Cơ chế Hội Thánh

Bài này thuộc phần 5 của 19 trong loạt bài Hội thánh của Đức Chúa Trời

Chương IV: CƠ CH HI THÁNH

Cơ chế Hội thánh hay còn gọi mô hình tổ chức Hội thánh. Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời của trật tự, của kế hoạch, mọi sự  Chúa Giê-xu đến thế gian đều nằm trong sự khôn ngoan muôn mối của ngài . Ngài đã chọn lựa một cơ chế Hội thánh không giống bất cứ cơ chế của  một tổ chức nào  trong trần gian và cũng không ai bắt chước được .

 “ Đặng tỏ ra một Hội Thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy “  Ê-phê-sô 5:27a

Có nhiều quan điểm sai lầm cho rằng Hội Thánh đầu tiên không có tổ chức, chỉ cần Đức Thánh Linh hướng dẫn. Thật ra, chỉ cần 2 người thì phải có tổ chức rồi huống chi Hội Thánh cả hàng ngàn hàng vạn thành viên .

Qua Công vụ sứ đồ, chúng ta thấy Hội Thánh Ngài đã có một tổ chức chặt chẽ, khoa học gọn nhẹ, hiệu quả . Tổ chức theo mô hình quá tuyệt vời .

 “ Đức Chúa Trời thiết lập trong Hội Thánh thứ nhất Sứ đồ, thứ nhì tiên tri, thứ ba giáo sư, kế đến kẻ làm phép lạ , rồi kẻ được ơn chữa bịnhcứu giúp, cai quảnnói các thứ tiếng.” I Cor 12: 28

“Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ  Ê-phê-sô 4: 11-12

Cơ cấu Hội thánh phổ thông ví như một thân thể,một thân thể thuộc linh mầu nhiệm .Cơ cấu này được thể hiện thông qua chức vụ 5 mặt : sứ đồ,tiên tri, giáo sư, truyền giảng phúc âm và mục sư .Cơ cấu này chỉ có người thuộc linh mới hiểu được, các hệ phái ngày nay không thể hình dung nổi .

“Vả, người có tính xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời ….. chỉ có người thuộc Linh mới biền biệt mọi sự “  I Côr 2: 14-15

Cơ chế Hội Thánh đầu tiên được Thánh Linh hướng dẫn thông qua chức vụ 5 mặt . Tổ chức Hội Thánh không giống bất cứ tổ chức nào khác trong thế gian, kể cả các hệ phái Cơ đốc giáo . Tổ chức mà không có tổ chức, không có tổ chức nhưng rất chặt chẽ,rất liên kết và hiệu quả . Thông qua  chức vụ 5 mặt, sự hiện diện Hội Thánh ảnh hưởng toàn xã hội . Nói như ngôn ngữ chính trị thì Hội thánh có khả năng đảo ngược thế giới tội lỗi, chiến tranh thành hòa bình, hiệp một mà không cần tiếng súng! Tình yêu của Chúa qua Hội thánh là động lực của cách mạng nhân văn và Đức Chúa Trời được sáng danh .

“Ấy vậy, hiện nay sự khôn ngoan muôn mối của Đức Chúa Trời  cậy Hội Thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời “ . Ê-phê-sô 3:10

Hội Thánh thật là phát ngôn viên cho Đức Chúa Trời .

Hội Thánh của Đức Chúa Trời không có văn phòng đại diện, không tổ chức như công ty xí nghiệp, lương phạn, chức lớn, chức nhỏ, không cần có tư cách pháp nhân, không cần ủy ban nhân quyền Liên hiệp quốc bảo hộ, bảo kê, … Hội Thánh của Ngài, do Ngài, vì Ngài, Ngài làm chủ, Ngài bảo vệ, người đời không ai có quyền can thiệp vào tổ chức Hội thánh của Ngài.

Mục sư Nguyễn Duy Thắng

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.