Tà giáo là gì? Làm sao để đối phó với tà giáo?

Tà giáo không phải là điều mới mẻ; ông chủ nó không ai khác hơn chính là kẻ đối địch Đấng christ – Sa tan, ma quỉ . Nó là nguồn gốc của mọi tà giáo và nó vẫn đang song hành đối địch với chương trình cứu chuộc của Chúa Jesus.

Chúng ta cũng rất thường chụp mũ nhau ‘tà giáo’.  Ai không theo mình, không giống mình thì cho là tà giáo . Công giáo La-mã gọi Tin lành cải chánh là đạo rối; còn giáo hội Tin lành CMA Việt nam gọi phong trào tư gia là tà giáo… đúng dân chủ hổn loạn; tự do vô chính phủ… loạn cào cào “thượng bất chánh, thì hạ tát loạn”.

Tà giáo nó cũ hơn trái đất, nhưng luôn luôn mới; mới vì Sa-tan lắm mưu nhiều kế; nó làm cho chúng ta đôi lúc không phân định rõ ràng thật và giả. Tà giáo ẩn hiện, sáng tối như hoàng hôn. Công-giáo La mã có rất nhiều điều nghịch Kinh thánh; giáo phái UPC báp-tem chỉ nhơn danh Jesus. Họ chỉ sai một số tín lý; không thể gọi họ là tà giáo được Hội thánh Thi-a-thi-rơ là công giáo la mã.

Ước mong qua bài này, giúp chúng ta thêm ý niệm, thêm một phương pháp nhận biết được tà giáo một cách dễ hiểu, dễ nhớ, hằng đối phó với quyền lực Sa-tan đang vây bủa Hội thánh Ngài; lại không phạm tội đoán xét thân thể Ngài, chụp mũ  là tà giáo vô tội vạ.

I. TÀ GIÁO LÀ GÌ? 

1. Định nghĩa:

Tà giáo là giáo phái, là người tin Chúa nhưng chưa được tái sinh; hoặc đã tái sinh, môn đồ rồi, nhưng cái tôi quá lớn, ham danh, ham lợi tham quyền; đành bán linh hồn cho ma-quỷ. Còn giáo lý thì pha trộn, lệch lạc, giải kinh theo ý riêng, đối nghịch lại với chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời trong Jesus Christ. Tà giáo tạo tà lý; tà lý minh họa để tà giáo cám dỗ. Bên ngoài mang bản hiệu chiên, bên trong thì sói để lừa dối.

Ngoại giáo: Tôn giáo ngoại đạo không liên hệ với Hội thánh. Đối tượng họ thờ là các thần hư không, không phải là Đức Chúa Trời (đạo Phật, đạo Hồi, Cao đài v.v…).

Tà giáo: đối tượng họ thờ là Đức Chúa Trời, cũng dùng kinh thánh toàn bộ; nhưng hiểu sai trật về Chúa, giải nghĩa Kinh thánh không đúng đắn xuyên suốt chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời. (đạo Chứng nhân Giê hô va, Mọt-Môn, Ân điển một lần đủ cả, Tân phái , báp-tít cứu rỗi, Đức Chúa trời mẹ, Tia chớp Đông phương v.v…). Tà giáo nguy hiểm hơn ngoại giáo. Chưa có thống kê có thế giới có bao nhiêu tà giáo; nhưng mấy thập niên qua, riêng Hàn quốc đã có thêm 25 tà giáo. Hầu hết tà giáo được sản xuất từ Mỹ và hàn Quốc. Ở Việt nam đã du nhập hơn chục tà giáo lẫn tà lý  rồi.

2. Những dấu hiệu nhận dạng tà giáo: Có 4 điều căn bản để nhận dạng tà giáo:

a.  Hầu hết  tà giáo đều phủ nhận lẽ đạo Đức Chúa Trời 3 ngôi; ba ngôi hiệp một  (Chúa Cha, Chúa Con, Thánh Linh) hiệp một- đồng đẳng- đồng trị- đồng sáng tạo.

