Bài giảng: Hội Thánh Thời Kỳ Tân Ước

Học Kinh Thánh với chủ đề: Hội Thánh Thời Kỳ Tân Ước.

Diễn giả: Mục sư Sunny

[su_audio url=”https://googledrive.com/host/0BzWvzhMohva8ZHlGNVQwNFY4c0E/Hoi-Thanh-Thoi-Ki-Tan-Uoc.mp3″]

 

Mục sư Nguyễn Duy Thắng

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

One thought to “Bài giảng: Hội Thánh Thời Kỳ Tân Ước”

  1. Hội thánh của Đức chúa trời có một số quan điểm trái ngược với các hội thánh khác như: sinh hoạt vào ngày sabat, làm lễ vượt qua… mới là chính thống. Mục sư hãy giải thích rõ về nội dung này.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.