Môn Đồ Hóa Hay Hóa Côn Đồ?

Bài này thuộc phần 4 của 4 trong loạt bài Môn đồ hóa

Tôi tin quý vị không khỏi sốc khi đọc tít này. Mong quý vị thông cảm, tôi phải mất cả chục năm để tìm ra đề tựa này. Điều này không phải tôi phịa ra để bôi bác xúc phạm ai, hay cố tình cường điệu hóa cho mọi người chú ý,  mà là những gì kinh thánh đã đề cập và thực tiển lịch sử tuyển dân Y-sơ-ra-en Đức Chúa Trời đến hơn 2000 năm của hội thánh Đức Chúa Trời, con dân Ngài chối bỏ Ngài, bội nghịch Ngài và đã đóng đinh Ngài. 100 năm tin lành CMA; 25 năm các hội thánh tư gia không đủ minh họa điều này sao!

Ai đã hỏa thiêu hai nhà khoa học Ga-li-lê, Bruno; ai đã giết hàng triệu thánh đồ phe cải chánh Martin-luther và gọi họ là đạo rối há không phải là những côn đồ trên cả côn đồ khủng bố diệt chủng sao !

Ai đã gọi phong trào ân tứ thánh Linh là tà giáo đó không phải là công cụ cho ma quỷ sao? Phá hoại hội thánh Chúa sao! Không lẽ chúng ta thông đồng với họ và gọi họ là môn đồ trung tín!

Ai đã đưa thầy mình với những hình ảnh dâm ô đồi trụy lên mạng, đó không phải là những côn đồ sao! Thầy nào tham nhũng, biển thủ tiền Chúa hàng triệu dolar đã bị học trò phát hiện, kiện cáo nhau, kỷ luật nhau rồi chia đàn xẻ nghé! Ai đã dạy học trò báo cáo láo, viết cả gần 30 bạch thư bôi nhọ trả đủa học trò, vạch lá tìm sâu bạn đồng công….. Có lẽ không đủ giấy mực để nói lên hết tội lỗi của chính con dân Đức Chúa Trời đã và đang làm. Nguyên nhân của mọi nguyên nhân của căn bịnh si-đa thuộc linh này là: Không huấn luyện con cái Ngài trở nên môn đồ, không có chiến lược đào tạo môn đồ hóa giống Chúa. Chân lý không trở nên môn đồ thì tự nhiên trở về cội nguồn : côn đồ, tội đồ… tôi đâu thêm bớt gì đâu . Xác thịt là xác thịt.. xác thịt đã bán cho tội lỗi; Khổng tử cũng xác nhận ‘Nhân chi sơ tánh bản ác’.

Tôi nói ra điều này không ám chí ai! Cũng không lên án ai! Vì những điều này không miễn trừ tôi, gia đình tôi, hội thánh tôi. Khi mất thuộc linh, mất sự liên kết với Thánh Linh thì xác thịt không chừa bất cứ việc gì, côn đồ ngôn ngữ cũng là chuyện nhỏ, chuyện hàng ngày ở huyện.

Chúa đã không thiếu những lời cảnh cáo  những gì dân Y-sơ-ra-en đã phạm phải, nhưng con đường đó tiếp tục các hội thánh Chúa phát huy cho đến ngày nay.

“ Quỷ dữ sẽ về 7 con, số phận về sau xấu hơn ban đầu hay khiến họ địa ngục gấp đôi” Mat 12: 45; 23:15

Môn đồ hóa không chỉ là lời di chúc, đại mạng lịnh của Chúa Jesus trước khi về trời. Môn đồ hóa còn là mục đích trường cửu của Đức Chúa Trời từ trước buổi sáng thế.

Sau khi Đức Chúa Trời khôi phục trái đất, mặt trời, mặt trăng cùng các vì sao. Ngài mất 5 ngày để giải cứu trái đất ra khỏi đại hộng thủy lần thứ nhất; Chúa làm cho trái đất phủ màu xanh của lá của cây; Chúa sáng tạo muôn sinh vật: chim trời cá nước cùng muôn thú đầy dẫy mặt đất. Chúa lại tạo dựng Adam theo hình ảnh Ngài và giống như Ngài để đồng trị với Ngài.

“Trái đất vốn không định hình được và không có sự sống, vì trái đất bị ngập chìm trong vực nước sâu và lại bị bao phủ bởi bóng tối dày đặt” (Now the earth was formelees and emty, the darkness was over the surface of the deep – NIV)

Chúng ta để ý  sự sáng tạo của Ngài luôn theo một tiến trình, theo kế hoạch: nghĩa là theo trình tự thời gian mà Ngài thấy là tốt lành.

