LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÁC BÀ VỢ VÂNG PHỤC?

PHẢI LÀM CHO CÁC BÀ VỢ VÂNG PHỤC?

Tại sao mọi người phải sợ vợ, thậm chí sợ vợ là triết lý thời thượng, từ vua, quan, thứ dân đi đầu cũng nghe chuyện sợ vợ.

Có một vị vua xứ nọ vốn bị hoàng hậu cầm đầu cưỡi cổ. Ông ra một đề tài cho kỳ thi tuyển chức Tễ tướng. Đề tài thi là “ Làm thế nào để cho các bà vợ vâng phục?”

Người thứ nhất : chỉ có người không có vợ mới không sợ vợ

Người thứ hai   : Chỉ có thằng uống rượu say mới không sợ vợ

Nhà vua thấy cũng có lý, đang xem xét.

Bỗng nhiên, một hồi trống vang vọng từ xa, một đoàn quân lại dắt một vị tư lịnh quân đoàn biên giới được bầu làm người anh hùng không sợ vợ.

Nhà vua vội vàng mời vào cung và xét hỏi, học tập kinh nghiệm

Màn biểu diễn bắt đầu : Vua cùng văn võ triều thần, thông tin truyền hình ,báo chí theo sau .

Ông chồng bước vào nhà, thấy bà vợ mang thau đồ đem giặt; ông liền ra lịnh:

–        Bà bỏ thau đồ xuống, để tôi giặt cho.

Bà vâng phục ngay, không một ý kiến phản loạn.

Vừa xong, ông mở ví ra và bảo:

–        Nầy bà, hãy cầm tiền lương này cất vào trong tủ ngay.

Bà vợ ngoan ngoãn vâng phục không một lời phản đối.

Đức vua liền trao ấn mời ngài về làm Thủ tướng

Hỡi các ông chồng! có làm được như vị quan tướng nầy để vợ vâng phục vô điều kiện không?

 

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.