Phương thuốc nào cho Hội Thánh ngày nay?

Có lẽ trong chúng ta không ai không trông thấy và đau lòng cho tình trạng thuộc linh của con cái Chúa và cả các hệ phái tin lành chúng ta. Nhiều buổi cầu nguyện, kiêng ăn, thức đêm cầu nguyện, nhưng rồi đâu cũng vào đấy; bịnh cũ không thuyên giảm mà có dấu hiệu gia tăng thêm mãn tính trầm trọng .

Tôi tin , đây là câu hỏi đầy trách nhiệm và tâm huyết. Chúng ta thử suy gẫm tìm câu giải đáp Trước hết, đây được xem như căn bịnh nan y mãn tính. Muốn chữa bịnh phải tìm bịnh, định cho được bịnh; sau đó mới bốc thuốc, phải trúng thuốc mới mong chữa khỏi ,Amen! Theo tôi, căn bịnh thuộc linh của phần nhiều các hệ phái cơ-đốc giáo là: Về phương diện tổ chức và gây dựng thân thể chỉ là bản sao của công giáo la-mã

  1. Dân chủ, trên cả dân chủ thành hỗn loạn
  2. Tự do, trên cả tự do thành vô chính phủ
  3. Độc tài không giống độc tài thành cá mè một lứa; ngang như cua bò ngang .
  4. Bây giờ chỉ còn một cách mong cứu vản được tình thế như căn bịnh Sida thuộc linh: Phải trở về Dân chủ vốn như dân chủ mà Đức Chúa Trời đả ban cho loài người từ khi Adam mới được sáng tạo trong vườn Ê-đen. Cụ thể phải đối thoại
  5. Các nhà lãnh đạo cơ đốc phải ngay thẳng với chính mình, công khai đề nghị hội thánh đối chiếu, kiểm tra lời giảng và đời sống của mình và gia đình mình
  6. Khuyến khích hội chúng học tập như người Bê-rê: lấy kinh thánh kiểm tra, kiểm soát sự dạy dỗ của Mục sư. Hội chúng đừng thụ động hay thoải mái ngủ gục
  7. Ăn năn xưng tội cùng nhau. Đừng chia giai cấp lãnh đạo và tin đồ trong lúc ăn năn. Nên nhớ tất cả chúng ta đều là thầy tế lễ thượng phẩm (Khải 1:6)

Rất mong quý vị có nhiều kinh nghiệm giúp những toa thuốc để trị chứng ung thư thuộc linh này. Hội thánh chúng tôi đã học tập điều nàyvà thấy có kết qua bước đầu. Tôi mong ước  quý vị hãy thí nghiệm.

Mục sư Nguyễn duy Thắng Đt : 0988892994

Email:” nguyenduythang53@gmai.com”

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.