b. Tà giáo chỉ cho mình là chánh, là đúng nhất; mọi người khác, giáo phái phái khác đều là tà, không được cứu rỗi. Một số tà giáo còn  xem Giáo chủ của họ là Đấng cứu thế, là Jesus nhập thế…

c. Không tin toàn bộ tân cựu ước do Đức Chúa Trời xức dầu soi dẫn; không chấp nhận Kinh thánh vô ngộ. Chúa Jesus đã tiên báo,  những ngày cuối rốt, tà giáo mỗi ngày mỗi thêm nhiều, triết lý giải kinh tinh vi siêu việt; nhiều cơ-đốc-nhân bội đạo…

d. Hầu hết tà giáo không chú trọng tội lỗi, sống sa đọa, chú tâm hưởng thụ xác thịt đời nay. Lại tạo điều kiện thoải mái yêu thế gian, phạm tội hợp pháp. Tà giáo có nhiều chiến lược khôn ngoan, mưu mô, quỉ quyệt để dụ dỗ  nhiều con cái Chúa thiếu lẽ thật, ham vật chất. Tà giáo như kẻ trộm, kiên nhẫn rình chờ thời cơ chánh giáo mất tỉnh thức, hết tiền; nó sẽ mang tiền đến đúng lúc. Tà giáo còn mỉa mai chánh giáo là chim đa đa ấp trứng, sau khi nở và biết bay.. Nó mang tiền, của quý lại nói triết lý yêu thương bằng hành động. Nó như tên sở khanh dùng lời đường mật dụ con gái chánh giáo. Ba-la-am là điển hình. Bài học Phi châu, Việt nam trong 10 năm qua và hiện tại tà giáo đang xâm nhập và thành công ở Châu phi và cả châu Á.

II. LÀM SAO ĐỂ ĐỐI PHÓ VỚI TÀ GIÁO?

Đây là vấn đề quan trọng nhất của chúng ta ngày nay; đã mất trâu, phải xây chuồng gấp. Về một phương diện, sa-tan ma quỷ, tà giáo đều nằm trong tay Chúa. Tà giáo giúp chúng ta tỉnh thức, rèn luyện đức tin, sớm nhìn lại mình đã sa sút từ đâu, ăn năn làm lại từ đầu! .tà giáo luôn song hành với chính giáo, đồng tồn tại cho đên khi Chúa tái lâm. Chúng ta đang sống trong thế giới tự do- dân chủ. Mọi tôn giáo  trong xã hội  đều mang tính thị trường; phải chấp nhận cuộc chơi, bình đẳng, cạnh tranh quyết liệt, mạnh được yếu thua. Kinh thánh gọi là trận chiến thuộc linh. Chúng ta cũng không cầu xin, tà giáo đừng đến. Nó đã đến và ra từ anh em. Chúng ta phải có phương án, chiến lược  đối phó, hơn là trách người này, trách tà giáo nọ. Đối với tà giáo, chúng ta không  thông công thỏa hiệp. Nói như Đức Chúa Trời phải ” diệt A-ma-léc , diệt sạch từ tư tưởng đến hành động kể cả những việc lành nó” ( công tác từ thiện, bố thí) Có 4 phương án chống lại tà giáo

1. Kinh thánh khuyến cáo chúng ta: “Phải chống lại ma quỷ, thì nó lánh xa chúng ta“. Chúng ta phải chủ động tấn cống, tấn công phủ đầu, tấn công không khoang nhượng “tấn công là phòng thủ”. “Hãy mang mọi khí giới của Đức chúa Trời, để được đứng vững mà chống lại mưu kế của quỷ dữ” Ê-phê 6:11.

2. Phải đầy dẫy Thánh linh, biết sử dụng các vũ khí của Thánh linh. Đây là điều kiện tiên quyết để thắng tà giáo. Kinh nghiệm Hội thánh công vụ

3. Phải tự chủ tài chánh, sống như Phao-lô ; vừa may trại vừa phụng sự Chúa. Theo nhận định của một số nhà nghiên cứu: khoản 70% tín đồ Châu Á, Châu Phi sa ngã do tiền bạc. Chủ thuyết dâng mình trọn thời gian là một trong những hậu quả tai hại. Nếu Hội thánh địa phương lo đủ cho người chăn, để người chăn chỉ chuyên tâm lo thuộc linh, thì quá tốt. Đừng làm như một số giáo phái bảo thủ không cho phép người chăn làm bất cứ việc gì. Hãy học tập sứ đồ Phao-lô.Tốt nhất là mỗi Mục sư phải có nghề nghiệp ổn định. Dẹp sạch thuyết dâng mịnh trọn vẹn, dâng mình trọn thời gian; không khứng làm thì đừng khứng ăn….

