Ê-LI, GIÊ-HU VÀ CUỘC CHIẾN TRANH CHỐNG LẠI GIÊ-SA-BÊN

Ê-LI, GIÊ-HU

VÀ CUỘC CHIẾN TRANH CHỐNG LẠI GIÊ-SA-BÊN

Có một cuộc chiến tranh, một cuộc chiến rất cổ xưa, giữa linh của Ê-li và linh Giê-sa-bên. Trong trận chiến lâu đời này, Ê-li tiêu biểu cho những quyền lợi của thiên đàng: Kêu gọi sự ăn năn và trở lại cùng Đức Chúa Trời. Mặc khác, Giê-sa-bên, đại diện cho chủ quyền duy nhất mà mục đích là ngăn trở và đánh bại công việc của sự ăn năn.

Dân Tộc Chúng Ta Đi Theo Người Chiến Thắng

Để hiểu rõ cuộc tranh chấp giữa linh của Ê-li và linh của Giê-sa-bên, chúng ta phải hiểu hai kẻ nghịch thù này như họ đã được nhìn thấy trong kinh thánh. Mỗi người là thành phần thù địch thuộc linh với người kia. Ê-li can đảm ? Giê-sa-bên thì mặt dạn mày dày. Ê-li không khoan nhượng điều ác ? Giê-sa-bên thì độc ác với sự công bình. Ê-li nói ra đường lối và lời của Chúa ? Giê-sa-bên thì đầy dẫy các hệ thống tà thuật và lời dối trá. Cuộc chiến giữa Ê-li và Giê-sa-bên còn tiếp tục cho đến ngày nay. Những chiến sĩ chính yếu của mỗi phe đều là những tiên tri của mỗi phe và linh hồn dân tộc chúng ta đi theo phe người chiến thắng.

Theo truyền thống của Sa-mu-ên, Ê-li là người đứng đầu trường phái các tiên tri. Ở dưới quyền ông là những con trai của các tiên tri – thực ra là hàng trăm những nhà tiên kiến và đoàn tiên tri – chuyên công bố lời Chúa. Tuy nhiên, trong cuộc chiến này, Giê-sa-bên đã chém giết cách tàn ác và có hệ thống tất cả các tôi tớ của Đức Chúa Trời cho đến khi chỉ còn một mình Ê-li (I Các vua 18:22). Rồi với tư cách vị tiên tri cuối cùng, Ê-li đã thách thức 450 tiên tri của Ba-anh và 400 tiên tri của Át-tạt-tê để bày tỏ ai có quyền hơn ai: các thần của họ chống lại quyền phép của Đức Giê-hô-va.

850 người này là những tiên tri giả, là các thầy tế lễ của Sa-tan “…ăn tại bàn Giê-sa-bên” (I Các vua 18:19). Họ là những người có quyền năng nhất, được quỉ ám nhiều nhất mà đạo quân tối tăm có thể tạo ra. Vua A-háp, chồng của Giê-sa-bên, “sai người đi nhóm cả dân Y-sơ-ra-ên” và cả dân tộc đã đến để chứng kiến sự xung đột quyết định giữa Đức Chúa Trời của Ê-li cùng các tà thần của Giê-sa-bên.

Điều kiện thách thức rất đơn giản: mỗi bên đặt một con bò trên một bàn thờ. Rồi Ê-li nói, “…Hãy kêu cầu danh các thần của các ngươi, còn ta, ta sẽ kêu cầu danh của Đức Giê-hô-va. Thần đáp lời bằng lửa, ấy quả là Đức Chúa Trời”. Sáu tiếng đồng hồ sau, các thầy tế lễ tà thần đều không tạo ra được lửa. Đến giữa trưa Ê-li bắt đầu nhạo báng chúng, “Khá la lớn lên đi, vì người là thần, hoặc người đương suy gẫm, hoặc ở đâu xa, hoặc đương đi đường, hay là có lẽ người ngủ và sẽ thức dậy”. Chiều đến, Ê-li cầu nguyện với Đức Giê-hô-va và “lửa của Đức Giê-hô-va bèn giáng xuống, thiêu đốt của lễ thiêu… Thấy vậy, cả dân sự sấp mình xuống đất và la rằng: Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ! Giê-hô-va là Đức Chúa Trời” (I Các vua 18: 16-40). Lập tức sau chứng cớ đầy quyền năng của Đức Chúa Trời, Ê-li đã ra lệnh cho dân Hê-bơ-rơ bắt giữ các tiên tri Ba-anh và đem xử tử hết.

