Lời cảm tạ chân thành

Trước hết tôi tạ ơn Đức Chúa Trời đã mang linh-hồn nhà tôi : Phạm thị Huệ sinh năm 1954 vào Vương quốc đời đời.

Chúng tôi chân thành cám ơn quý các Hội thánh gần xa, quý Mục sư đã cầu nguyện cho nhà tôi trong lúc đau ốm, cũng như giúp đỡ lúc tang chế.

Chúng tôi cám ơn Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại Bình Tân đã chăm lo chu đáo tang lễ, Chúa được vinh hiễn

Chúng tôi cũng chân thành cám ơn quý bạn bè thân hữu gần xa đã đến chia buồn với gia đình chúng tôi.

Trong lúc tang gia bối rối, không thể không thiếu sót trong tiếp đãi. Mong quý vị tha thứ cho.

Ngày 6 tháng 5 năm 2016

 

Mục sư: Nguyễn duy Thắng

Mục sư Nguyễn Duy Thắng

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.