Bài giảng: “Kỷ luật Hội Thánh”

Học Kinh Thánh với chủ đề “Kỷ luật Hội Thánh” Tại Hội Thánh Đức Chúa Trời

Diễn giả: Bà Ms Nguyễn Duy Thắng.

[su_audio url=”https://f246c9e222df28bfaa2c25a2ae3a93939f663bcd.googledrive.com/host/0BzWvzhMohva8ZHlGNVQwNFY4c0E/Ky-luat-hoi-thanh.mp3″]

Mục sư Nguyễn Duy Thắng

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.