Tiên tri thật – Tiên tri giả

TIÊN TRI THẬT TIÊN TRI GIẢ

Có thật thì tự nhiên phải có giả; thật giả đã song hành tồn tại và sẽ tổn tại cho đến 1000 năm bình an.

Tiên tri giả, tiên tri tự dấy lên luôn là mối gây bất an, bất ổn cho các Hội Thánh Chúa. Đây cũng là những công cụ chống lại đường lối của Đức Chúa Trời hay làm lịch hướng ý định của Ngài làm cho hội thánh Chúa chặn lại ngã ba đường.

Phân biệt thật chuẩn xác tiên tri thật, tiên tri giả không hề đơn giản. Vì tiên tri giả thường có lời nói dịu êm, đảo ngữ lời Chúa hợp với bụng người nghe; tạo ra được bình an nghĩa địa, trật tự nghĩa trang. Còn tiên tri thật lời nói khó nghe; không dùng lời du nịnh, không vuốt theo đuôi hội chúng; rất dễ bị ném đá.

Có một lần tôi nói chuyện với một số anh em: “Trong thời bội đạo lời nói của tiên tri thật,

một là khiến người ta ăn năn,

hai là phải bị ăn đòn, ném đá.”

Tiên tri Ê-sai bị chặt nhiều khúc, Giê-rê-mi bị đánh đập quăng xuống hố… Trong lúc tiên tri giả Ha-na-nia được hội chúng tôn vinh; hầu hết các tiên tri thời vua A-háp đều ủng hộ vua trừ Mi-chê…

Thế nào là tiên tri thật?

Tiên tri thật cũng chia làm hai dạng.

Dạng một: Tiên tri (Phrophet) từ Cựu ước đến Khải huyền.

Tiên tri Chúa đã dùng không chỉ giảng, cáo trách tội lỗi dân sự, mà còn ghi lại thành kinh thánh. Họ là phát ngôn viên, là thư ký cho Ngài; giảng điều Chúa muốn, nói điều Chúa chỉ; không được thêm bớt.

Chúa chịu trách nhiệm điều họ làm. Chúa chửi rủa Vua, quan, thầy tế lễ. Hội chúng Y-sơ-ra-en theo mức độ thạnh nộ của Ngài.

Ngày nay, tiên tri dạng này đã khép lại bởi sách khải huyền. Không ai được quyền thêm bớt Kinh Thánh.

Dạng hai: Tiên tri (Phrophet) Chúa dùng cũng để nói theo ý muốn của Ngài; nhưng không thể giống như tiên tri dạng một: Vì không được ghi lại, thêm vào kinh thánh.

Dạng này, tiên tri phải chịu trách nhiệm lời mình nói, lời mình giảng. Chúa cảm động nói, nói theo lượng đức tin, theo lượng ban cha giới hạn của Ngài; hãy cẩn thận lời tiên tri mình. Phao-lô cảnh cáo hội thánh co-ring-tô

“Nếu ai tưởng mình là tiên tri, hay là được Đức Thánh soi sáng thì người ấy phải biết rằng điều tôi viết cho anh em là mạng lịnh của Chúa” ICo 14:37

Tiên tri dạng này cũng phải bị giám sát bởi các sứ đồ khác, tiên tri khác và cả các hội thánh địa phương. Vì chúng ta nói tiên tri theo cảm thức thuộc linh của cá nhân, không phải 100% là Chúa “ Nói tiên tri chưa trọn ven” Ico:13:9b

Có 5 cách để nhận dạng tiên tri thật

1. Tốt nhất, phải có ơn phân biệt các Linh

Ngươi đã thử những người đã tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ.. chúng nói dối” Kh 2:2b

2. Phải xem trái để biết cây: Tiên tri thời hậu khải huyền, thường không vổ ngực xưng hùng xưng bá, khiêm nhường nhu mì thi hành chức vụ.

“Để người khác ngợi khen con” Tầm cỡ như Martin-Luther, AB. Sim son… Họ chưa một lời vổ ngực xưng tên, cardvisit không có ghi chức vụ. Phải xem trái Thánh Linh cá nhân họ, gia đình họ, đời sống tin kính họ. Coi họ lên án người khác mà mình có mắc phải không: Chửi rủa người khác ăn mày, ăn xin; mình cũng xin đểu, cũng làm tiền một cách tinh vi… Đòi ăn đòi uống, đòi bia, đòi rượu như thế gian mà miệng luôn thậm xưng là tiên tri thì thật đáng hổ thẹn cho danh Chúa, chúng ta đừng tiếp tay cho dạng này phá Hội Thánh Chúa.

3. Tiên tri phải có khải tượng, phải có hướng đi giúp dân sự có lối thoát. Tiên tri không chỉ nói đúng mà phải có hướng đi đúng giúp dân Chúa sống đúng Phúc âm. Vì Chúa cho các ơn để gây dựng thân thể Chúa, tiên tri không phải để gây gỗ, tiên tri không phải để chửi bới, lên án vô tội vạ như Chí Phèo ăn vạ. Không được quyền bắt chước tiên tri dạng một được.

Ấy chính Ngài đã ban cho người này làm sứ đồ, kẻ khác làm tiên tri… Để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và gây dựng thân thể đấng Christ…” Ê-phê-sô 4:11-12

4. Tiên tri cũng phải ở trong một hội thánh địa phương, cũng chỉ là một chi thể, phải sống như một chi thể, không phải là người cõi trên, muốn làm gì thì làm, sống vô chính phủ muốn chửi ai thì chửi.

5. Tiên tri chỉ giảng theo Kinh Thánh, giải thích Kinh Thánh, ứng dụng Kinh Thánh, phải tuân thủ các nguyên tắc Kinh Thánh.

Qua 5 nguyên tắc này, chúng ta đối chiếu thật giả sáng tỏ hơn, dễ dàng hơn. Dĩ nhiên phải cần có thời gian biền biệt. Chớ vội tin và cũng đừng vội chống đối mau lẹ những người vỗ ngực xưng tên tiên tri này, tiên tri khác…

Tôi tin Chúa không để yên cho những tiên tri ăn nói bậy bạ, chửi rủa ngang tàn vô tội vạ.

Vì ai  đã được ban cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều; và ai đã được giao cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn” Lu 12:48b

Rất mong nhận được nhiều lời góp ý để những lẽ mầu nhiệm sớm được sáng tỏ hơn.

Mục sư Nguyễn duy Thắng

ĐT: 0988.892.994

Mục sư Nguyễn Duy Thắng

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.