Ngài phán trước, Ngài sáng tạo Adam theo mô hình từ trước buổi sáng thế. Mô hình đó: Adam phải giống như Ngài từ bên ngoài lẫn bên trong, nói như ngôn ngữ dân gian “ Cha sao con vậy.. con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”

Tiến trình sáng tạo Adam theotiến trình môn đồ hóa trải qua 4 bước:

Bước một:

Ngài lấy bụi đất nắn lên hình người (Thân thể bằng thịt)

Bước hai:

Ngài hà hơi sống của Ngài vào lỗ mũi Adam để con người có 3 phần: tâm linh ( spirit), tâm hồn (soul)thân thể( body) và ba phần thể hiện ba chức năng khác nhau nhưng hiệp một như Đức Chúa Trời ba ngôi hiệp một từ ban đầu.

Bước ba:

Rồi Ngài ban khôn ngoan, trí nhớ siêu việt thần kỳ cho Adam để đặt tên muôn loài, muôn thú, muôn vật và có khả năng cai trị muôn loài, muôn vật khắp trái đất, hết vũ trụ.

Bước thứ tư:

Chúa muốn ông phải ăn cây sự sống, cây sự sống cũng chính là Chúa Jesus để trọn vẹn, tồn tại vĩnh hằng và đồng trị vĩnh viễn với Ngài.

Nhưng Adam đã không làm theo ý muốn Chúa, không chịu ăn cây sự sống mà lại ăn trái cây biết điều thiện và điều ác; cây này chính là hình bóng Sa-tan và Adam đã ăn vào, sa-tan đã vào Adam, đã làm chủ Adam, Adam hóa thành tội đồ. Tội đồ thì  sản sinh tội nô, tội nô sinh tội lỗi, tội lỗi hay  tội đồ là cha côn đồ. Tội đồ di truyền cho đến ngày nay. Đó cũng là gia tài của mẹ để lại cho con; để lại cho con một giống bội tình bạc nghĩa không miễn trừ một ai “ dẫu một người cũng không” Chúa đã kết án loài người

“Lòng loài người xấu xa hơn mọi loài thú vật, và rất là xấu xa. Ai có thể biết được” Giê-rê-mi 17:9

Vâng, loài người không thể biết, hoặc biết mơ hồ, ảo tưởng.

Chương trình cứu chuộc loài người là Đức Chúa Trời muốn đưa con người trở lại bản chất sáng tạo ban đầu “ giống như Ngài”. Loài người đã là tội đồ phải trở lại giống như hình ảnh Đức Chúa Trời theo nguyên bản ban đầu.

Chúa Jesus chúng ta đã hoàn thành chương trình cứu chuộc trên thập tự giá Ngài đã tuyên bố mọi sự đã trọn vẹn.

Chương trình cứu chuộc trọn vẹn đó chính là “Các ngươi phải trở nên môn đồ và phải đi môn đồ hóa muôn dân”. Tuy chỉ một câu nhưng đó là đại mạng lịnh cũng là mục đích trường cửu của Đức Chúa Trời khi sáng tạo Adam.

Có thể khẳng định toàn bộ kinh thánh từ sáng thế đến khải huyền: chân lý môn đồ hóa là sợi dây chỉ điều xuyên suốt ý chỉ nhất quán của Đức Chúa Trời. Môn đồ hóa không phải là sự chọn lựa của Hội Thánh mà còn là nhu cầu cấp bách, là điều kiện sống còn của Hội Thánh. Nếu không trở nên môn đồ thì quỷ dữ sẽ về thêm 7 con, số phận sẽ xấu hơn ban đầu; chính Chúa Jesus đã cảnh báo từ ban đầu

“Nó bèn lại đi, đem về 7 quỷ khác, dữ hơn nó nữa, cùng vào nhà nó mà ở; vậy, sồ phận người ấy sau này lại xấu hơn trước. Dòng dõi dữ này cũng như vậy” Mat 12:45

Vậy, môn đồ hóa là điều kiện sống còn của mỗi chúng ta và của cả các hội thánh Chúa , bắt đầu từ hôm nay liên tục kéo dài cho đến vương quốc trời mới đất mới- Giê-ru-sa-lem mới.

