Kinh Thánh nói gì về việc tiếp tục phạm tội sau khi đã ăn năn?

Hối hận – Ăn năn – Tan vỡ

Hối hận – Ăn năn – Tan vỡ là công việc hàng ngày của mỗi Cơ-đốc nhân chân chính. Mỗi ngày chúng ta phạm tội với Chúa, với nhau nhiều lần, nhiều cách. Một trong những ân huệ phước hạnh quan trọng chỉ có trong Chúa Jesus là ơn tha thứ cho bất cứ ai, bất cứ lúc nào thành thật xưng tội và từ bỏ.

Read More