Danh xưng Hội Thánh

Phần 3 của loạt bài Hội thánh của Đức Chúa Trời

Ngày nay danh xưng Hội Thánh: mặc ai nấy đặt, đặt tên vô tội vạ, vô nguyên tắc, vô trật tự; loạn hơn cào cào, ngang hơn cua bò ngang. Còn đường lối tổ chức lại mô phỏng tổ chức của công ty xí nghiệp. Hậu quả: đấu tranh bè đảng, tham lam, tranh giành chức quyền, hỗn loạn là điều phải đến.

Read More

Cơ chế Hội Thánh

Phần 5 của loạt bài Hội thánh của Đức Chúa Trời

Hội Thánh của Đức Chúa Trời không có văn phòng đại diện, không tổ chức như công ty xí nghiệp, lương phạn, chức lớn, chức nhỏ, không cần có tư cách pháp nhân, không cần ủy ban nhân quyền Liên hiệp quốc bảo hộ, bảo kê, … Hội Thánh của Ngài, do Ngài, vì Ngài, Ngài làm chủ, Ngài bảo vệ, người đời không ai có quyền can thiệp vào tổ chức Hội thánh của Ngài.

Read More

Sự kêu gọi vào chức vụ

Phần 6 của loạt bài Hội thánh của Đức Chúa Trời

Qua câu chuyện ngụ ngôn của loài cây; Chúa nhắc nhở chúng ta phải cẩn thận về chức vụ. Phải biết mình là ai? Chúa kêu gọi chức vụ gì? Sở trường là gì? Phải khôn ngoan như cây vả, cây nho, cây ô-li-ve. Cũng đừng ngu muội ngang tàn, ham danh háu lợi như gai gốc chà chôm: ngu muội ngang tàn ai xúi gì cũng làm, không biết hậu quả ra sao! Nói như châm ngôn của giáo sinh thần học viện Nha-Trang “Phải tránh chức vụ mục sư như tránh lửa địa ngục”.

Read More

Hội Thánh địa phương: Danh xưng, giới hạn và ích lợi

Phần 7 của loạt bài Hội thánh của Đức Chúa Trời

Trong Kinh thánh chỉ có con đường – không chỉ tốt nhất, mà là duy nhất – để các Hội Thánh Chúa tại Việt nam phải trở về nguồn: mỗi Hội thánh địa phương phải độc lập, tự chủ tài chánh, tự tìm kiếm Chúa, “ bền lòng giữ lời dạy các sứ đồ” (Kinh thánh).

Read More

Tổ chức Hội Thánh địa phương

Phần 8 của loạt bài Hội thánh của Đức Chúa Trời

Chúa Giê-xu đã đến thế gian để thực hiện Hội thánh theo khuôn mẫu từ Thiên thượng. Khuôn mẫu này được các sứ đồ thực hiện một cách trọn vẹn, hiệu quả. Sau 300 năm các môn đồ Chúa đầu tiên đã môn đồ hóa ½ dân số đế quốc La-mã. Các hệ phái Cơ-đốc nên suy nghĩ lại: tại sao đã nỗ lực quá sức mà Hội thánh không có kết quả như mong muốn. Câu trả lời: đã sai mô hình Hội thánh ban đầu! “Ăn năn làm lại từ đầu, coi mình sai trật từ đâu”, đó là sự chọn lựa khôn ngoan nhất, hiệu quả nhất.

Read More

Các vấn đề trong Hội Thánh: Dâng 1/10 và các của dâng

Phần 9 của loạt bài Hội thánh của Đức Chúa Trời

Cựu ước 1/10 là thuế nghĩa vụ. Tân ước đâu còn giai cấp Lê-vi tồn tại nữa! Trong tân ước việc dâng 1/10 hay bất cứ điều răn nào khác, đều do lòng tự nguyện, tự giác. Dâng nhiều phước nhiều, dâng ít phước ít, không dâng mất phước. Thái độ dâng hiến phải vui mừng thỏa lòng.

Read More

Các lễ trong Hội Thánh

Phần 10 của loạt bài Hội thánh của Đức Chúa Trời

Hội thánh chúng tôi xem các lễ đang tồn tại trong các hệ phái như nét văn hóa Cơ-đốc. Sự kiện Chúa giáng sinh, thương khó, phục sinh, ngũ tuần v.v…chúng ta nên luôn nhắc nhở thường xuyên để biết ơn Chúa. Còn việc bẻ bánh, làm Báp têm cho người tin Chúa là mạng lệnh Chúa, mọi môn đồ của Chúa đều được phép làm điều nầy, không phải độc quyền cho các Mục sư, không phải chờ “một ngày lễ đẹp trời nào đó” mới làm được.

Read More