4. Tất cả các hệ phái phải hiệp một, cùng một đường lối chống lại tà giáo. Phải thông báo bằng văn bản rộng rãi trên mọi truyền thông đại chúng. Tên tuổi các tà giáo phải kê khai cụ thể, rồi gởi cho mọi tín hữu cơ-đốc mọi hệ phái, kể cả những anh em sa ngã theo tà giáo. Phải nhanh chóng, khẩn trương.

Bài học Công giáo La-mã nói phe cải chánh là đạo rối, vẫn còn giá trị với nhiều người; mặc dù cộng đồng va-ti-can 3 đã có văn bản xin lỗi các hội thánh cải chánh; nhưng các tín hữu vẫn không hề thay đổi lập trường. CM&A nói tư gia là tà giáo, lời dạy đó các thánh đồ tin lành nhà thờ vẫn còn sợ hãi các hội thánh tư gia. Văn bản chúng ta đưa ra sẽ rất tác dụng cho giai đoạn này. Chúng ta nghiên cứu và ký cam kết. Theo tôi điều này quan trọng nhất hiện nay ( TT: 133).

Sa-tan thường lợi dụng sự bất hòa các lãnh đạo, bất đồng quan điểm tín lý giữa các hệ phái. Nó đã nghiên cứu , tấn công hiệu quả. Chúng ta phải gạt qua mọi bất đồng quan điểm, chống tà giáo như Hoa kỳ hiệp một với hơn 40 nước, chống IS và Ê-bô-la.

Cách đây hơn 10 năm, tôi có dịp nói chuyện với 2 đại  lãnh tụ phong trào tư gia Việt nam. Tương lai các hội thánh tư gia Việt nam sẽ còn 2 cách chọn lựa để tồn tại:

Thứ nhất: tài chánh dư dật để nuôi đội quân thất nghiệp (chăn thuê) hay hành nghề tôn giáo; làm cô Kiều ở lầu Ngưng Bích.

Thứ hai : Phải bước đi theo Thánh Linh, phải môn đồ hóa. Nếu không tà giáo sẽ mang tiền, sẽ càn quét như như lốc xoáy. Quần đảo Timor ( trong quyển “ Nghe tiếng gió thổi ào ào”) giờ ào ào theo Hồi giáo.

Phi châu – Việt nam, Châu Á, châu Âu  đang đi về đâu?! đã minh chứng điều đó. Chúa Jesus, các thư tín đều đã cảnh cáo. Cách tốt nhất để đối phó với tà giáo là: chúng ta phải tốt hơn họ nhiều lần; môn đồ hóa đúng chuẩn Kinh thánh.

Chiến lược Hội thánh chúng tôi là: Môn đồ hóa- nghề nghiệp hóa và âm nhạc hóa.

Đừng để mất bò mới lo xây chuồng; xây chuồng bằng nhựa. Nếu chúng ta hiểu Chương trình cứu chuộc Chúa Jesus đúng chuẩn, thì tà giáo phải sợ chúng ta; ánh sáng phải soi vào nơi tối tăm, bóng tối phải sợ ánh sáng. Nó phải trở về ánh sáng.

Không thể dùng kinh thánh khủng bố hù dọa tín đồ như kiểu Công-giáo La mã hay CM&A gọi những người từ bỏ giáo hội mình, là đạo rối hay tà giáo. Lối dạy dỗ phi Kinh thánh, ăn nói vô tội vạ, mất tư cách, phi văn hóa, nó sẽ phản tác dụng, làm người ta khinh bỉ mình, chỉ có lợi cho tà giáo. (tà giáo ăn nói ngọt ngào).

Cổ nhân có câu “ Hữu xạ tự nhiên hương”. Chúng ta đang ở thế kỷ 21, đâu còn thời kỳ thuộc địa thế kỷ 15-16 mà nói ngang kiểu cua bò ngang; nói gàn kiểu Trung cộng vô thần, hành sử theo kiểu côn đồ  Chí phèo – AQ . Học tập Hội thánh công vụ sứ đồ, họ đã đối phó với quyền lực ma quỷ hiệu quả như thế nào! Hội thánh ổn định và phát triển ra làm sao! Chỉ cần học kỹ đoạn 2 từ câu 42 đến hết đoạn. Sa-tan chạy bỏ dép.

