Khai Bút Đầu Tháng 7

Một trong những thành công đó là đọc sách. Nhưng muốn thực thể hóa sự thành công là phải đọc như thế nào!

Có nhiều người đọc sách như cái máy thu băng. Đọc càng nhiều, tâm trí càng rối loạn – tác dụng ngược. Người đời gọi “con mọt sách“.

Cách đọc hiệu quả nhất:

Trước hết tìm những sách hay, sách nổi tiếng. Dĩ nhiên phải nhờ người giỏi hơn mình giới thiệu sách hay.Sau đó đọc từ từ, đọc suy gẫm ngấu nghiến . Phải nắm được chủ đề từng đ0ạn, từng chương. Câu nào hay phải bôi bút màu. Không nên đọc một lúc nhiều sách, sẽ phân tâm, rối trí; không nắm được chiều sâu của tác phẩm và tác giả.

Sau khi nắm được chủ đề rồi, chúng ta tiếp tục tư duy, ăn nuốt chủ đề câu chuyện như như con bò, con trâu nhai lại.

Khi đó, tư tưởng của người ta thành của mình gấp đôi.” Thâu hóa sáng tạo” Vì mình thừa kế người ta, cộng thêm tư duy sự sáng tạo của mình sẽ thành một tân tạo vật.

Một nền giáo dục tốt, một chương trình giáo dục tốt, là phải khai mở tâm trí, đào sâu tấm lòng  để cho dòng suối suy tư tận linh hồn khai phóng. Đức Chúa Trời đã ban cho con người một khả năng  sáng tạo , sáng tạo cái người khác chưa có.

Giáo dục chúng ta, thần học chúng ta nó giống hàng Trung Quốc : Hàng nhái, hàng ăn theo” biến con người thành cái máy thu âm, thành con két chỉ để hót theo lập trình soạn sẳng.

Không Tử nói một câu quá tuyệt vời:

Đại học cho đạo, tại minh, minh đức. Tại chỉ ư chí thiện

Lược dịch .

Cái học của đại học (học làm người lớn- người lớn đi học) là làm sao để cái Minh (minh là sự sáng trong lòng (wisdom) được khai sáng thành đạo đức, để đạt đến thiện mỹ

. “Tại minh” danh từ, “

Nhưng ” minh đức” động từ. làm cho sự sáng- tỏa sáng thành đạo lý

Mỹ và Âu châu đã khai thác triệt để lý thuyết này và đã thành công.

Mong các nhà giáo dục, các Ngài thần học suy gẫm. Chôn vùi lối học từ chương, thầy nói học trò chỉ ngoan ngoản như con chiên ngoan đạo.

Học ngày 8 giờ, tuần 5 ngày. phi giáo dục, phản sư phạm; Học nhiều mà không thông hiểu lẽ thật là vậy.Học viên không tâm thần là phép lạ của Chúa đó. 

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

3 thoughts to “Khai Bút Đầu Tháng 7”

  1. Tôi rất thích đọc sách,từ nhỏ đã có thói quen đó lúc 10 tuổi đọc cuốn thằng người gỗ . 12 tuổi thích thú với thế giới xì trum. Đến tuổi trăng tròn lại say mê Tuổi Ngọc,Tuổi Hoa. Đến thời hơn 20 chuyển qua truyện toàn tập như Tam Quôc Chí. Đọc cách nghiên cứu gạch dưởi những đoạn cảm thấy hay. Cho đến khi tìm hiểu về Tin lành chép câu “Một lời quở trách tỏ tường hơn là yêu thương dấu kín” treo lên tường cách trân trọng. Đến khi tin Chúa thì bỏ nhiều thì giờ đọc Kinh thánh để suy gẫm, ghi dấu những đoạn có sự dạy dỗ cho chính mình như câu: “Ai tin Ta thì hãy liều mình vác thập tự mà theo theo Ta” để nghiền ngẫm. Có lẽ nhờ cái thú đọc sách có sẵn từ nhỏ.
    Cũng đã từ lâu như mọi tín hữu khác tôi cũng đọc những cuốn sách bồi linh viết về Chúa tái lâm về thiên đàng hỏa ngục với cách viết có vẻ trừu tượng và có khi mang đầy vẻ cổ tích nhưng tôi vẫn thích thú mặc dù thật sự chưa thỏa lòng có lẽ vì… chưa hiểu. Cả tuần nay tôi đọc cuốn Lịch trình Chúa tái lâm và ngàn nam bình an tôi hiểu thêm về những điều mà mình đã hiểu cách mơ hồ và xem thêm Vương quốc của Đức Chúa Trời của cùng một tác giả là Ms Nguyễn Duy Thắng làm cho tôi thông hiểu hơn,đúng như hàng thêm hàng giềng mối thêm giềng mối khiên tôi thêm lên sự khích lệ để có thể trung tín trong sự phục vụ trong khi tuổi đời cũng đã thêm lên nhưng quyết tâm đi ra làm chứng nhân cho Chúa để thực sự trung tín cho đến lúc Ngài gọi về…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.