BÀI 16: Sự dâng hiến

Phần 16 của loạt bài Nền tảng lẽ thật

Dâng hiến là lẽ thật xuyên suốt từ thời tổ phụ Apraham cho đến thời Chúa Giê-xu. Ý muốn của Đức Chúa Trời là muốn con dân của Ngài phải bày tỏ lòng biết ơn và yêu Ngài bằng hành động cụ thể là dâng hiến cho Ngài – như Chúa Cha đã dâng chính Con một yêu dấu của Ngài là Chúa Giê-xu cho chúng ta.

Read More