NGỰA VUA ĐÁ ÊM QUÁ!

NGỰA VUA ĐÁ ÊM QUÁ!

Có một vị vua thuộc đại quý quốc  sang thăm một xứ chuyên chơi ngựa.

Vua mua được con tuấn mã không có chỗ chê.. Đại vương mở tiệc ăn mừng, giới thiệu vật quý hiếm. Các quan đại thần kéo nhau xem ngựa quý.

Mọi người đều khen, tôn tặng cả ngựa lẫn vua…. Tình cờ quan thượng thư bộ lễ đến sờ vào đuôi. Đụng vào chỗ ngứa; ngựa liền tung cú đá làm hàm răng ông còn được mấy cái. Đau điếng người, nhưng ông vẫn ráng vui vẻ và khen :

“ Ngựa vua đá êm quá!”

Ngày nay, nhiều Tổng quản nhiệm, Chủ tịch chúng ta luôn có thói quen nịnh bợ: bất cứ cái gì giáo sĩ giảng ra cũng Amen cũng hay hết. Chỉ cần có ” tờ xanh xanh”“ Ngựa vua đá êm quá!- lời giảng ngài êm quá!”… ngủ tiếp.

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.