LUẬN VỀ CHỮ “CƯỚP”

Cướp! cướp ! cướp! tiếng kêu cầu của một người đàn bà giữa phố đông người qua lại. Sợi dây chuyền đã bị bọn cướp mất rồi. Mọi người đến hỏi thăm an ủi, công an đến lấy lời khai, người đàn bà buồn thảm vì mất của.

Có một tờ báo nọ đăng tin:

Ngày 1 tháng 2 quân dân ta đã cướp được chính quyền, mọi người đổ xuống phố hò reo vui mừng, các hãng thông tấn đưa tin nhộn nhịp

Trên bục giảng mục sư say mê chúng ta phải có kế hoạch, phải ra đi trói kẻ mạnh sức mới cướp được của; của đây chính là cướp linh hồn về cho Chúa

Còn Nguyễn Công Trứ thì làm thơ

Một hôm nọ có vị quan lớn vừa sanh một cậu ấm đầu lòng. Ông tổ chức tiệc lớn để mừng-khoe, cũng để đón ít gió từ bốn phương các hạ quan dưới trướng, thù tạc làm thơ chúc mừng.Quan lớn không quên mời cụ Trứ.

Có cụ Trứ thì ai dám mở miệng làm thơ, đâu dám múa rìu qua mắt thợ. Tiệc đã gần tàn mà nàng thơ chưa hé lộ. Cụ Trứ vẫn ngồi im uống  hết chén thù , chén  tạc.  Mọi người mời Cụ khai bút. Cụ liền khai

Chúc cho quan lớn đẻ con trai…

Mọi người cười ầm lên : thưa cụ! quan bà đẻ chứ quan ông đâu có đẻ … Vị quan lớn đỏ mặt, nhưng đâu dám  mở miệng, vì biết rõ cụ Trứ là bậc thầy chơi chữ thơ văn.

Cụ Trứ tiếp:

“… Con đó giống ông, chẳng giống ai?…

Mọi người bậm miệng cười, không nín được; còn vị quan thì cứ giả mù, bình an nhưng tim can thì như lửa đốt. Có người phụ họa: “ không lẽ giống tôi?”

Cụ Trứ lại tiếp:

….Chúc cho mau lớn đi ăn cướp

Vị quan không còn chịu nổi, xúc pham quá rồi, tự ái không còn kiềm nữa, chuẩn bị xăn tay áo.

Cụ Trứ bảo khoan và nói tiếp:

“… Cướp lấy khôi nguyên thế mới tài”

Quan lớn cùng mọi người cười tươi, thở nhẹ nhỏm.

 

Ngôn ngữ là phương tiện diễn đạt. Đôi lúc chưa đọc hết thượng hạ văn, chưa tìm hiểu bối cảnh đã vội kết luận, thật rất nguy hiểm.

Chúng ta phải hiểu lời Chúa xuyên suốt chương trình, không đoạn chương chủ nghĩa, không chẻ sợi tóc làm tư, làm tám. Toàn bộ kinh thánh là chân lý, không phải một câu, một sách hay một chủ đề là chân lý.

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

2 thoughts to “LUẬN VỀ CHỮ “CƯỚP””

  1. Người biên tập thiếu cẩnthận, discipleship viết thành disciphe, đoạn chương thủ nghĩa viết là …….chủ nghĩa. Còn nhiều lỗi khác, xin lưu ý để trang viết hấp dẫn thêm. Bài viết của ms khá nóng, hay, cám ơn nhiều.

    1. Tôi mới học đánh máy, những bài đầu lỗi chính tả nhiều, chúng tôi đã khắc phục.Ước mong bạn Trung giúp đỡ thêm, viết nhiều bài hay, giup1trang mạng thêm phong phú.
      Chữ Disciphe : môn đồ, tín đồ, thánh đồ là người theo chúa. Có thể đã được tái sinh hoặc chưa được tái sinh
      Chữ Discipheship : Môn đồ hóa, là người theo Chúa và đang được học tập để mỗi ngày giống Chúa. Chúa ở cùng bạn Trung

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.