Chúng ta tưởng rằng, đến thời điểm này, Ê-li sẽ tiến ngay đến nhà Giê-sa-bên và xin Đức Chúa Trời loại trừ luôn Giê-sa-bên, nhưng ông đã không làm. Thực ra – và điều này có thể làm bạn ngạc nhiên – Ê-li đang ở giữa cuộc chiến thuộc linh. Trong cơn giận dữ, Giê-sa-bên đã phóng thích vô số quyền lực tà thuật và lực lượng ma quỉ để chống lại Ê-li đến nỗi nó đã đặt được sự sợ hãi vào lòng của ông. Ê-li chạy trốn. Bạn có thể hỏi, “Làm sao một tiên tri mạnh dạn như thế lại quay đầu bỏ chạy?” Câu trả lời không đơn giản. Thực ra, tình hình đã trở nên tồi tệ. Rồi chúng ta thấy Ê-li ngồi dưới cây giếng giêng, than thở rằng ông không hơn gì các tổ phụ của ông – Rõ ràng ông đang cầu xin cho được chết ! (I Các vua 19:4). Áp lực gì đã tràn ngập vĩ nhân này của Đức Chúa Trời đến nỗi ông rơi vào bẫy sợ hãi và ngã lòng ? Đó là linh của Giê-sa-bên.

Và bây giờ, các độc giả cần phải hiểu rằng, khi bạn chiến tranh chống lại chủ quyền của Giê-sa-bên, cho dù bạn đứng vững chống lại những tham dục và những tà thuật của nó, bạn phải cẩn thận chống lại quyền lực sợ hãi và ngã lòng của tà ma này, vì đây là những quyền lực nó gởi đến chống lại bạn để làm cho bạn xao lãng khỏi cuộc chiến và xa với sự chiến thắng của bạn.

Thảm Kịch Tiếp Diễn…

Có một nguyên tắc ổn định trong lãnh vực tâm linh là một người có thể truyền đạt một mức độ linh phụ của chính mình cho người khác mà không giảm bớt sự đầy dẫy của linh mình. Chúng ta thấy điều này khi linh của Môi-se được đặt trên bảy mươi trưởng lão (Dân số ký 11:24-25). Chúng ta có thể thấy điều này trong quá trình “tội lỗi của cha” được “truyền qua con cái”. Và dĩ nhiên, chúng ta thấy điều này trong việc Thánh Linh của Đấng Christ ngự trị trong chúng ta. Với khái niệm này trong trí, chúng ta có thể hiểu cách thế nào mà linh của Ê-li đã được sai đến để phục vụ qua linh hồn của Giăng Báp-tít.

Một lần trước đó, linh của Ê-li đã được truyền đặt trên một cá nhân khác. Bạn còn nhớ Ê-li-sê vốn là người kế vị Ê-li, đã nhận lãnh gấp đôi linh thần của Ê-li (II Các vua 2:9-10). Bây giờ, một lần nữa, linh của Ê-li đã phục vụ, hành động, khích lệ và tạo ra trong Giăng Báp-tít cùng một loại sức mạnh vốn có trong chính Ê-li. Giăng đã “…lấy tâm thần quyền phép Ê-li mà đi trước mặt Chúa…” (Lu-ca 1:15-17). Chúa Jesus đã phán về Giăng Báp-tít, “…ấy là Ê-li, là đấng phải đến” (Ma-thi-ơ 11:14; 17:11-13). Giăng thậm chí trông có vẻ giống Ê-li, Ê-li đã trở lại: linh của Ê-li đã được sai phái và được gởi đến thế gian.

Giống như Ê-li, Giăng đã rao giảng sự cần thiết phải ăn năn bất cứ nơi nào ông thấy tội lỗi. Một trong những lãnh vực đó là đời sống tà dâm của vua Hê-rốt và vợ ông là Hê-rô-đia. Khi Giăng đương đầu với họ, Hê-rô-đia đã bỏ tù ông (Mác 6:19). Nhưng ai đang lập mưu và kiểm soát (trong bóng tối) phương diện thuộc linh của Hê-rô-đia? Cũng như linh Ê-li phục vụ qua Giăng, thì Giê-sa-bên đã lộ mặt trong thế gian này thông qua Hê-rô-đia.

