Từ Nữ Thần Tự Do Đến Nữ Tổng Thống Hoa Kỳ

TỪ NỮ THẦN TỰ DO

ĐẾN NỮ TỔNG THỐNG

I/ LỊCH SỬ BỘI ĐẠO CỦA DÂN Y SƠ RA ÊN

Nếu tuyển dân Y-sơ-ra-ên là trung tâm của nhân loại thời cựu ước; thì Hiệp-chủng quốc Hoa-Kỳ là tấm lòng của Đức Chúa Trời, là biểu tượng của nhân quyền – dân chủ – tự do của loài người trong những ngày sau rốt.

Có thể nói mà không ngượng ngùng Hiệp Chủng quốc Hoa kỳ là một nền dân chủ xã hội dân sự mẫu mực tuyệt vời của toàn nhân loại.

Tuy nhiên, lịch sử dân Y-sơ-ra-ên  để lại cho nhân loại nhiều bài học đắng cay, tan thương, đáng nhớ. Đó là lịch sử của bội đạo, nghịch đường lối tổ phụ và ý chỉ Đức Chúa Trời.

Giờ đây, nước Mỹ bước theo vết cầu đã đổ Y-sơ-ra-ên; một dân tộc từ khi khai sinh lập quốc, được Đức Chúa Trời ưu ái: ban cho giàu nhất thế giới, bình an nhất thế giới, hùng mạnh nhất thế giới, khôn ngoan nhất thế giới… nhưng rồi cũng theo gót  tổ phụ Y-sơ-ra-ên làm những điều bội nghịch với Phúc âm, chối bỏ lời hứa nguyện: vợ chồng tổng thống đặt tay trái lên Thánh kinh hứa nguyện trung thành vâng phục Phúc âm, đưa hình tượng Nữ thần Tự Do của Giê-sa-ben gớm giết vào New York, rồi chấp nhận tự do hôn nhân đồng tính, tự do phá thai, tự do sống theo xác thịt, tự do chối bỏ Đức Chúa Trời.

Những bài học từ Y-sơ-ra-ên.

1. Thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ

Hai dân thành Sô-đôm, Gô-mô-rơ là hậu tự của Ca-na-an. Dân đã bị Chúa bỏ rơi. Không ai trong chúng ta không biết tội lỗi tày trời của hai dân tộc này: Đồng tính luyến ái, ăn chơi trát tán, yêu mến thế gian, dung túng nhiều tội trọng gớm ghiếc đáng bị rủa sả. Chính Chúa đã cho lửa diêm sinh từ trời thiêu hủy.

2.  Gia đình Lót

Sô-đôm, Gô-mô-rơ đại biểu cho thế gian, với tất cả những giàu sang phú quý, nó đủ quyền lực quyến rũ, hấp dẫn lòng người.

Lót – cháu kêu Áp-ra-ham bằng bác ruột, được ra khỏi xứ thờ hình tượng. Lót trở nên giàu có-giàu có Lót đổi lòng. Lót nhìn trước mắt, chọn vùng đất màu mở bên kia sông Giô-đanh, sát hai thành Sô-đôm, Gô-mô-rơ ăn chơi tự do phóng túng. Hậu quả ông, cả gia đình cùng tài sản đã làm mồi cho lửa. Vợ ông quá yêu thế gian làm tượng muối. Ông loạn dâm với 2 con gái sản sinh 2 dân tộc dâm loạn “A-môn, Mô-áp” còn tồn tại cho đến ngày nay.

3. Hai chi phái rưỡi Ru-ben, Gat, ½ Ma-na-se

Bài học Sô-đôm, Gô-mô-rơ và Lót không đủ tỉnh thức hai chi phải rưỡi Ru-ben, Gat, ½ Ma-na-se. Họ vẫn nài xin Môi se chia phần đất bên kia sông, gần Mô-áp, A-môn với mọi giá chỉ vì vùng đất nầy màu mỡ, dễ làm giàu; mặc dù họ biết rất rõ Chúa không muốn họ định cư nơi đây, mà phải vào vùng đất hứa Ca-na-an.

Giô-suê phải chiều theo tư dục, xác thịt của họ.

Kết thúc, phải làm phu tù sớm nhất cho nhiều nước ngoại ban thù nghịch.

4. Nữ quan xét Đê-bô-ra

Giô-suê chiếm xong xứ Ca-na-an, dân Y-sơ-ra-ên lại phạm tội trọng, Chúa đã cảnh cáo, sửa phạt nhiều lần nhiều cách; nhưng có thấm thía gì với dân cứng đầu cứng cổ như đá.

Nữ quan xét Đê-bô-ra đỉnh cao của sự bội đạo; Chúa tiếp tục sỉ nhục, cho một người Nữ Đê-bô-ra lên làm quan xét. Ba-rác theo gót đàn bà (đàn bà phải trùm khăn che mặt, chỉ biết vâng phục chồng, người nam). Có lẽ không có nhục nào lớn hơn từ một nam nhi trượng phu, lại để đàn bà lãnh đạo.

Bấy giờ, khi đất nước bội nghịch, Chúa sỉ nhục Y sơ ra ên, cho người nữ Đê-bô-ra là người đàn bà duy nhất trong lịch sử dân Y-sơ-ra-ên làm quan xét lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên, không có trong luật pháp Môi-se.

5. Phu tù A-si-ri và Ba-by-lôn

Điều gì đến phải đến, bịnh ung thư di căn phải cắt bỏ, phải đi làm phu tù cả hai dân tộc của Chúa từ 10 chi phái nước Y-sơ-ra-ên phía Bắc đến hai chi phái Giu-đa, vương quốc Giu-đa phía Nam.

Hai ngàn năm đau thương tủi hờn kiếp phu tù khắp năm châu 4 bể, nhưng dân Do Thái, không một chút xét lại, không cần ăn năn – thống hối;  vẫn tự hào kiêu căng ngạo mạn như tổ phụ các vua Do Thái đã phạm!

Đúng khi rước hình tượng vào, thì Chúa phải ra đi; Chúa ra đi lòng người thêm cứng cỏi: Sa-tan rung đùi thỏa thích.

Tục ngữ dân gian có câu “Đánh chết cái nết cũng không chừa”.

Dân Y-sơ-ra-ên và Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ đã hiệp một từ tâm linh cho đến xác thịt: dùng khôn ngoan để chối bỏ Đấng Tạo Hóa – thay Thần quyền bằng nhân quyền.

Mục sư Nguyễn Duy Thắng

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

2 thoughts to “Từ Nữ Thần Tự Do Đến Nữ Tổng Thống Hoa Kỳ”

    1. Max gì cũng là đàn bà; đàn ông đã thành Ba-rác xin núp theo bóng hồng… Chúa sỉ nhục mà không biết.. lo ăn chơi thế gian thì phải chịu sỉ nhục thôi. Đức Chúa Trời lấy xương sườn từ đàn ông… nhưng hôm nay xương sườn đó dâm thẳng vào tim , chết lâm sàn cả rồi… Chết từ trong Hội thánh đến ngoài chợ trời….

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.