“ Vậy,hãy thuận phục Đức Chúa Trời. hãy chống cự ma quỉ thì nó sẽ chạy trốn khỏi anh em”  (Gia cơ 4: 7)

Tóm lại: Ước mong các lãnh đạo Hội thánh Chúa, tổ chức nhiều cuộc hội thảo, có nhiều học giả, nhiều tham luận kinh nghiệm thực tiễn công bố rộng rãi trên các Face books, trên các trang mạng. Cầu nguyện xin Chúa mở mắt mở lòng để thấy,  để thông hiểu vì sao các Lãnh tụ Cơ-đốc-giáo thất bại? Vì sao tà giáo thành công, lộng hành vậy?

Đừng mơ mộng hão huyền nữa, đừng chơi ĐÈN CÙ nữa.

Ngày 24 tháng 6 năm 2014

 

Mục sư Nguyễn duy Thắng

Mục sư Nguyễn Duy Thắng

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

21 thoughts to “Tà giáo là gì? Làm sao để đối phó với tà giáo?”

 1. 1. Kinh thánh khuyến cáo chúng ta: “Phải chống lại ma quỷ, thì nó lánh xa chúng ta“. Chúng ta phải chủ động tấn cống, tấn công phủ đầu, tấn công không khoang nhượng “tấn công là phòng thủ”. “Hãy mang mọi khí giới của Đức chúa Trời, để được đứng vững mà chống lại mưu kế của quỷ dữ” Ê-phê 6:11 tôi hỏi mục sư?
  1.1.ma quỉ ở đâu để chống lại?
  1.2.khí giới mà mục sư nói ở đây là gì?
  2. Phải đầy dẫy Thánh linh, biết sử dụng các vũ khí của Thánh linh. Đây là điều kiện tiên quyết để thắng tà giáo. Kinh nghiệm Hội thánh công vụ . tôi hỏi mục sư.
  2.1.đầy dẫy đức thánh linh là đầy dẫy như thế nào?(thế nào gọi là đầy dẫy đức thánh linh)?
  2.2.vũ khí của đức thánh linh là gì? sao mục sư không liệt kê rõ. ai biết nổi?
  3.Chỉ cần học kỹ đoạn 2 từ câu 42 đến hết đoạn.tôi không biết mục sư đang nói đến đoạn 2 từ câu 42 đến hết đoạn. ở sách nào cả?
  4. Tất cả các hệ phái phải hiệp một, cùng một đường lối chống lại tà giáo. tôi xin nói với mục sư rằng các hệ phái tin lành khó hiệp một lại..
  4.1.cùng 1 đức chúa trời, 1 quyển kinh thánh sao lại thành ra nhiều hệ phái thế? đó không phải do ai nấy điều kiêu ngạo thấy mình khác hơn,giỏi hơn người khác sao?…nên mới lập riêng ra mình một hệ phái khác.
  5.theo mục sư nói tà giáo nói ngọt ngào vậy chánh giáo nói như thế nào?
  6. theo 1giăng 4:4 Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian (tà giáo có mạnh cỡ nào cũng không thể thắng được chánh giáo) nếu các tín đồ của chánh giáo thật sự thuộc về chúa thật thì không ai(ma quỉ) có thể thắng được họ.
  7.cách phòng và chống trả của các tín đồ chánh giáo hiện nay đối với cái họ gọi là tà giáo thì thây vì họ dùng lời chúa(kinh thánh,khí giới của đức thánh linh) để chống trả thì họ lại dùng cái đầu của họ.
  8.trong kinh thánh nói rất rõ tà và chánh giáo là như thế nào?cụ thể để sau?

 2. Kính chào MS Nguyễn Duy Thắng và Quý Đồng hương và Quý vị quan tâm

  Về sự kiện “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” đang gây ồn ào ở VN khiến tôi muốn biết sự thật như thế nào, vì báo đài nhà nước và một số clips với những điều “không thật” khiến TK tôi nghi ngờ. Lang thang trên mạng tình cờ đọc được bài này của Mục Sư…