Điều Giê-sa-bên đã làm cho Ê-li trong đồng vắng, thì Hê-rô-đia giờ đã làm cho Giăng; Giê-sa-bên gieo rắc sự sợ hãi và sự ngã lòng, vốn dẫn đến từ sự hoài nghi và bối rối, chống lại tôi tớ của Đức Chúa Trời. Giăng Báp-tít, người đã từng thấy rõ Đức Thánh Linh ngự xuống như chim bồ câu đậu trên Đấng Christ, người đã từng nghe rõ ràng tiếng nói của Đức Chúa Trời làm chứng rằng Chúa Jesus là con của Đức Chúa Trời, bây giờ lại hỏi thử Chúa Jesus có thực sự là Đấng Messiah, hay ông phải chờ đợi một đấng khác (Ma-thi-ơ 11:3).

Nhưng vừa gặp dịp tiện là ngày sinh nhật Hê-rốt, vua đãi tiệc các quan lớn” (Mác 6:21).

Chữ “dịp tiện” đúng là chữ mô tả thời điểm của biến cố này. Vì trong cuộc chiến này giữa các linh của Ê-li và Giê-sa-bên, Hê-rô-đia đã truyền cho con gái bà nhảy múa trước mặt vua Hê-rốt, dụ dỗ vua hứa ban cho nàng bất cứ điều gì nàng xin. Theo yêu cầu của mẹ, nói đúng hơn là theo yêu cầu của Giê-sa-bên, nàng đòi xin cái đầu của Giăng Báp-tít. Và tạm thời, cuộc đối đầu giữa các linh của hai kẻ thù vĩnh cửu này đã được giảm thiểu.

Ê-li Lại Đến

Hai ngàn năm trước, Chúa Jesus đã tuyên bố rằng chức vụ của Ê-li vẫn chưa qua đi. Ngài đã hứa, “Thật Ê-li phải đến mà sửa lại mọi việc…” (Ma-thi-ơ 17:11). Tiên tri Ma-la-chi cũng đã viết, “Nầy, ta sẽ sai đấng tiên tri Ê-li đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến…” (Ma-la-chi 4:5,6). Ê-li đang đến để chiến đấu và phục hồi trở lại ! Ông đã đến trước ngày lớn và ông đang trở lại trước ngày đáng sợ của Đức Giê-hô-va ! Tuy nhiên, xin nhớ nguyên tắc của linh được nhắc đến trước đây, đó là một người có thể truyền đạt một mức độ linh phụ của chính mình cho người khác mà không làm sự đầy dẫy linh của chính mình sút giảm. Đối với ngày nay, ngay như Đức Chúa Trời đã làm với Ê-li, Ê-li-sê và Giăng Báp-tít, Chúa đang dấy lên một đoàn các tiên tri Ê-li, những người nam nữ đầy dẫy Đức Thánh Linh được sai phái đi dọn đường cho sự tái lâm của Đấng Christ !

Chúng ta cũng cần biết rằng, nếu Ê-li đang đến trước ngày Chúa Jesus tái lâm, thì Giê-sa-bên cũng đến. Thật vậy, bạn không thấy nó ở xứ sở đầy dẫy tà thuật và dâm dục của chúng ta sao ? Bạn không nghe tiếng nói lanh lảnh của nó chống lại uy quyền của Đức Chúa Trời và tôn lên sự phản loạn của nó trong phái nữ hay sao ? Bạn há không thấy nó thậm chí đã “phỉnh phờ tôi tớ Chúa, đặng rủ họ phạm tà dâm” hay sao ? (Khải huyền 2:20). Việc nhìn thấy Giê-sa-bên đang tự tỏ mình nó ra cách rành rành chỉ khiến ta xác định rằng linh của Ê-li cũng đang có mặt ở đây để đem lại sự ăn năn và dấy lên các tiên tri chiến đấu khắp nơi trên đất nước chúng ta ! Thực ra, nếu bạn sắp phục vụ Đức Chúa Trời trong thời cai trị của một Giê-sa-bên, thì cuộc chiến tự nó sẽ đẩy bạn vào một sự xức dầu tiên tri để bạn có thể tồn tại !

Trong thời cựu ước, chúng ta thấy thể nào Đức Chúa Trời đã hủy diệt Giê-sa-bên. Giê-hu, vị tân vương của dân Y-sơ-ra-ên, đã được sai phái bởi lời Chúa qua người kế vị Ê-li là Ê-li-sê, để làm ứng nghiệm lời hứa của Đức Chúa Trời. Khi Giê-hu và những người của ông giận dữ lái các chiến xa của mình hướng tới Gít-rê-ên thì các vua Y-sơ-ra-ên và Giu-đa đã ra đón ông. “Hỡi Giê-hu, bình an chăng ? Nhưng Giê-hu đáp rằng: “Chi ! Hễ sự gian dâm, sự tà thuật của Giê-sa-bên mẹ vua, còn nhiều dường ấy, thì bình yên sao đặng ?” (II Các vua 9:21-26). Và Giê-hu giết chết hai vua. Lập tức sau đó, ông cỡi xe tiến đến Gít-rê-ên để đối diện với Giê-sa-bên. Lời Chúa kể lại rằng khi bà thấy ông, bà bèn giồi phấn mặt mình, trang điểm đầu tóc và đứng trông nơi cửa sổ. Bà gọi:

