Bài Giảng: Tình Yêu Thương

Học Kinh Thánh với chủ đề: Tình Yêu Thương cùng Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại Bình Tân.

Chia sẻ sứ điệp: Mục sư Nguyễn Duy Thắng.

[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=BZd8jqcSkV0″]

Mục sư Nguyễn Duy Thắng

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.