  Nói về “Tà đạo” (hay tà giáo) thì đồng ý với lời giải thích của Mục sư. Nhưng câu này của Mục Sư khiến TK tôi băn khoăn; …”Không thể dùng kinh thánh khủng bố hù dọa tín đồ như kiểu Công-giáo La mã hay CM&A gọi những người từ bỏ giáo hội mình, là đạo rối hay tà giáo. Lối dạy dỗ phi Kinh thánh, ăn nói vô tội vạ, mất tư cách, phi văn hóa, nó sẽ phản tác dụng, làm người ta khinh bỉ mình, chỉ có lợi cho tà giáo. (tà giáo ăn nói ngọt ngào).” (SIC)

  TK tôi đồng ý với Mục Sư rằng; “tà giáo ăn nói ngọt ngào”! Đây phải được coi là “ưu điểm” mà các Cơ Đốc Nhân, Mục Sư (và cả Linh Mục bên Công giáo) cần phải chú ý, học hỏi! Nhưng thiển nghĩ, không nên viết như trên, vì trên “căn bản” thì Tin Lành tách ra từ “Giáo hội Công giáo La Mã” vào khoảng thế kỷ 16, và đến nay đã có tới 2000 hệ phái Tin Lành (?)

  Nếu nói rằng “cùng chung một tín lý” thì tại sao phải tách riêng ra như thế, hay chỉ do CON NGƯỜI, những người chủ trương “cố ý tách ra” để dựng một hệ phái riêng… vì CHÚA hay vì bản thân hoặc cho tên tuổi của mình?

  Mục Sư viết; …”Tà giáo: đối tượng họ thờ là Đức Chúa Trời, cũng dùng kinh thánh toàn bộ; nhưng hiểu sai trật về Chúa, giải nghĩa Kinh thánh không đúng đắn xuyên suốt chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời. (đạo Chứng nhân Giê hô va, Mọt-Môn, Ân điển một lần đủ cả, Tân phái , báp-tít cứu rỗi, Đức Chúa trời mẹ, Tia chớp Đông phương v.v…). Tà giáo nguy hiểm hơn ngoại giáo. Chưa có thống kê có thế giới có bao nhiêu tà giáo; nhưng mấy thập niên qua, riêng Hàn quốc đã có thêm 25 tà giáo. Hầu hết tà giáo được sản xuất từ Mỹ và hàn Quốc. Ở Việt nam đã du nhập hơn chục tà giáo lẫn tà lý rồi.” (???)

  TK tôi không hiểu “giáo lý” của các giáo phái này dạy điều gì sai lạc (?). Tuy nhiên trong số 2000 hệ phái Tin Lành, chắc hẳn “giáo lý” cũng không đồng nhất, (vì thế mới tách ra để lập hệ phái khác (?) Vậy thì … hệ phái TIN LÀNH nào là “CHÁNH ĐẠO” ???

  Trái lại TK tôi đồng ý với Mục Sư rằng;…”Hầu hết tà giáo không chú trọng tội lỗi, sống sa đọa, chú tâm hưởng thụ xác thịt đời nay. Lại tạo điều kiện thoải mái yêu thế gian, phạm tội hợp pháp. Tà giáo có nhiều chiến lược khôn ngoan, mưu mô, quỉ quyệt để dụ dỗ nhiều con cái Chúa thiếu lẽ thật, ham vật chất. Tà giáo như kẻ trộm, kiên nhẫn rình chờ thời cơ chánh giáo mất tỉnh thức, hết tiền; nó sẽ mang tiền đến đúng lúc…. ” (TK tôi hoàn toàn đồng ý)

  Thế nhưng, trong việc dẹp bỏ “Hội Thánh Đức Chúa Trời” thì nhà nước csvn chỉ gọi họ là “tà đạo” nhưng lại không chứng minh họ “tà” ở chỗ nào, như; “chống phá nhà nước, vi phạm luật pháp, sống sa đọa, chú tâm hưởng thụ xác thịt, vân vân… mà chỉ vớ vẩn với những câu “Kinh hãi thứ nước màu đỏ “Ma Lực” của Hội Thánh Đức Chúa Trời” và những clips xuyên tạc, vu cáo hết sức vô lý! “dàn dựng quay phim để xuyên tạc, vu cáo hết sức lố bịch” thì không thể thuyết phục được ai! => https://www.youtube.com/watch?v=vu7TKphYspk

  => Xin được góp ý cho những câu hỏi trong topic này mà một số người đã đặt ra với Mục Sư; Thiển nghĩ; không ai có thể “cứu vớt” con cái hoặc người thân của Quý vị bằng chính bản thân mình, Mục Sư, Linh Mục hay bất cứ ai cũng chỉ là “phụ giúp” mà thôi!