Hỡi Xim-ri (Giê-hu), kẻ giết chúa mình, bình an chăng ? . Giê-hu ngước mắt lên về hướng cửa sổ, nói rằng: Trên cao kia, ai thuộc về ta? Ai? Hai ba hoạn quan bèn ngó ra về hướng người.Người kêu chúng rằng: Vậy, hãy ném nó xuống đất! Chúng ném nàng xuống đất và huyết vọt lại trên tường và trên ngựa, rồi ngựa giày đạp nàng dưới chân” (II Các vua 9:30-33).

Có một điều gì đó trong linh của Giê-hu mà ngày nay chúng ta cần phải có trong cuộc chiến của chúng ta chống lại Giê-sa-bên. Trong khi chúng ta phải có lòng thương xót đối với những người bị Giê-sa-bên bắt giữ, ta thấy Giê-hu không có một chút thương xót, không có chút hy vọng để cải cách, không chút thỏa hiệp hay bất cứ cảm tình nào đối với thứ tà linh này! Giê-hu “…đã giày đạp nàng dưới chân”. Trong khi nàng nằm đó đẫm máu và gần chết, ông đã chấm dứt cuộc đời bà dưới gót chân ngựa của ông!

Chúng ta cũng phải làm như thế, chúng ta không được có một chút dung tha nào cả đối với tà linh này. Chẳng bao giờ có bình an, chẳng thể nghỉ ngơi được dưới cây vả của chúng ta, cho đến khi Giê-sa-bên bị giết! Chúng ta phải ngưng ngay lối sống để hưởng lạc bao lâu sự gian dâm và sự tà thuật còn đầy dẫy trên đất nước chúng ta. Chúng ta phải khước từ sự an cư chỉ vì sự bình an giả tạo căn cứ trên sự thỏa hiệp và sợ hãi, nhất là khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang kêu gọi “Hãy chiến đấu!”.

Điều rất có ý nghĩa là chính những quan hoạn đã ném Giê-sa-bên xuống đất. Một số bạn đang đọc sách này đã từng làm những quan hoạn, những nô lệ cho tà linh này. Ngày nay, ngay giờ này, Đức Chúa Trời đang ban cho bạn đặc ân tham dự vào cuộc phán xét đời đời chống lại Giê-sa-bên. Chính bạn phải ném nó xuống đất! Hãy đứng về phía Đức Chúa Trời và hãy thi hành sự phán xét của Đức Chúa Trời!

Đã đến lúc các tiên tri hợp nhất lại chống trả tà linh này! Dưới sự xức dầu của Ê-li, trong quyền năng của Đức Thánh Linh, chúng ta hãy chỗi dậy trong cơn thạnh nộ của Giê-hu và ném Giê-sa-bên xuống đất!

Ngay bây giờ, chúng ta tẩy rửa chính mình trong dòng huyết báu của Chúa, được tẩy sạch khỏi mọi ô uế của tội lỗi, chúng ta trói buộc và chiếm đoạt đồn lũy của Giê-sa-bên!

Hãy cầu nguyện với chúng tôi: “Hỡi linh của Giê-sa-bên, trong uy quyền của Chúa Jesus Christ mà Ngài đã ban cho chúng tôi như là những tôi tớ của Đức Chúa Trời, chúng tôi giải thoát những kẻ bị ngươi cầm tù! Chúng tôi giải phóng các nô lệ của ngươi! Chúng tôi nói với những hoạn quan, hãy ném bỏ những đồn lũy cảm tình của bạn đối với Giê-sa-bên xuống đất! Hãy ném bỏ những sự tưởng tượng độc ác của nó khỏi tâm trí của bạn! Trong quyền năng của danh Chúa Jesus, chúng tôi giải thoát bạn khỏi sự nắm giữ tâm lý của nó trên linh hồn bạn. Trong uy quyền của Đấng Christ hằng sống, chúng tôi công bố cuộc thánh chiến trên linh của Giê-sa-bên! A-men.”

Tác giả: FRANCIS  FRANGIPANE

Mục sư Nguyễn Duy Thắng

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.