Sự kêu gọi vào chức vụ

Bài này thuộc phần 6 của 19 trong loạt bài Hội thánh của Đức Chúa Trời

Chương V:  S KÊU GỌI VÀO CHC VỤ

Tất cả các thư tín đều khẳng định Hội thánh là của Ngài, do Ngài và vì Ngài để được dựng nên. Hội Thánh là biểu hiện sự vinh quang của Ngài. Mọi chức vụ, ân tứ đều do Ngài kêu gọi trực tiếp để phục vụ Ngài; con người và hội thánh cũng không có quyền phong chức hay giáng chức bất cứ ai trong hội thánh

“Ấy chính Ngài đã ban cho người này làm sứ đồ, kẻ khác làm tiên tri, người khác nữa làm thầy giảng Tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ” Ê-ph 4:11-12

 

“Phao-lô theo ý muốn của Đức Chúa Trời, làm sứ đồ Chúa Jesus Christ” I Cor 1:1

Đường lối Chúa, ý chỉ Chúa minh bạch như thế; nhưng loài người vốn cong quẹo, thích theo đường riêng, lấy bụng mình làm Chúa. Từ Công giáo La-mã thế kỷ thứ 7 cho đến cuộc cải chánh Martin-luther kéo sang thế kỷ 21; hầu hết các hệ phái Cơ đốc đều thay đổi cơ cấu Hội thánh và tự kêu gọi (tự tuyển sinh), rồi đào tạo theo tiêu chuẩn Iso của mình.

Phần lớn các tổ chức Cơ- đốc giống như các tổ chức ngoại giáo hay chính trị : Đế quốc tôn giáo Công giáo La-mã; nhà nước tôn giáo Tin lành CMA, Liên hữu Cơ đốc; Tổng công ty tôn giáo…Họ đã thay đổi Hội thánh từ ngoài vô trong. Hội thánh từ một tổ chức thuần tín ngưỡng vội biến thành tôn giáo với các lễ nghi phi Kinh thánh, cùng hệ thống lãnh đạo lấn lướt cả Chúa Thánh Linh.

Họ đã bước theo gương Giê-rô-bô-am, xây 2 thành ở Đan và Bê-ten rồi làm 2 con bò vàng; dựng nên giai cấp lê-vi để thay thế đền thờ Giê-ru-sa-lem. Việc làm của ông mang tính chất chính trị để lừa dối dân Ngài, không theo đường lối của Chúa

“ Bấy giờ Giê-rô-bô-am tự nhủ: không khéo vương quốc trở lại nhà Đa-vít .. sau khi bàn bạc vua truyền làm 2 con bò con bằng vàng, và nói với dân chúng: các ngươi lên Giê-ru-sa-lem thật khó khăn! Hỡi Y-sơ-ra-en! Đây là các thần đã đem các ngươi ra khỏi Ai-cập” I Vua 12: 26-28

Động cơ các nhà lãnh đạo Cơ-đốc không khác nhiều so với Giê-rô-bô-am. Họ quá can đảm chối từ đường lối Chúa, chối Chúa bằng hành động- bằng thủ đoạn khôn ranh như Giê-rô-bô-am. Việc làm trông thuộc linh, tổ chức trông thánh thiện; nhưng ý con, ý chúng con phải được nên. Đây là nguồn gốc của mọi sự sai trật và mọi sự lộn xộn, nói như châm ngôn thế gian “ Thượng bất chính, hạ tác loạn” vô phương cứu chữa .

Tổng kết:

Câu chuyện người lãnh đạo Hội thánh của Chúa là truyện dài nhiều tập. Đủ mọi tình huống đã và sẽ còn xãy ra như vườn hoa với muôn sắc muôn hương. Câu chuyện ngụ ngôn về sự kêu gọi vào thánh chức thật tuyệt vời. Chúa cho mẩu đối thoại của loài cây vốn vô tri, vô giác vô cảm, nhưng sâu sắc vô cùng

Câu chuyện:“ Các cây cối đi xức dầu chọn vua cai trị

(Quan-xét 9: 8-15)

a.   Chọn cây Ô-li-ve làm vua

 “Ô-li-ve đáp: ta há bỏ dầu ta mà Đức Chúa Trời và loài người đều tôn vinh, đặng đi khuấy rối trên các cây cối ư”

Ô-li-ve từ chối làm vua, muốn giữ phẩm hạnh, ơn kêu gọi: “dầu ta”  từ ban đầu.

b. Chọn cây vả làm vua

“Cây vả đáp: Ta há chối bỏ sự ngon ngọt và trái tươi tốt ta đặng đi khuấy rối trên các cây cối ư”

Cây vả cũng từ chối làm vua

c. Chọn cây nho làm vua:

 “Cây nho đáp: Ta há bỏ rượu ngon ta, là thứ làm vui lòng Đức Chúa Trời và người ta, đặng đi khuấy rối các cây cối khác ư”

Nho không thích làm vua, chỉ thích giữ bản chất cao đẹp Chúa ban riêng cho mình, chỉ thích là “ rượu ngon” cho ĐCT và loài người vui lòng.

d. Chọn gai gốc làm vua cai trị chúng tôi

Gai không một chút suy nghĩ, gai gốc như mở cờ trong bụng: gai sung sướng vui mừng nhận lời đăng quang ngay

“Nếu bởi lòng chân thật mà các ngươi muốn xức dầu cho ta làm vua các ngươi, thì hãy đến núp dưới bóng ta; bằng không, nguyện lửa từ gai sẽ thiêu nuốt cây bá hương Li-ban đi”.

Qua câu chuyện ngụ ngôn của loài cây; Chúa nhắc nhở chúng ta phải cẩn thận về chức vụ. Phải biết mình là ai? Chúa kêu gọi chức vụ gì? Sở trường là gì? Phải khôn ngoan như cây vả, cây nho, cây ô-li-ve. Cũng đừng ngu muội ngang tàn, ham danh háu lợi như gai gốc chà chôm: ngu muội ngang tàn ai xúi gì cũng làm, không biết hậu quả ra sao! Nói như châm ngôn của giáo sinh thần học viện Nha-Trang Phải tránh chức vụ mục sư như tránh lửa địa ngục”.

Các hệ phái hôm nay như loài cây chọn vua cai trị.

Mục sư Nguyễn Duy Thắng

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.