Nghệ Thuật Vâng Lời Chúa

Khi nói nghệ  thuật là nói điều độc đáo, sáng tạo riêng biệt mà chỉ có một số người có biệt tài làm được.

Trong việc vâng phục lời Chúa, cũng lắm khuynh hướng khác nhau, lắm kiểu khác nhau. Kết quả lắm lúc như người mù sờ voi.

Một số thì nổ lực lấy xác thịt vâng phục : tu thân ép xác như Phật giáo, mong sống theo phúc âm.

Số khác thì thấy mình không thể làm được, sống như lục bình trôi; bất lực phó thác Chúa như kẻ buông xuôi liều mạng…..

Nghệ thuật chính ở chổ này : Nghệ thuật vâng phục là Kết hợp khả năng tư duy và ý chí của chính mình, hợp tác  với quyền năng Thánh linh.

Lấy xác thịt vâng phục Chúa thì thật tội nghiệp

Nhưng từ chối khả năng , ý chí vâng phục của con người thì cũng đáng thương.

Nói như Phao-lô

” Tôi làm được mọi sự, nhờ Đấng ban thêm sức ”

Trước hết tôi phải làm, tôi phải khởi động, tôi muốn làm,tôi làm cho đến khi tôi kinh nghiệm thất bại ; tôi sẽ kệu lên, khốn nạn cho tôi, khốn nạn cho tôi, tôi không thể lấy xác thịt yếu đuối bất toàn để vâng phục trọn vẹn các điều răn Thánh của Chúa. Khi đó, chúng ta kinh nghiệm được điều này.

Thánh linh đang ở kề bên chúng ta, tể trị mọi sự đang đến với chúng ta. Ngài chờ như thợ lặng đợi khi người đuối nước vừa buông tay. Ngài sẽ mở đường, hướng dẫn chúng ta phải nhờ cậy Chúa như thế nào, phải làm gì để giải quyết nan đề. cau chuyện  các môn đồ gặp bão biển.Chúa ngủ yên sau thuyền, để cho các môn đồ nổ lực chèo chống, tự cứu. Đến khi nước vào gần đầy thuyền,các môn đồ mới khám phá ” Chúa Jesus đang ngủ  ở đàng sau thuyền”. Chúa thức dậy, Chúa phán ” sao các ngươi ít đức tin vậy. Ngài phán một tiếng, biển liền yên lặng.

Trong mọi nan đề xãy ra cho chúng ta; điệp khúc này luôn đến.Thánh linh chờ chúng ta bất lực, chờ chúng ta tan vở, Ngài sẽ giải quyết vấn nạn trong tích tắt, trong chốc lác.

Chúng ta sẽ kinh nghiệm Ngài là Đấng Di-rê làm được mọi sự; cung ứng mọi sự đúng lúc , đúng nhu cầu.  Chúa sẽ đồng công với chúng ta theo ý Ngài. Vì mục đích là để chúng ta hiểu biết về Ngài, yêu mến Ngài, theo ý Ngài ( Ý Cha được nên); khác với điều chúng ta công bố đức tin vô tội vạ, kết quả không đạt được, thất vọng, mất niềm tin, bại hoại. Phong trào ngũ tuần đã thất bại vì niềm tin năng động do tư dục , duy ý chí.

Nếu tôi không muốn làm, tôi không tin làm được; thì Chúa cũng bó tay.com. Đây cũng là một khuynh hướng đã diễn dịch kinh thánh sai ” Tôi biết xác thịt yếu đuối, không thể vâng phục lời Chúa, thôi đừng làm gì hết là tốt nhất”.

Chúng ta khởi động, Chúa sẽ chuyển động theo. khởi động bởi niềm tin của vâng lời, lời Chúa sẽ thể hiện quyền năng qua Thánh linh đồng công thêm sức.

Ngược lại nếu không bởi niềm tin, thì Kinh thánh chỉ là bản luật pháp, chỉ là sách công dân , đạo đức. Kinh thánh cũng giống giới luật của Phật giáo, hay Hồi giáo.