Rất tiếc cơ-đốc giáo ngày nay, không xem môn đồ hóa là trọng tâm, là sự sống còn của hội thánh, mà lại lo những việc vớ vẩn : công tác từ thiện, lo xây nhà thờ, lo ban nhạc, lo tư cách pháp nhân….Đúng là đánh gió chạy bá vơ

Thay lời muốn nói: Mục sư Tiến sỹ thần học David S. Kirkwood nổi tiếng hội thánh Báp-tít, đã hầu việc Chúa trên 25 năm, giáo sư diễn giả cho những hội nghị hàng ngàn mục sư của hơn 40 quốc gia trên thế giới. Ông đã tự thú bởi những lời ăn năn sâu thẳm tận hồn –linh-cốt-tủy về những sự sai lầm của ông trong tác phẩm nổi tiếng: Người đào tạo môn đồ, ông viết:

“ … Hơn thế nữa, lần hồi tôi tôi nhận thức rằng: mình thật sự dạy những điều làm ngược lại với mục tiêu chung của Đức Chúa Trời về MÔN ĐỒ HÓA khi tôi dạy quan điểm thời thượng nhất về “Tin lành thịnh vượng” cho hội chúng… Tôi đã dạy cho hội chúng Hoa Kỳ giàu có của tôi rằng: Đức Chúa Trời muốn họ sở hữu thêm nhiều của cải. Như vậy tôi đã dạy tín đồ mình không vâng phục Chúa Jesus trong một khía cạnh nào đó (cũng như hàng trăm ngàn mục sư khác trên thế giới giảng như tôi).

Từ khi tôi nhận mình sai trật, tôi đã ăn năn và xin hội chúng tha tội cho tôi. Tôi đã bắt đầu đào tạo môn đồ, dạy họ giữ những mạng lệnh Đấng Christ truyền phán… Khi tôi kêu gọi từ bỏ chính mình, và vác thập tự giá mình theo Ngài; thì một số người nổi giận. Với họ, hội thánh chủ yếu là nơi sinh hoạt xã hội với âm nhạc hay giống như những gì thế gian hưởng thụ ở các câu lạc bộ và quán rượu… Họ không muốn nghe những điều Đức Chúa Trời đòi hỏi họ. Họ không sẵn lòng thay đổi cuộc sống cho đẹp lòng Ngài, họ không muốn trả giá..”

David S. Kirkwood, Người đào tạo môn đồ  – trang 17-18, Nxb tôn giáo 2008.

Một nhà xã hội học DARROW L. KILLER trong tác phẩm môn đồ hóa muôn dân đã thấm thía sự thất bại của hầu hết các hệ phái cơ đốc chạy theo thành tích. Các hội truyền giáo của Hoa kỳ đã thành công trong việc đưa hàng triệu triệu người Phi Châu trở lại chúa; họ đã thực thi một nữa đại mạng lịnh, kết quả hãy nghe một nhà xã hội từ thiện sau nhiều năm sống tại đông Phi tâm sự

“Trước đây vào những ngày Chúa Nhật, trên khắp các nẻo đường Rwanda, chúng tôi thường thấy những người láng giềng ăn mặt đẹp đẽ đi bộ đến nhà thờ. Nhưng rồi năm 1994 cũng chính những người láng giềng này đã tàn sát lẫn nhau ( nữa triệu người). Tôi không cho rằng những người đi đến nhà thờ này đều là nhữ người bước đi theo dấu chân Chúa” (Darrow L. Miller Môn đồ hóa muôn dân trang 173.)

Ai đã giúp thêm tay cho họ để sát hại anh em mình. Hội thánh có chịu trách nhiệm vì đã không dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các ngươi. Hay hội thánh chỉ lo ăn gì uống gì mặc gì; lo xây nhà thờ thật lớn, các thần học viện thật hoành tráng…

Năm 1966 Chúa phục hưng quần đảo Timor (nghe như tiếng gió thổi ào ào) bây giờ về tay hồi giáo.

Việt Nam chúng ta, thập niên 90 khi các giáo sỹ phương tây chưa vào, dollar chưa đến. Chúa đưa hơn 1 triệu người tin Chúa chịu Báp-tem. Giờ đức tin họ ra sao! Thuộc linh họ như thế nào? Có ai còn chút lương tri để quan tâm tình trạng thuộc linh của họ, gia đình họ! Đó là hậu quả không môn đồ hóa theo chuẩn kinh thánh. Không môn đồ hóa thì lại hóa tội đồ gấp hai, côn đồ gấp bội. Hãy xem những sự kiện của các hội thánh Chúa trong 2 thập niên vừa qua mà nhiều phương tiện truyền thông đăng tải cũng như chính chúng ta đã chứng kiến. Đó không phải côn đồ chứ gọi tên gì cho phù hợp!

