Đặt câu hỏi

Hướng dẫn bạn cách đặt câu hỏi:

  1. Điền tên câu hỏi vào khung tiêu đề (title). Vd: Cứu rỗi và cứu chuộc có gì khác nhau?
  2. Điền chi tiết nội dung câu hỏi vào khung soạn thảo. (Nếu tiêu đề câu hỏi đã rõ ý nghĩa, bạn có thể bỏ trống phần này).
  3. Chọn trạng thái câu hỏi:
    1. Đăng công bố: Mọi người đều xem thấy câu hỏi này.
    2. Only me & admin: Chỉ có quản trị và bạn thấy câu hỏi này.
  4.  Chọn chuyên mục câu hỏi.
  5. Nhấn Submit.
  6. NHẤP CHUỘT VÀO ĐÂY để quay lại trang hỏi đáp.

 

 

Các câu hỏi nổi bật