Các lễ trong Hội Thánh

Bài này thuộc phần 10 của 19 trong loạt bài Hội thánh của Đức Chúa Trời

II. CÁC LỄ TRONG HỘI THÁNH:

1/ Theo Kinh thánh:

Tôi đã nghiên cứu kỹ trong Kinh thánh, thời tân ước không có một lễ nào hết.

Chúa Jesus đã chết trên thập tự giá, là Sinh tế một lần đủ cả . Ngài là tổng bao hàm các của lễ thời cựu ước. Mọi nghi thức, mọi lễ lạc đã bỏ qua. Ngày nay, chúng ta thờ phượng Chúa bằng tâm linh và lẽ thật , đầu phục Thánh Linh dẫn dắt.

“Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm linh và lẽ thật mà thờ phượng Cha: ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là Thần ,nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm linh và lẽ thật mà thờ lạy” Giăng 4: 23-24

Sau khi Hoàng đế Constantin thế kỷ thứ 4, quốc hữu hóa Hội thánh Chúa, với lòng tốt của ông, mới sáng tác nhiều kiểu, nhiều lễ cho vui nhà rậm đám. Giai cấp tăng lữ ra đời, nhà thờ đua nhau mọc, các thần học viện xuất hiện tràn lan; lương bổng mục sư, tăng lữ hình thành. Mọi rắc rồi phát xuất từ đây.

Rồi đến thế kỹ thứ 7 Công giáo La mã lên đời: đủ thứ lễ, một ngày một lễ cho phong bì thêm lên; uy quyền các ngài lại tăng thêm.

Họ thêm bớt lễ lạc theo tư dục xác thịt của mình. Họ dám biến ngày thờ thần mặt trời (ngày 25 tháng 12 ) của ngoại đạo Ba-by-lôn thành ngày Chúa Jesus giáng sinh; biến việc báp-tem, bẻ bánh thành thánh lễ, Mục sư mới được hành lễ, Truyền đạo, chấp sự v.v.. không được làm. Cơ-đốc-giáo cải chánh cũng chỉ là bản sao của Công giáo La-mã. Bản KT của cụ Ôn văn Huyên dịch:

Sự bẻ bánh, sự Báp-tem” chứ không phải “lễ bẻ bánh, lễ Báp têm”.

2/ Thái độ chúng ta đối với các lễ của Cơ-đốc-giáo thế nào ?

Công vụ sứ đồ, cả các thư tín không đề cập các lễ nào.

Hội thánh chúng tôi xem các lễ đang tồn tại trong các hệ phái như nét văn hóa Cơ-đốc. Sự kiện Chúa giáng sinh, thương khó, phục sinh, ngũ tuần v.v…chúng ta nên luôn nhắc nhở thường xuyên để biết ơn Chúa. Tuy nhiên, nếu chúng ta “sáng tác” một ngày, giờ, tháng năm nào đó (vượt quá Kinh thánh) để trở nên một ngày lễ thiêng liêng, long trọng, tốn kém, màu mè, nặng hình thức thì không nên. Ngay cả đám tang, đám cưới, dâng con, cảm tạ… nếu ai có yêu cầu thì Hội thánh sẵn lòng làm, nếu không muốn cũng chẳng phạm tội gì, Hội thánh không có lễ bắt buộc.

Còn việc bẻ bánh, làm Báp têm cho người tin Chúa là mạng lệnh Chúa, mọi môn đồ của Chúa đều được phép làm điều nầy,  không phải độc quyền cho các Mục sư, không phải chờ “một ngày lễ đẹp trời nào đó” mới làm được.

Mục sư Nguyễn Duy Thắng

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.