Bây giờ chúng ta thử suy gẫm  đại mạng lịnh Chúa Jesus dã phán cho các môn đồ Ngài trước khi về trời

“… Hết thảy quyền phép trên trời dưới đất đã giao cho Ta. Hãy đi môn đồ hóa muôn dân, và nhơn danh Đức Cha, Đức con, Đức Thánh Linh làm báp-tem cho họ, và dạy họ giữ hết mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. Và này, Ta thường ở cùng các ngươi cho đến tận thế” Mat 28:18-20

Tôi tin không một mục sư nào không nằm lòng câu này, và cũng nhiều lần hô hào hãy truyền giáo truyền giáo…môn đồ hóa môn đồ hóa.

Tôi đã suy gẫm 3 câu này hơn 25 năm qua và Chúa đã dạy tôi quá sâu sắc, tôi muốn chia xẽ cùng quý vị.

A.  MÔN ĐỒ PHẢI LÀM

1. Các ngươi hãy đi

Chúng ta thường lý sự : việc đó của chúa, Chúa cảm động mới đi, phải nhận lời Rhema mới làm; chuyện đó là của mục sư, của những người được kêu gọi đặc biệt…

Chúa nói “ Các ngươi phải đi” động từ ở đây thuộc thể sai khiến: có nghĩa mọi môn đồ Chúa phải ra đi truyền giáo, không làm thì phạm tội, không làm thì mắc lỗi với Chúa. Chúa không làm thay chúng ta, mục sư cũng không làm thế chúng ta

2. Môn đồ hóa muôn dân

Phải ra đi truyền giáo khắp muôn dân. Không giới hạn trong một số người, một hội thánh mình, địa phương mình, đất nước mình; mà phải mở rộng muôn dân muôn nước trở nên môn đồ Ngài

Ai tin thì nhơn danh 3 ngôi làm Báp-tem cho họ

Chúng ta là thầy tế lễ thượng phẩm, đủ tư cách rao giảng phúc âm thuyết phục họ tin Chúa; chứ không phải ai tin thì đưa về hội thánh để mục sư cầu nguyện tiếp nhận chúa, và chỉ có mục sư mới có quyền làm báp-tem.

Người làm (Activoice) thì nhơn danh Cha-Con-Thánh linh mà làm

Người chịu làm (Passivoice) thì nhơn danh Chúa Jesus chịu báp-tem (giao ước: đồng chết, đồng chôn, đồng sống lại).

Giáo phái Liên hiệp ngũ tuần UPC lại đẻ thêm tín lý người làm chỉ nhơn danh Jesus mà thôi, bỏ nhân danh ba ngôi và cho nhân danh ba ngôi là tà giáo. Tưởng khám phá chân lý mới, nhưng thật chưa hiểu căn bản sơ học tin lành mà làm thêm rối đạo. Người đời nói chưa sạch nước cặn lại đòi thách đấu cờ tướng.

 Dạy họ những điều mà Ta đã truyền cho các ngươi

Câu này Chúa nói chúng ta là người thầy, người thầy phải dạy học trò, dạy hết những gì mình đã học, đã kinh nghiệm Chúa. Chúa không nói phải dạy hết từ sáng thế đến khải huyền, từ mục lục đến bản đồ. Dạy họ thực hành lời chúa trong cuộc sống đời thường cho đến khi họ trở nên môn đồ như mình đã được học tập thành môn đồ vậy. Đạo Chúa không phải như những giáo sư tuyên huấn đi đọc nghị quyết.

B. CHÚA ĐỒNG CÔNG

Chúa nói “Này Ta thường ở với các con cho đến khi tái lâm. Mọi quyền phép trên trời dưới đất đã thược về Ta”.

Chúa không nói Ta sẽ môn đồ hóa thay cho các ngươi, các ngươi cứ vui hưởng bình an, các ngươi cứ lo cầu nguyện, học thuộc lòng kinh thánh, học để lấy chứng chỉ này, bằng cấp nọ. Chúa chỉ đóng vai thêm sức, ban uy quyền và đồng công với chúng ta trong mọi việc, trong mọi nơi chúng ta đến. Chúng ta môn đồ thật phải có trách nhiệm thực thi mạng lịnh, Phao lô xác nhận

“Tôi dùng phúc âm tái sinh anh em trong Đức Chúa Jesus Christ ” ICo4:15b

“Tôi đã đau đớn cho đến khi Đấng Christ hình thành trong anh em”

Chúng ta đồng công với Chúa trong mọi mặt, kể cả đồng công cứu chuộc:

“Vả, chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời…tôi đã lập nền như người thợ khéo” – Ico3:9-10

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.