  Con cái, những người thân của Quý vị “bị dụ dỗ” là bởi nhiều lý do, có thể; vì họ bị cô đơn, bị thiếu thốn sự quan tâm và tình cảm gia đình, bị gặp khó khăn, tâm trạng bất ổn, thiếu niềm tin, tâm hồn trống vắng!… Những kẻ “dụ dỗ” nhận ra điều này và họ đến đúng lúc để lôi kéo, vì thế mà con cái, người thân của Quý vị bị rơi vào cạm bẫy!

  Muốn “cứu” họ thì việc đầu tiên cần làm là;

  1) Chính Quý vị phải quan tâm nhiều hơn, hãy yêu thương trìu mến với vòng tay ấm áp qua những lời nói và hành động ngọt ngào.
  2) Con cái và người thân (bị dụ dỗ) đang khao khát niềm tin về “CHÚA”, vì vậy, nên liên lạc, mời Mục Sư hoặc Linh Mục giúp đỡ, giảng giải kinh thánh để hướng dẫn họ nhận chân được ĐÚNG – SAI và tỉnh ngộ.
  3) Nếu họ thật sự có ý hướng, khao khát về CHÚA, thì hãy tạo điều kiện và giúp họ toại nguyện!

  Kính chúc Mục Sư và Quý vị sức khoẻ và luôn bình an trong CHÚA.

 3. Xin chào mục sư. Tôi là người không theo đạo, hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo. Hiện nay tà giáo “Hội thánh của đức chúa trười” hay Đức chúa trời mẹ tuyên truyền lôi kéo người tham gia rất nhiều, người tham gia hội thánh này mất đường hướng sống chỉ lo sao tuyên truyền được nhiều người để nhận phước của cha mẹ, chờ ngày tận thế để cha mẹ đón, họ không nghe người thân, cho họ là ma quỷ… họ sẵn sàng bỏ công việc, học tập và gia đình để theo.
  Tôi rất muốn mục sư cho tôi hiểu rõ hơn về những sai trái của Hội thánh này dựa theo Kinh thánh, nếu được cho tôi xin tài liệu nó về tà giáo này để tôi giúp những người theo ở địa phương tỉnh thức. Xin trân trọng cảm ơn mục sư.
  ĐC: tuantran0684@gmail.com
  SĐT: 0976177886

   1. Con cũng có người nhà bị lôi kéo theo giáo phái này, thầy giúp con với. Con đội ơn thầy!

  1. Ông biết gì về chứng nhân, moc-môn mà phán như đúng rồi vậy…?
   Ông chỉ cho tôi chổ nào trong Kinh Thánh nói về 3 ngôi nào?

   1. không quan trọng bạn ở hệ phái nào ? tôi hỏi bạn tin chúa rồi còn tội không?

 4. Con chào thầy. Dạ thưa thầy, giữa lúc này đây, con rất rất cần thầy chỉ dạy và giúp đỡ. Vợ con do mâu thuẫn gia đình, nên bị suy sụp tinh thần, và xáo động về tâm lý, rồi ra nhà bạn thân ở nhờ một thời gian, hiện 2 vợ chồng đã có hai cháu nhỏ. Hai tuần gần đây, vợ con bị mê hoặc theo tà giáo có tên Hội thánh đức chúa trời mẹ, vợ con hay nói đến ngôi nhà của cha mẹ, ngôi nhà Sion nào đó. Con có khuyên răn hết mực, để vợ quay về với cuộc sống hiện tại,còn chăm sóc hai con bé nhỏ nữa, vì chúng rất cần có mẹ ở bên để dạy dỗ. Thế nhưng vợ con một mực không nghe, luôn nói những điều tà đạo, như là Cha Mẹ chưa cho phép, rồi là em là người vinh hạnh được lựa chọn trong số 7000 người mới được một người, rồi thì mang theo linh hồn cho cha mẹ trên trời, thế giới này sắp tận thế, diệt vong, e phải làm việc lớn, cứu thế giới. Nhũng lời ẽ hết sức cực đoan, và phản khoa học. Nay con khẩn cầu Thầy có thể chỉ dạy và giúp đỡ vợ chồng và hai cháu nhỏ của con được đoàn tụ để tu chí làm ăn và chăm sóc con nũa. Con xin cảm ơn thầy.

