BÀI 6: Tội lỗi

Bài này thuộc phần 6 của 28 trong loạt bài Nền tảng lẽ thật

Bài 6: TỘI LỖI

Câu gốc: Rô-ma 3:23

 “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời”

 I- TỘI LỖI LÀ GÌ?

Tội lỗi là sự vi phạm luật pháp Đức Chúa Trời.

I Giăng 3:4 “Còn ai phạm tội là trái luật pháp; và sự tội lỗi là sự trái luật pháp”

II- CÁC HÌNH THỨC TỘI LỖI:

1/ Tội giữa mình với mình:

Là những tội làm nghịch với  chính lương tâm mình, lý trí mình: nói dối, cờ bạc, rượu chè, chơi bời, ngoại tình, bất hiếu, ích kỷ v.v…

Rô-ma 7: 23 “Nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể (xác thịt) tôi vậy”.

2/ Tội giữa người với người:

Là những tội mình vi phạm với người khác như: tà dâm, trộm cắp, giết người, đấu tranh, lường gạt v.v…

3/ Tội với luật pháp Nhà Nước:

Là những tội vi phạm đến luật pháp Nhà Nước như: buôn lậu; phạm luật giao thông, luật kinh tế, luật cư trú; làm chính trị v.v…

4/ Tội với Đức Chúa Trời:

Là những tội không làm theo luật pháp của Chúa (Kinh Thánh), bao hàm cả 3 tội trên và còn cao hơn nữa như: không tha thứ, không yêu thương tội nhân, ganh tị, kiêu ngạo v.v…

III- NGUỒN GỐC TỘI LỖI:

1/ Từ Satan: 

Sa tan là nguồn gốc chính gây ra tội lỗi. Satan chủ mưu cám dỗ, xúi giục; tư dục chúng ta hưởng ứng, đi đến hành vi phạm tội.

I giăng 3:8 “Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỷ, vì ma quỷ phạm tội từ lúc ban đầu. Vả, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để huỷ phá công việc của ma quỷ”.

2/ Từ tổ phụ A-đam – Ê-va ( nguyên tội):

Tổ phụ đầu tiên của loài người đã không vâng phục Chúa (A-đam, Ê-va đã ăn trái cây biết THIỆN, ÁC) nên tội lỗi đã vào thế gian.

Rô-ma 5:19 “Vì, như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người đều thành ra kẻ có tội”

3/ Từ xác thịt, tư dục chúng ta (kỷ tội):

Gia cơ 1: 15 “Đoạn ,lòng tư dục cưu mang sanh ra tội ác, tội ác đã trọn sinh ra sự chết”

Rô-ma 7: 14b “…nhưng tôi là tánh xác thịt đã bị bán cho tội lỗi”

IV- HẬU QUẢ CỦA TỘI LỖI:

1/ Tự thấy mình loã lồ, xấu hổ, bất an:

Khi phạm tội, con người bị Chúa và lương tâm cáo trách nên lúc nào cũng thấy bất an, xấu hổ, mặc cảm, biện hộ.

Sáng 3: 7 “Đoạn, mắt hai người  đều  mở ra, biết rằng mình loã lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân”

2/ Phân rẽ với Đức Chúa Trời:

Trốn tránh Chúa, không thích nhóm họp, bỏ Hội thánh, không thích nghe lời Chúa, tránh né các con cái Chúa.

Sáng 3: 8 “Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, A-đam và vợ ẩn mình giữa bụi cây, để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời”

3/ Bị Chúa phán xét:

a/ Đời nay:  bị buồn bã, bất an, hoạn nạn, bệnh tật, nghèo thiếu, khốn khổ, gặp nhiều nan đề v.v….

Rô-ma 2:9 “Sự hoạn nạn  khốn khó giáng cho mọi người làm ác, trước cho người Giu-đa(con cái Chúa), sau cho người Gờ-réc(người ngoại).”

Ê-sai  57:21 “Đức Chúa Trời ta đã phán: những kẻ ác chẳng hưởng sự bình an

b/ Đời sau:  bị hình phạt của Đức Chúa Trời

  • Con cái Chúa (đầy tớ bất trung):  bị quăng vào nơi khóc lóc nghiến răng đau đớn.

Mathiơ 25: 30 “Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng”

  • Người ngoại đạo (cứng lòng không chịu tin Chúa, gian ác):  Bị quăng vào hồ lửa đời đời chung với ma quỷ.

Mathiơ 25: 41 “ … Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi Ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ nó”

Khải huyền 21:8 “Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm sanh cháy bừng bừng: Đó là sự chết thứ hai.”

V- CÁCH GIẢI QUYẾT TỘI LỖI:

1/ Tự cứu:  bản chất con người là có tội, nên không thể tự cứu mình được.

Giê-rê-mi 13:23 “Người Ê-thi-ô-bi có thể đổi được da mình, hay là con beo đổi được vằn nó chăng? Nếu được thì các ngươi là kẻ làm dữ quen rồi, sẽ làm lành được”

2/ Nhờ Chúa Jêsus:

Đức Chúa Trời là Đấng quyền năng, chỉ có chính Ngài mới có thể thay đổi con người chúng ta từ trong bản chất . Ngài sẽ ban lòng mới cho chúng ta.

Ê-xê-chi-ên 36:26-27

“ Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt tâm linh  mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Ta sẽ đặt Thần Ta ( Thánh Linh) trong các ngươi, và khiến các ngươi noi theo luật lệ Ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lệnh Ta và làm theo.”

Rô-ma 7: 24-25 Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta!”

Kết luận:

Tội lỗi là căn bệnh nan y của mọi người trong muôn thời đại – không ai có thể đắc thắng được tội lỗi – nó là bản chất của con người từ A-đam truyền lại.

Qua bài học này giúp chúng ta hiểu rõ sâu sắc về TỘI LỖI hơn để chúng ta có thể NHẬN BIẾT và GỚM GHIẾC tội lỗi – ĂN NĂN – đến với CHÚA JÊSUS để được xoá tội và nhận được một đời sống mới phước hạnh. A-men.

Xem thêm bài: Hối hận – Ăn năn – Tan vỡ.

Mục sư Nguyễn Duy Thắng

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.