Chúng ta đừng quên, toàn bộ kinh thánh mới là chân lý- toàn bộ chương trình cứu chuộc của Chúa Jesus mới là chân lý.

Chúng ta thường lấy một câu , một sự kiện, một nhân vật, một thời điểm rồi nói đó là chân lý- đó là lời Chúa, rồi cải nhau, xúc phạm nhau, chia rẽ nhau….các quan điểm thần học của cơ-đốc- giáo như người mù rờ voi. Mọi người bảo thủ cái giới hạn của mình, cái đúng cục bộ của mình….

Toàn bộ kinh thánh như một kho thuốc chữa bá bịnh. Chúng ta phải biết rõ từng loại thuốc, rồi sử dụng nó đúng loại, đúng liều lượng.

Muốn hiểu rõ từng loại thuốc , phải cần dược sĩ

Muốn sữ dụng thuốc gì, cần bác-sĩ.

Chúng ta chết vì lo sợ, vì sử dụng thuốc không đúng loại và không đúng liều lượng; hơn là chết vì bịnh (lạm dụng hay sử dụng sai thuốc).

Muốc sử dụng lời Chúa có hiệu quả, cũng cần Dược sĩ thuộc linh, Bác sĩ thuộc linh. Họ là những môn đồ được Chúa đào tạo bài bản chính quy. Họ có khả năng định bệnh thuộc linh chính xác; rồi cho uống thuốc (lời Chua đúng liều lương).

Điều tối kỵ là đừng tư vấn khi mình chưa kinh nghiệm; đừng nói tiên tri cảm xúc, thầy bói (yêu nhau kiểu ấy, bằng mười hại nhau). Đừng làm người mù dẫn đường người mù….

Đặc biệt,  vâng phục lời Chúa là một nghệ thuật trên cả nghệ thuật bình thường. Một con người bằng da bằng thịt, lại vâng giữ được điều răn Thánh của Đức Chúa Trời là việc làm phi thường ! người thuộc linh, biền biệc các việc thuộc linh; người xác thịt không thể , không thể hiểu được các vấn đề thuộc linh là vậy. Người thuộc linh là người luôn lệ thuộc Thánh linh, luôn cầu nguyện giữ sự thông công với Ngài, nhưng không phải Rô-bốt của Ngài.

Chúng ta vốn là con người xác thịt yếu đuối bất toàn hư hoại, đã bán cho tội lỗi ma quỷ.

Nếu Đức Chúa Trời bắt loài người vâng giữ mọi điều răn của Ngài , thì giống như là  chuyện  cười “trong nhà ngoài phố”, chuyện phong thần hoang tưởng, như Các-Mác, Lê-nin  hô “biến”  xã hội loài người thành chủ nghĩa cọng sản.

Tôi phải mất hơn 2 thập niên mới hiểu được, mới khám phá ra chân lý mầu nhiệm này.

Cổ nhân có câu “ khôn cũng chết, dại cũng chết; biết thì sống”.

Chúng ta cũng có thể diễn ý

“ Nỗ lực vâng lời cũng thất bại, lè phè không quan tâm cũng hư mất; chỉ có biết cách vâng lời Chúa mới mang lại thành công thỏa nguyện”  .

Biết cách vâng lời là một khám phá tuyệt vời của nghệ thuật .

Qua tổ phụ đức tin từ cựu ước đến tân ước. Những anh hùng đức tin là người bình thường : cũng yếu đuối thất bại; cũng thất vọng sa ngã nhiều lần. Nhưng họ đã khám phá học cách vâng lời, Họ đã thành công.

Tôi gọi là nghệ thuật , nghệ thuật sáng tạo vâng lời : đó là giữ yêu Chúa như yêu tình đầu, nhờ Thánh linh thêm sức qua đức tin trông cậy phó thác.

Sứ đồ Giăng kinh nghiệm.

 “ Vì này là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn Ngài chẳng phải là nặng nề

 IGiăng 5:3

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.