Kiêng ăn cầu nguyện trong Hội Thánh

Bài này thuộc phần 11 của 19 trong loạt bài Hội thánh của Đức Chúa Trời

III/ KIÊNG ĂN CẦU NGUYỆN:

Kiêng ăn cầu nguyện là việc làm thường xuyên, là sự sống của Cơ-đốc nhân không thể thiếu. Nhưng kiêng ăn bao nhiêu ngày trong tuần trong tháng, lại là vấn đề tranh cãi chưa có lối thoát.

Có thể nói Ngũ tuần đã mang lại một phong trào kiêng ăn, nhưng đã đi quá đà, quá điều Kinh thánh chép. Thậm chí , kiêng ăn để lập thành tích, kiêng ăn để tranh ngôi vị.

Chúa Jesus bảo các ngươi phải kiêng ăn, cầu nguyện; nhưng cả tân ước tôi không thấy Kinh thánh quy định bao nhiêu ngày trong tuần. Phong trào Ngũ tuần kích động kiêng ăn: 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày thậm chí 40 ngày cho bằng Chúa Jesus.

50 năm trôi qua, phong trào Ngũ tuần càng đi xuống; thậm chí, nhiều người kiêng ăn nhiều ngày ảnh hưởng sức khỏe, tâm trí bất thường, rồi nói tiên tri lung tung như dạng thần cảm giả mạo, bịnh hoang tưởng.

“Thật, các ngươi kiêng ăn để tìm sự cãi cọ tranh cạnh, đến nỗi nắm tay đánh nhau cộc cằn, các ngươi kiêng ăn trong ngày như vậy, thì tiếng các ngươi chẳng được nghe thấu nơi cao”  Ê sai 58:4

Kiêng ăn mà không hạ mình, tan vỡ; lại là một đại họa cho Hội thánh Chúa. Đúng nghĩa kiêng ăn là để hạ lòng tìm kiếm Chúa, tìm kiếm khải tượng (vision). Khác với kiêng ăn để tìm năng lực đuổi quỷ, đi tìm quỷ để đuổi, tìm bịnh để chữa là một sai lầm lớn của nhiều người.

Không kiêng ăn là bất thường; nhưng kiêng ăn quá nhiều ngày lạ là dị thường. Chúng ta nên tiết độ đừng cao quá lẽ; thậm chí lập dị, thích khác đời.

 

 

 

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.