Mục lục: Hội Thánh của Đức Chúa Trời

Bài này thuộc phần 1 của 19 trong loạt bài Hội thánh của Đức Chúa Trời

HI THÁNH CỦA ĐC CHÚA TRI

MC-LC

A/ HI THÁNH PH THÔNG

Chương I/: HỘI THÁNH LÀ GÌ?

1 / Định nghĩa Hội thánh theo tự điển Kinh thánh

2 / Hội Thánh là mầu nhiệm

3 / Hội Thánh là nhà của Đức Chúa Trời

4 / Hội thánh là Đền thờ của Đức Thánh Linh

5 /  Hội Thánh là Tân nương của Chúa Giê-xu

Chương II/:  DANH XƯNG HỘI THÁNH

Chương III/:   CHỨC VỤ 5 MẶT

I / SỨ ĐỒ:

1/ Định nghĩa

2/ Công tác sứ đồ

3/ Các dạng sứ đồ

II/ TIÊN TRI:

1/ Người tiên tri

2/ Ơn tiên tri

3/ Lời tiên tri

III/ GIÁO SƯ:

IV/ THẦY GIẢNG TIN LÀNH

V/ MỤC SƯ

Chương IV:  CƠ CHẾ HỘI THÁNH

Chương V:  SỰ KÊU GỌI VÀO CHỨC VỤ

B/ HI THÁNH ĐA PHƯƠNG

Chương I/ : DANH XƯNG HỘI THÁNH ĐỊA PHƯƠNG

Chương II/: GIỚI HẠN CÁC HỘI THÁNH

Chương III/   ÍCH LỢI HỘI THÁNH ĐỊA PHƯƠNG

Chương  IV/ : TỔ CHỨC HỘI THÁNH ĐỊA PHƯƠNG

I / MỤC SƯ:

1/ Sự kêu gọi:

a/ Ước ao chức vụ và sự kêu gọi trực tiếp

b/ Mục sư phải có bầy chiên

c/ Mục sư phải được chuẩn hóa

d/ Mục sư được thụ phong bởi Sứ đồ

   2/ Quyền lợi Mục sư

a/ Mục sư được hưởng mọi quyền lợi

b/ Mục sư phải được tôn trọng

    3/  Người nữ được làm Mục sư không

a/ Nguyên nhân hiểu sai Kinh thánh

b/ Chức vụ phân biệt không giới tính

4/ Mục sư có bị ngưng chức hoặc cách chức không?

II/ CÁC CHẤP SỰ :

1/ Tự nghĩa

2/ Các chấp sự đầu tiên

3/ Chuẩn hóa chấp sự

C/    CÁC VN Đ TRONG HI THÁNH

I/ DÂNG 1/10 VÀ CÁC CỦA DÂNG

II/ CÁC LỄ  TRONG HỘI THÁNH

III/ KIÊNG ĂN, CẦU NGUYỆN

IV/ ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI

V/ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH: PHÁ THAI

VI/ HỘI THÁNH VỚI NGHỀ NGHIỆP, LAO ĐỘNG

VII/ HÔN NHÂN TRONG HỘI THÁNH

VIII/ KỶ LUẬT TRONG HỘI THÁNH

IX/ NGƯỜI GIÀ, GÓA TRONG HỘI THÁNH

D/ HI THÁNH VI CHÍNH QUYN

I/ NHỮNG ĐIỀU HỘI THÁNH PHẢI VÂNG PHỤC CHÍNH QUYỀN.

II/ NHỮNG ĐIỀU HỘI THÁNH KHÔNG VÂNG PHỤC CHÍNH QUYỀN.

III/ HỘI THÁNH CÓ THAM GIA CHÍNH TRỊ KHÔNG?

IV/ CHỐNG CHÍNH QUYỀN LÀ CHỐNG LẠI CHÚA

HI  THÁNH  của ĐC CHÚA TRI

                                                                                            Lời Phi Lộ

Thông thường chúng ta hiểu Hội thánh là tòa lâu đài lộng lẫy hoành tráng, tọa lạc nơi sang trọng trang nghiêm với đủ màu sắc lung linh huyền ảo.

Người lãnh đạo Hội thánh thì uy nghi với áo đen, áo đỏ, áo vàng hay bộ đồ veston sang trọng,  trong dáng đi chậm rãi bệ vệ của một nhà tu khả kính khác người đời thường.

Hội thánh phải có tổ chức chặt chẽ, khoa học, với đủ ban bệ, trông oai phong ra phết . Tổ chức đầy  những lễ nghi , hoành tráng linh thiêng huyền ảo.

Hai chữ Hội thánh tuyệt vời làm sao! Vinh hiển làm sao! Hội của những người thánh. Có hội nào trong trần gian tốt hơn Hội thánh của Chúa? Có hội nào mà từ hạ lưu đến thượng đẳng ngồi chung nhau, bình đẳng yêu thương nhau như ruột thịt; mặc dù trong Hội thánh còn rất nhiều xấu xa quái dị. Nhưng những điều xấu nhất của Hội thánh vẫn tốt hơn những gì tốt nhất của các hội trần gian. Tôi nói không quá lời.

Hội thánh là chân lý bất biến , chính Chúa Giê-xu sử dụng từ nầy đầu tiên với Sứ đồ như một thông điệp ,như  một kỷ nguyên giải phóng kiếp nô lệ tội lỗi,  không chỉ cho tuyển dân Y-sơ-ra-en mà cho toàn thể nhân loại .

“Ta sẽ thiết lập các Hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ không thắng được Hội đó . Mat 16:18

Các Hội thánh của ta ( Our churches)  khẳng định Ngài là Chủ sở hữu, chủ quyền của Hội Thánh . Hội-Thánh là của Đức Chúa Trời. Không ai được quyền nhân danh bất cứ  ai, bất cứ lý do gì để thay đổi danh xưng Hội thánh của Ngài.

Hơn 2000 năm sự hình thành và phát triển của Hội thánh Đức Chúa Trời là điều kỳ diệu hơn cả kỳ diệu của các nền văn minh nhân loại góp lại.

Mục sư Nguyễn Duy Thắng

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

3 thoughts to “Mục lục: Hội Thánh của Đức Chúa Trời”

  1. xin cho con biết thêm về vấn đề này, phụ nữ và các chức vụ liên quan đến người nữ trong hội thánh. Xin cám ơn!

  2. XIN CHO BIẾT NGƯỜI PHỤ NỮ NGÀY NAY ĐƯỢC PHONG CHỨC MỤC SƯ CÓ THÍCH HIỆP VÀ ĐÚNG VỚI LẼ THẬT KINH THÁNH KHÔNG?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.