Bài Giảng: Kinh Doanh Tôn Giáo

[su_audio url=”http://googledrive.com/host/0BzWvzhMohva8ZHlGNVQwNFY4c0E/KinhDoanhTonGiao.mp3″]

Học Kinh Thánh với chủ đề: Bài Giảng: Kinh Doanh Tôn Giáo với Hội Thánh Đức Chúa Trời tại Bình Tân.

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.