 5. Thưa Thầy con của con đang học đại học ở Tp. HCM bị Tà đạo chu trời thuê nhà ở bình qươi Bình thạnh tp hcm dụ dỗ đi theo chúng con vô cùng đau khổ. Khuyên cháu từ bỏ những cháu chưa nghe mà cứ thứ 7 LÀ trốn đi đến đó. Và phải đóng 1/10 tiền lương hàng tháng càng đóng nhiều càng tốt. Dụ dỗ được nhiều nhười đi theo càng tốt. Xin Thầy cho con lời khuyên để giúp cháu trở lại đời thường. Còn trần Trọng cảm ơn Thầy.sđt 01208926902

 6. Thưa cha, chị con đang học đại học thì bị bạn bè dụ dỗ vào Hội thánh của đức chúa trời mẹ được mấy tháng rồi. Gia đình và anh chị em họ hàng khuyên bảo đều không được. Chị con học trường đại học Ngoại Thương trên Hà Nội và tham gia vào Hội Thánh của đức chúa trời mẹ ở Hà Đông gọi là Sion. Nhà con ở Quảng Ninh, gia đình có bố mẹ, con và chị con. Con học Học Viện bưu chính viễn thông ở Hà Đông, Hà Nội. Khi còn học trên HN, cứ mỗi thứ 7 chị con lại đến hội để làm lễ và học tà đạo ở đấy. Lúc gia đình con phát hiện thì ngày nào chị con cũng đi. Bây h gia đình đã đưa chị con về nhà và định bảo lưu 1 năm học. Nhưng hiện tại chị con nhất quyết vẫn có tư tưởng theo hội và không nghe theo ai. Hiện tại gia đình con đang rất cần sự giúp đỡ cho chị con, Con mong cha tìm cách giúp cho chị con trở lại con người bình thường như trước giúp gia đình con.

  1. Tôi sẽ cn cho cô. đây là trận chiến thuộc linh. Linh Đức Chúa Trời mẹ thuộc linh Giê-sa-ben. Giải cứu nó không đơn giản đâu!. Thứ ba tuần sau thya62 ra Hà nội. Nếu có thể được thầy sẽ ghé nhà em, coi tình hình rồi sẽ tư vấn. Thầy sẽ hiệp với các anh em mục sư Hà nội giúp em

   1. Gia đình đã đưa chị con về Quảng Ninh, nếu có thể con rất mong thầy ghé qua và xem tình hình của chị con giúp gia đình con. Đây là sđt của mẹ con để tiện liên lạc nếu thầy có ghé qua nhà con : 01647752969.

  2. Kính thưa Thầy!
   Con Gái của con bị tà đạo chúa trời sion tại Bình qươí Bình thạnh tphcm dụ dỗ đi theo. Gia đình con đã khuyên răn cháu kg nên đi theo tà giáo. nhưng cháu bị tà giáo lôi kéo trở thành một con người máu lạnh xa lạ. kg công nhận bất cứ một tốn giáo nào hoặc cả chùa cũng bác bỏ. Chỉ có đức chúa trời mới xuống cứu thế là nhất. Giá đình con rất đau khổ và hoảng loạn kg biết làm như thế nào để cứu con thoát khỏi tà đạo này. Hôm nay con đọc được Trang webnày con như chết đuối với được phao gia đình con cầu xin Thầy giúp đỡ chỉ giáo để cứu cháu thoát khỏi tại họa này.
   Trân Trọng cảm ơn Thầy!
   Gia đình con hiện ở Long Thành Đồng Nai.sđt 01208926902.

  3. Chị ơi!
   Cho em hỏi giờ chị của chị sao rồi ạ?
   Tại em có đứa em cũng gần giống như chị của chị nhưng giờ em không biết phải làm sao hết.

 7. Thưa cha, em con bị lạc lối theo tà đạo Đức Chúa Trời mẹ nửa năm rồi. Cái tôi của e con lớn quá. Gia đình và mọi người khuyên răn đều ko đc. Cha có cách nào giúp em con trở lại bình thường ko Cha?

  1. Con cho Thầy biết thông tin về con, gia đình con : Con sinh hoạt Hội thánh nào? thầy sẽ tư vấn cụ thể. Vì đây là một cuộc chiến thuộc linh, thuộc linh khó trị lắm. sau lưng tà giáo là Giê-sa-ben …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.