà báo đến phỏng vấn: Thưa Ngài, Xin Ngài cho biết bí quyết nào Ngài chung thủy 50 năm? Vị mục sư ôn tồn trong nét mặt đăm chiêu trả lời: Tôi đã nhờ lời Chúa, ứng dụng lời Chúa trong 50 năm như sau:

Những năm đầu, tôi lấy câu kinh thánh làm châm ngôn “hãy yêu vợ như  yêu chính mình”.

Đền năm 25 tôi nhận được huy chương bạc,  tôi chuyển sang câu “hãy nín chịu đến điều, nhịn nhục đến điều”.

Những năm cuối tôi lại đổi chiến thuật “phải yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho người hay bắt bớ mình vô cớ”. Đó là bí quyết giữ được tình yêu hôn nhân: 50 năm đó là bao.

 Nữ Hoàng Anh cùng cả hội trường đồng thanh lớn tiếng tặng ông câu kinh thánh IPhi-e-rơ 5:9 “Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian, cũng đồng chịu hoạn nạn như mình”.

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.