Bài Giảng: 4 Ấn Trong Khải Huyền

[su_audio url=”http://googledrive.com/host/0BzWvzhMohva8ZHlGNVQwNFY4c0E/bon-an-khai-huyen.mp3″]

Học Kinh Thánh với chủ đề: Bốn Ấn Khải Huyền với Hội Thánh Đức Chúa Trời tại Bình Tân.

Diễn giả: Mục sư Nguyễn Duy Thắng.

Bài tham khảo: Tiến Trình Chúa Tái Lâm: Tiên tri 7 ấn.

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.