ĂN NĂN TÔI XIN ĂN NĂN

ĂN NĂN TÔI XIN ĂN NĂN

Có một người thất cơ lỡ vận đã trở về tin Chúa. Anh ta say mê đọc sách bồi linh cũng như kinh thánh. Có một chân lý khiến anh say mê đó là lòng ăn năn nhận tội “ Lỗi tại tôi, lỗi tại con mọi đàng”.

Trong gia đình anh ta, mỗi lần có nan đề nào con trai hư hỏng, anh đều nhận do chính anh không biết dạy; nhà vợ đi đánh bài anh cũng nhận do anh thiếu bản lỉnh quản trị; gia đình thiếu gạo, thiếu nợ anh cũng đứng ra nhận tội do mình gây ra.

Câu chuyện đồn ra khắp làng và mọi người không ngớt ca tụng anh, mến mộ anh là người khiêm nhu, là người thuộc linh.

Một hôm, cả hội thánh cùng gia đình vợ ghé thăm chúc mừng thành tích thuộc linh của anh.

Sau một hồi đàm đạo, lúc nào anh cũng nhận tội về mình. Trước khi về, ông cha vợ chúc mừng một câu: Bây giờ, con còn ăn năn gì nữa không? Anh chàng trả lời: con ăn năn nhất là đã cưới vợ con!. Ông mục sư luôn miệng hỏi vậy cuối cùng anh còn ăn năn gì nữa không? Anh cũng trả lời: điều ăn năn cuối cùng của tôi là đã mời quý vị vào nhà tôi. Mọi người ra về !!!…..

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.